Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası

Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası

Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası

Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası

YARGITAY KARAR:  AYRI YAŞAMAKTA HAKLI OLAN EŞE NAFAKA BAĞLANMALIDIR.

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2009/19375 Karar: 2009/20661 Karar Tarihi: 21.12.2009

NAFAKA DAVASI – HAKKANİYET İLKESİ DE DİKKATE ALINARAK AYRI YAŞAMAKTA HAKLI OLDUĞU ANLAŞILAN DAVACI KADIN İÇİN HAK VE NESAFETE UYGUN BİR TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ. NAFAKA MİKTARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak ayrı yaşamakta haklı olduğu anlaşılan davacı kadın için hak ve nesafete uygun bir tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, davacı yönünden yazılı gerekçe ile davanın reddi şeklinde hüküm tesisi bozmayı gerektirir.

Bozma nedenine göre davalının nafaka yükümlülüğü artacağından, müşterek çocuk İ..’in nafaka miktarının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası Yargıtay Kararı

BOŞANMA DAVASI AÇMADAN AYRI YAŞAMAKTA HAKLI OLAN EŞE NAFAKA BAĞLANMALIDIR.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  1990/2-203 Karar: 1990/341 Karar Tarihi: 30.05.1990

NAFAKA DAVASI –  AYRI YAŞAMA HAKKI – EŞİN BAŞKA EŞTEN OLMA REŞİT ÇOCUĞUYLA OTURMAMA HAKKI

ÖZET: Evlilik birliği devam etmekte iken boşanma davası açan kadının kural olarak ayrı yaşamakta haklı sayılacağından, bu nedenle, eşinden nafaka talep etme hakkına sahip bulunduğu kuşkusuzdur.

Ancak, boşanma davası açılmadan, müşterek yuvayı terkeden kadının kocasından nafaka isteyebilmesi için ayrı yaşamakta haklı olduğunu kanıtlaması gerekir.

Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası | Sıkça Sorulan Sorular

TEDBİR NAFAKASI - GEÇİCİ ÖNLEMLER - HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Geçici Önlemler” başlıklı 169. maddesi;

“Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.” hükmünü içermektedir. Bu hükme göre hâkimin, bu konuda bir talebin varlığını aramaksızın, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ilişkin geçici önlemleri resen alması gerekir.

Bu geçici önlemlerden birisi de tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası talebe bağlı olmaksızın (resen) takdir edilir ve geçici bir önlem olarak davanın başından itibaren, karar kesinleşene kadar hüküm altına alınır.

Boşanma ve ayrılık davalarında eşlerin kusur durumu geçici tedbir nafakası takdir edilirken dikkate alınmaz. Kusurlu eş yararına dahi, bu tedbirlerin alınması mümkündür. Yine, her iki tarafın da gelirinin bulunması tedbir nafakası verilmesini engelleyici bir hâl değildir. Ancak eşlerin ekonomik güçlerinin birbirine yakın olması durumu söz konusu ise bu durumda geçici tedbir nafakası verme zorunluluğunun ortadan kalkacağı söylenebilir.

Bu nedenledir ki, TMK’nın 169. maddesinde öngörülen tedbir nafakasının geçici önlem niteliği dikkate alındığında Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen davalı kadın için tedbir nafakası verilmesi gerektiği yönündeki Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken direnme kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor