Borçtan Kurtulma Davası | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Borçtan Kurtulma Davası

Borçtan Kurtulma Davası

Borçtan Kurtulma Davası Nedir Nasıl Açılır? Menfi tespit ve istirdat davaları borçtan kurtulma davasına verilen hukuki isim olup birbirlerini kapsayan davalar bütününe verilen isimdir.

Borçtan kurtulma davası, borçlu olmamasına rağmen borcu olduğu savunulan durumda aksini kanıtlamak ve borçtan kurtulmak amacı ile açılan bir dava türüdür.

İcra takibinin de söz konusu olduğu borçtan kurtulma davasının açılabilmesi için gerekli olan süre 7 iş günüdür. 7 günün üzerine çıkıldığı takdirde borçtan kurtulma davası açılamamaktadır. Bu neden ile de avukat desteği alınması ve sürecin bir uzman tarafından yönetilmesi tavsiye edilmektedir.

Borçtan Kurtulma Davası Nedir?

Borçtan kurtulma davası bir kişinin borçlu olmadığını düşünmesi ve bunun üzerine ilgili kuruma dava açmasıdır.

Borçtan kurtulma davası açıldığı zaman ilgili dava bir süreliğine ertelenmekte olup borçtan kurtulma davasının sonucuna göre icra yönetmeliği uygulanmaktadır.

İtirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verildiği takdirde açılabilen bir davadır.

Borçtan Kurtulma Davası Ne Zaman Açılır?

İlgili davaya yönelik itirazın geçici olarak kaldırılması söz konusu olduğunda dava açılabilmektedir.

İtirazın geçici olarak kaldırılma tarihinden itibaren 7 gün içinde borçtan kurtulma davası için başvuru yapılması ve davanın açılması gerekmektedir.

Borçtan Kurtulma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Borçtan kurtulma davası Asliye mahkemeleri ile İcra Mahkemelerine açılabilmektedir.

İlk olarak İcra Mahkemelerine açılan davanın seyrine göre Asliye Hukuk Mahkemesine devredilmektedir.

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Nedir?

Menfi tespit ve istirdat davaları, borçtan kurtulma davasına bağlı olan dava türleri arasında yer almaktadır. Menfi tespit davası, iddia edilen bir durumun tam aksinin iddia edildiği durumlarda açılan davalara verilen isimdir.

Borçtan kurtulmak isteyen bir kimse borcu olmadığını savunur iken, alacaklı olan taraf ise tam tersini savunmaktadır. Bu neden ile de borçtan kurtulma davası menfi tespit davası olarak da bilinmektedir.

Borçtan Kurtulma Davası Nasıl Açılır?

Borçtan kurtulma davası dilekçe ile açılan bir dava türü olup itirazın geçici olarak kaldırılmasının ardından başvurunun yapılması gerekmektedir.

İcra Mahkemelerine ya da genel adı ile Asliye Mahkemelerine borçtan kurtulma davası dilekçesi ile başvuru yapılabilmektedir.

Borçtan Kurtulma Davası

İtirazın geçici kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu borçtan kurtulma davası açabilir. Yetkili mahkeme alacaklının ikametgahı veya icra takibinin yapıldığı yer mahkemeleridir.

Borçtan Kurtulma Davası Görevli mahkeme borçlu olunmadığı iddia edilen miktara göre genel hükümler çerçevesinde belirlenir. Görevin hesabında tazminat miktarı göz önünde tutulmaz. Alacak ticari nitelikte ise görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.

Davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi takdirde dava reddolunur.

Borçtan kurtulma davasının açılmasıyla bu davada verilecek hüküm kesinleşinceye kadar geçen süre bir yıllık haciz isteme süresinin hesabına dahil edilmez.

Borçtan Kurtulma Davasında davanın davacısı takibin borçlusu, davalısı ile takibin alacaklısıdır. Dava sonucunda verilen hüküm maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

İcra mahkemesi, artık bu talepler hakkında inceleme yapıp karar veremez. Buna karşılık, iflas kararının kesinleşmesi ile düşen icra takipleri (md. 193/1 ve 3) ile ilgili hukuk davaları, iflas kararının kesinleşmesi ile düşmez; bu davalar, iflasın açılması ile sadece durur.

İtirazın iptali davası, borçtan kurtulma davası, menfi tespit davası, istirdat davası

Buna göre itirazın iptali davası, borçtan kurtulma davası (md. 69), menfi tespit davası veya istirdat davası borçlunun iflası ile sadece durur; fakat, iflas kararının kesinleşmesi ile düşmez. Bilakis, bu davalara da, ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonra devam edilir.

İİK’nun 72/1.maddesi gereği borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu olmadığının, gerçekte var olmayan bir borç nedeni ile kendisini tehdit eden veya kendisi aleyhine icra takibi yapan kişiye karşı herhangi bir borcunun olmadığının tespiti amacıyla menfi tespit davası açabilir.

Alacağın %15 az olmamak sebebiyle para yatırılması halinde durudurma kararı alınabilir.

İİK’nun 72/5. maddesi gereğince borçlunun açmış olduğu menfi tespit davasında ihtiyati tedbir kararı almamış, veya verilmiş olan ihtiyati tedbir kararının herhangi bir sebeple kaldırılmış olması nedeniyle dava konusu borcu alacaklıya ödemiş olursa açılmış olan menfi tespit davasına istirdat davası olarak devam edilir.

”Menfi tespit davasının istirdat davasına dönebilir. Borcun ödenmiş olduğunu öğrenen mahkemenin yukarıda yazılı yasa hükmü gereğince davaya kendiliğinden istirdat davası olarak devam etmesi gerekir.”

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

2.000 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri