Atla

Boşanma Davası Nasıl Açılır


Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır konu giriş ile Boşanmaya karar veren eşlerin Boşanma davası açabilmesi için öncelikle eşlerin anlaşarak mı yoksa çekişmeli olarak dava açacaklarına karar vermeleri gerekmektedir.

Boşanma davasında boşanmanın şekli ve boşanma sebepleri de önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma davasında eşler hazırladıkları dilekçe ile birlikte velayet, nafaka, tazminat vb. tüm konularda anlaştıklarına dair hazırlayacakları protokol ile Aile mahkemesine başvurarak boşanma taleplerini iletirler.

Aile Mahkemesi hakimi de eşleri dinleyerek boşanmalarına karar verir. Anlaşmalı Boşanma davası genelde 1 veya 2 duruşma gününde karara bağlanır.

Eşlerin yukarıda anlatılan konularda anlaşmazlıkları bulunması durumunda boşanma davası çekişmeli olarak devam etmesi gerekecektir. Çekişmeli boşanma davalarında dava açılmadan önce boşanma sebebe dayandırılarak açılmalıdır.

Medeni Kanun'da sayılan boşanma sebepleri sıralayacak olursak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Boşanmanın sebebe dayandırılması, ispat edilmesinde, boşanmanın sebepleri ispat edilmesiyle de kusur oranı tespit edilir.

Boşanma Davasında kusur oranı önemlidir. Boşanmada ki dayandırılan sebep, bu sebebinde ispatı ile boşanmanın sonlandırılmasında ki kusur ortaya çıkacaktır. Kusur oranına göre de velayet, nafaka ve tazminat miktarı belirlenir. Boşanma davası açılır olması yaşanacak boşanma dilimi sancılı bir süreçtir. Uzun yürünen bir yolda edinilen alışkanlıklara son verilmesi demektir.

Evliliğin eşler üzerinde olumlu ve olumsuz alışkanlıklar edindirdiği bir kesin olgudur. Boşanmaya karar vermiş iseniz, ilk başlangıcı iyi hazırlanmış iyi bir dilekçe ile yapacaksınız. Dilekçenizin içeriğinde boşanma sebepleri, boşanmaya sebep olan olaylar ve bu olayları bilen tanık, belge, mesajlar, çeşitli kayıtlar olmalıdır. 

Boşanma davasında kazanıp ve kaybedecekleriniz sizin için önemli ise bu yola avukat ile çıkmanız en doğru verilmiş karar olacaktır. Çünkü çıkılan bu sancılı yolda en büyük destekçiniz ve rehberiniz avukatınız olacaktır.

Boşanma Soru - Cevap - Boşanma Davası Nasıl Açılır 2018

Boşanma davası açılır olması eşler arasında boşanmanın hukuksal boyutları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ortaya çıkan önemli sorunları cevaplarını kısaca anlatmak için sorular ve cevaplar aşağıda verilmiştir.

Sebebi Olmayan Bir Boşanma Olabilir Mi?

Kanun koyucu Medeni Kanunu hazırlarken boşanma nedenlerini saymıştır. Kanunda sayılan boşanma nedenleri dışında başka hiçbir hüküm ile boşanma davası açılamaz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Sebebi olmayan bir boşanma davası açılamayacağı gibi. Yani kanun koyucu boşanma davasının açılabilmesi için öncelikle bir neden olacaktır.

Daha sonra bu neden kanun koyucunun kanunda saydığı ya genel sebepler altına girmek zorundadır ya da özel sebeplerden biri olmak zorundadır. Bu şekilde boşanma davası açılır ancak açılsa bile reddedilmesi yüksek olacaktır.

Kusur Kavramının Boşanma Davasındaki Yeri Nedir?

Boşanma süreci bir anlaşmalı boşanma süreci olarak ilerleyebileceği gibi ikinci olarak da çekilmeli olarak ilerleyebilir. Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar karşı tarafın kusuruna dayanarak boşanma davasını açmamışlar aksine ortak bir karar sonucu davayı açmışlardır.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır yada davalarında davayı açan yani davacı taraf davalı tarafın bir kusurunu dayanak alarak davayı açmıştır. Bu kusur cinsel isteksizlik olabileceği gibi, kumara bağımlılık, karşı tarafın bir suçtan hüküm giymesi gibi kusurlar olabilir.

Kusurların ağırlığı maddi ve manevi tazminat davalındaki tazminat miktarını etkileyebileceği gibi eğer çocuk varsa çocuğun velayetinin kimde kalacağını de büyük oranda etkileyecektir.

Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenmek İçin Beklenen Süre ve Nedeni Nedir?

Kanun koyucu hukuki olarak ayrılık tamamlanmış yani eşler boşanmışlar ise erkekler için  yeniden evlenmelerine izin vermiştir. 

Fakat kadınların gebe kalma gibi bir durumları söz konusu olabileceğinden, kadın boşanma davası açılır ve boşanma tamamlandıktan sonra bir süre daha evlenememektedir.

Bu süre 300 günlük bir yasal süredir. Medeni Kanunun 312. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. Gebelik durumu yoksa aile mahkemesine başvuru yapılarak dava açılır ve iddet müddetinin kaldırılması istenir.

Boşanma Davaları Nelerdir Nasıl Açılır

Karım/Kocam İle Ayrı Yaşıyoruz, Boşanma Sebebi Sayılır Mı?

Kanun koyucu terk başlığı altında bu konuyu hüküm altına almakla beraber boşanma nedenlerinden biri saymıştır. Lakin bu koşulun gerçekleşmesi için terk nedeniyle boşanma şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir.

Boşanma Nasıl Başlar - Boşanma Davası Nasıl Açılır

Yine de yola tek başınıza devam edecek olursanız hazırlamış olduğunuz dilekçeyi bulunduğunuz aile mahkemesinin tevzi bürosuna giderek dava açma işlemine başlayabilirsiniz.

Dava dilekçenizde belirtilen tanık ve belge isteme yazılarınıza istinaden dava masrafı ve harcı alınarak davanız açılır. Boşanma davanız artık açılmış olup artık işlemleri duruşma gününe kadar aile mahkemesi kalemi yürütmektedir.

Bu işlemler esnasında sizin dilekçeniz karşı taraf tebliğ edileceği gibi karşı tarafın dilekçesi de size tebliğ edilir. Burada yapılması gereken önemli husus eksik hususlar varsa veya karşı tarafın beyanlarına cevabınız varsa belirtilen sürede cevaplamanız gerekmektedir. 

Bu arada gerek sizin gerekse eşinizin gelir durumu da mahkemece araştırılarak dosyaya hazır edilir. Bu aşamalarda bittikten sonra artık dilekçenizde belirtilen hususları delilleriniz ile birlikte haklılığınız ispatlamanız gerekmektedir.

Boşanma davası dilekçeniz ve beyanlarınızın araştırılması,  karşı tarafın dilekçesi ve beyanların araştırılmasına göre kısa ve uzun sürebilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Sonuç

Boşanma davası açmadan önce boşanma sözü en son söylenen söz olmalıdır.  Çünkü boşanma kararı ile eşlerin etkileneceği gibi en çok etkilenen ise çocuklarınız , aileniz, anneniz ve babalarınızdır. 

Son defa sakin olarak karşıyı karalamadan, hakaret, kaba kuvvet kullanmadan en önemli side eşinizi maddi ve manevi sindirmeden, Sabırlı, hoşgörülü olarak düşün, hatta bin kez düşün. Kırılan bir düzen hiçbir zaman onarılamaz.

Sevdikleriniz için son kez düşünmenizi öneriyoruz. Çünkü parçalanmış aileler,  toplumu dağınık yapar. Güzel toplum için, bütünlüğü bozulmamış ailelere ihtiyacımız var.

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir..  

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Somut olayda; davacı-davalı erkeğin ilk derece mahkemesince kendisine yüklenen kusurlara ilişkin istinaf talebinde bulunmadığı, erkeğe yüklenen kusurların bu şekilde kesinleştiği, davalı-davacı kadının ise, davacı-davalı erkeğin kanser hastası annesine kötü davrandığının sabit olduğu, her ne kadar ilk derece mahkemesince davalı-davacı kadının eşine hakaret ettiği de kabul edilmiş ise de hakarete ilişkin tanık beyanının somutlaştırılmadığı,

Bu haliyle hakaretin kadına kusur olarak yüklenemeyeceği, kusurundan çıkarılması gerektiği, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı-davalı erkeğin, davalı-davacı kadına nazaran daha fazla kusurlu olduğu, ilk derece mahkemesince yapılan hatalı kusur belirlemesinin bu şekilde düzeltilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, az kusurlu davalı-davacı kadının boşanma yüzünden mevcut ve beklenen mefaatleri zarar gördüğünden, kişilik hakları saldırıya uğradığından lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken hatalı kusur belirlemesi ile tazminat taleplerinin reddi isabetsiz olmuş,

İlk derece mahkemesinin bu yöndeki kararının kaldırılarak kadın yararına tarafların ekonomik ve sosyal durumları, paranın alım gücü, kusurlarının ağırlığı, evliliğin süresi, kadının yeniden evlenebilme ihtimali ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirildiğinde takdiren … TL maddi … TL manevi tazminata hükmedilmesine karar vermek gerekmiştir.

Davalı-davacı kadın ve müşterek çocuklar yararına hükmedilen nafakaların ise tarafların ekonomik ve sosyal durumları, çocukların ihtiyaçları, paranın alım gücü ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirildiğinde az olduğu kanaatine varıldığından takdiren kadın yararına aylık … TL yoksulluk nafakasına, müşterek çocuklar yararına aylık ….'şer TL iştirak nafakasına hükmetmek gerekmiştir.

ÖZET: Mahkeme, açılmış davanın dayandırılmış sebep ve şartlarının olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırmakla yükümlüdür.

Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. Davada, davalının ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia tanık olarak dinlenilen müşterek çocukların beyanları ile dosya arasındaki bir kısım delille doğrulanmış bulunmasına göre, mahkemece yapılacak iş;

Davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması ve bu hususun bir ön sorun sayılması, gerekirse Türk Medeni Kanununun ilgili maddesi uyarınca işlem yapılması ve sonucuna kadar yargılamanın bekletilmesinden ibarettir. Bu yön gözönünde tutulmadan yargılamaya devam olunarak işin esası hakkında karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

ÖZET: Davacının talep ettiği altın bileziklerin gramları ile, düğün CD’si ve fotoğraflar incelenerek hazırlanan bilirkişi raporunda, altın bileziklerin gramlarının bir kısmının farklı olduğu, nakit paranın varlığının ise ispatlanamadığı,

Davacı tanığı K..’nin ise, 25 adet civarında çeyrek altının takıldığını beyan ettiği, bu nedenle ilk derece mahkemesince ziynetlerin kısmen kabulüne karar verildiği anlaşılmış olup, yapılan yargılama sonucunda nakit paranın varlığı ispatlanmasına rağmen tanık beyanları ile davalı tarafından düğün borçları için harcandığı ispatlanamamış olduğundan karar sonuç itibariyle doğru olmuştur.

Toplanan delillere göre, ilk derece mahkemesinin kararı doğrudur. Bu dununda davacı ve davalının ziynetlere ilişkin istinaf itirazlarının reddine karar verilmiştir.

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş; yargılama usulü gereği davalıya kuralına uygun şekilde dava dilekçesinin tebliği, davalıya tebliğ edilen dava dilekçesine cevap dilekçesi sunma hakkı tanınması, dilekçelerin cevap ve karşılıklı aşamaları bitirildikten diğer aşama olan ön inceleme geçilmesi, Ön inceleme duruşma gününün tebliği edildikten sonra bundan sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tespiti

Taraflarca üzerinde anlaşılamayan ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar için usulüne uygun şekilde delil gösterildiği takdirde tahkikat aşamasına geçilerek gösterilen deliller toplanıp, birlikte değerlendirerek bir sonuca ulaşmaktan ibarettir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Boşanma Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Veli Yarar -
  2 Temmuz 2018

  ilk evliliğim 10 yıl sürdü ve çekişmeli boşandık 10 bin tl ve mahkeme masrafları bana kaldı.ayrıca çocuklara 2 yıl önce kıza 250 erkek çocuğuma 200 olmak üzere nafaka verdim mahkeme yaklaşık 2 yıl sürdü bu zaman zarfında kira elektrik ve su ödemelerini mahkeme bana yıktı.kız evlendi okul bitti nafaka kesildi ve erkek çocuğuma bu yıl başından itibaren 300 tl nafaka vermeye başladım.dava aşamasında tedbir nafakalarının tamamını ödedim evin tüm eşyalarını eski eşe ve çocuklara bıraktım ayrıca 12500 tl değerinde araç bıraktım. Şimdi ikinci evliliğimi yaptım yaklaşık 11 ay oldu ama maalesef yürütemiyoruz tamamen saçma bir evlilik yaptık iki tarafta boşanmak istiyor ama eş diyorki mahkeme ne derse o olacak diyor maddi manevi nafaka vs .ben yine ev eşyalarının tamamını bırakıyorum. Bu arada memurum ve hem 300 tl nafaka veriyorum hemde eski eşten kalan 30.000 bin tl üzerindeki borçtan dolayı aylık 1050 tl icra kesintim var.şimdiki oturduğumuz ev kira yaklaşık 900 tl boşanma gerçekleşirse durum ne olur ne kadar tazminat veya nafaka bağlanır. Eşim evlenmeden önce sigortalıydı evlendikten sonra işten ayrıldı emekliliğine 4 yıl var durum hakkında bilgi alabilirmiyim bu arada eşim çocuklarımla görüşmeme izin vermiyor.

  Cevapla
 • Boşanma Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Aslı Kuru -
  9 Temmuz 2018

  Merhabalar. Öncelikle iyi günler dilerim. 1 aydır eşimle ayrı yaşamaktayız ve boşanma aşamasındayız Boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası nasıl açılır nereye başvurulur, boşanma davası nasıl açılır mal paylaşımı konularını merak etmekteyim. Acaba boşanma avukatı olarak bilgi verirmisiniz. Bana boşandigimiz takdirde geçici velayet vereceğini söyledi bu durumda hakları nelerdir. Yardımcı olursanız sevinirim iyi günler diliyorum.

  Cevapla
 • Boşanma Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Erdal Yılmaz -
  9 Temmuz 2018

  Mrb ben suan kız arkadaşım la evlılık yapacam yanlız kız arkadaşım 4 yıl önce cekışmeli bosanmış 2 yıl sürmüş ve karar temyiz gitmiş daha sonuşlanmamış adlıyeye sorduk ohalden dolayı dıyorlar bu süreç nasıl hızlandırrız veya bu durumda evlensek cezası olurmu boşanma avukatı olarak lütfen yardımcı olun

  Cevapla
 • Boşanma Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Boşanma Vedat -
  9 Temmuz 2018

  Sayın Av. İlkay UYAR KABA Hanımefendi , Boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap ararken size rastlayarak size ulaşmak istedim, sadece çocuk velayeti konusunda anlaşmazlık bulunan, diğer konular hemen hemen tamam olan bir boşanma vakasını, 1. derece mahkemede sonuçlandırana kadar olan tüm masraflar dahil ücret talebinizi ve ödeme şeklinizi bildirirseniz sevinirim, eğer fiyata ve ödeme koşullarına da imkanım yeter ise sizinle çalışmak istiyorum. Ayrıca karşı taraf konuyu istinaf mahkemesine itiraz ile taşırsa, itiraz sürecindeki karşı itiraz ve kesin boşanma sonuçlandırılması hususundaki fiyat farkını da ayrıca belirtirseniz sevinirim Eğer fiyat ve ödeme koşullarınız da uygun ise inşallah sizden randevu talep edip yüz yüze de görüşüp anlaşarak vekaletimi size vermek ve davamızı sonuçlandırmanızı isteyeceğim.

  Cevapla
Yorum Bırak