Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir? | Boşanma davalarında maddi ve manevi olmak üzere iki tür tazminat talep edilebilir. Türk Medeni Kanunu’ nun 174. Maddesinde düzenlenmiş olan tazminatların talep edilebilmesi için belirli şartların oluşmuş olması gereklidir.

 

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Neye Göre Belirlenir?

 

Maddi tazminat davayı açan eş tarafından talep edilebilir ve boşanmadan kaynaklı olarak mevcut veya olası menfaatlerin sekteye uğraması nedeniyle talep edilebilir.

 

Ayrıca maddi tazminat talep eden eşin, boşanmaya sebep olan olaylarda, diğer eşe göre kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir.

 

Yakın zamanda değişikliğe gidilerek yeniden düzenlenen maddi tazminat şartları, eskiden talep eden eşin tamamen kusursuz olmasını gerektirmesinden dolayı,

 

Nadiren uygulanan bir tazminat türü halinden, günümüzde talep eden eşin daha az kusursuz olması şartına yumuşatılmış durumda. Bu durum maddi tazminat taleplerinin sıklıkla kabul görmesine neden olur.

 

Maddi tazminat açılan boşanma davası sırasında talep edilmediği takdirde alınamaz. Bununla birlikte boşanma davasının sonuçlanmasının ardından da yeniden dava açılarak talep edilebilir.

 

Hakim maddi tazminatı belirlerken, tazminatı ödeyecek olan kişinin ödeme gücüne ve istenmiş olan tazminat talebine paralel olarak ödenecek rakamı belirler.

 

Aynı zamanda talep edilmiş olan tazminat rakamının üzerinde bir tazminat belirlemesi mümkün değildir.

 

Belirlenmiş olan tazminat miktarı, hemen veya parçalı olarak ödenebileceği gibi, tazminat miktarını karşılayacak mal ile karşılığıyla da ödenebilir.

 

Maddi tazminat talep edilebilmesi için mutlaka davalı tarafın kusurlu olması gerekir. | Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

 

Boşanma Davalarında Manevi Tazminat Neye Göre Belirlenir?

 

Boşanma Davalarında Manevi tazminat talep edilebilmesi için öncelikle tazminat talep eden eşin kişilik haklarına saldırı gerçekleşmiş olmalıdır.

 

Yani boşanma aşamasına gelinceye kadar ve boşanmaya sebep olan olayların eşin kişisel haklarına saldırı içermiş olması gerekir.

 

Boşanmaya sebep olan olaylar sırasında kişilik hakları zedelenen, bu olaylar sonucunda yaşanan sıkıntılı ve üzüntülü süreçler yaşayan eşler manevi tazminat talep edebilirler. | Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

 

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

 

Yenilenmeden önce kanun da kişilik haklarına yapılan saldırının ve dolayısıyla eşin kusurluluğunun üst düzeyde olması gerekirken, günümüzde eşin kusurunun büyüklüğü manevi tazminat için gerekli bir şart değildir.

 

Kusur küçük de olsa, eşin bu kusurda veya kusurlardan kaynaklı olarak yaşadığı sıkıntılı ve üzüntülü durumlar göz önüne alınır.

 

Tazminat miktarı hakim tarafından belirlenir ve tazminat istenen eşin ödeme gücü ile tazminat talep eden kişinin yaşadığı sıkıntılı süreçlerin oranına bakılır.

 

Maddi tazminatlarda olduğu gibi belirlenmiş olan tazminat miktarı mal karşılığı ödenemez. Manevi tazminat ayrıca boşanmaya neden olan 3. Kişilere de açılabilir. Aldatmaya dayalı boşanmalarda, eşin aldatmayı gerçekleştirdiği 3. Kişiye de manevi tazminat davası açılabilir.

 

Bununla birlikte bu tazminatın talep edilebilmesi için, 3. Kişinin evlilikten haberdar olması şartı aranır. Boşanma davası ile birlikte talep edilebilen manevi tazminat, boşanma davasının sonuçlanmasının ardından dava açılarak da talep edilebilir.

 

Her iki tazminat türünde de davalı tarafın az veya çok kusurlu olması şartı vardır. | Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir? | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - İDRAK ÇAĞINDA BULUNAN ORTAK ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI LÜZUMU - ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARININ TESPİTİ BAKIMINDAN UZMAN RAPORU ALINMASI GEREĞİ

Davalı kadın, cevap dilekçesinde 300.000 TL tazminat talep etmiş, tazminatın niteliğini belirtmemiştir.

Hakim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir, soru sorabilir, delil gösterilmesini isteyebilir (HMK m. 31).

Yasal gereklilik uyarınca hakimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde davalı kadına talebini açıklattırıp sonucu uyarınca karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak