Boşanma Davaları Nasıl Sonuçlanır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davaları Nasıl Sonuçlanır?

Boşanma Davaları Nasıl Sonuçlanır?

Boşanma Davaları Nasıl Sonuçlanır?

Boşanma Davaları Nasıl Sonuçlanır?

Aile mahkemelerinde açılan boşanma davasının sonucu ne olabilir, Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında delil, tanık ve diğer tüm işlemleri tamamlayarak, dosya içeriğine göre aşağıdaki kararlardan birini verebilir.

BOŞANMA DAVASINDA: RED

Aile mahkemelerinde açılan boşanma davalarında aşağıdaki husulardan dolayı red kararı verilebilir.

*Boşanma davasını açan davacı eş, boşanma davasının dayanağı olan boşanma sebeplerini ispat edemezse, dava red edilir.

*Boşanma davasında taraflar barışırlarsa, dava red edilir.

*Davacı, boşanma davasından vaz geçerse, dava red edilir.

BOŞANMA DAVASINDA: BOŞANMA DAVASININ DÜŞMESİ

*Boşanma davasını açan davacı eş, boşanma davasını davasını takip etmez ise dava düşer.

BOŞANMA DAVASINDA: BOŞANMA KARARI

*Boşanma davasını açan davacı eş, davasını ispat ederse ve davanın reddini gerektiren bir sebep de yoksa Boşanma kararı verilir.

BOŞANMA DAVASINDA: AYRILIK KARARI

*Açılan boşanma davasında, aile Hakimi, tarafların barışma ihtimali olduğuna kanaat getirirse, ayrılığa karar verebilir.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN DAVACI ÖLÜRSE DAVANIN DURUMU NE OLUR?

*Hüküm kendiliğinden ortadan kalkar ve boşanma davası düşer.

  BOŞANMA NE ZAMAN KESİNLEŞİR?

*Boşanma davasında, mahkeme kararı verildikten sonra mahkeme kararı tebliğ edildikten sonra ve süresi içinde itiraz edilmez ise boşanma kararı kesinleşir.Kesinleştikten sonra yürürlüğe girer ve ancak o zaman Kanun’da yazılı sonuçları doğurur.

BOŞANMA KARARI VERİLDİKTEN SONRA KADIN HEMEN EVLENEBİLİR Mİ?

*Evlenemez. Zira TMK. m:132’ye göre, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Ancak, bu süre kadının doğurmasıyla biter. Yada iddet müddetinin kaldırılması davası açarak, davanın sonucuna göre tekrar evlenebilir.

1Soru

Avukata Soru Sor