Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik

Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik

Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik

Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik

Evlilik birliğinin sonlandırılmasında Türk Medeni Kanunu’na göre haklı gerekçeler içinde sayılan tehdit, küfür ve ilgisizlik gibi durumların ortaya çıkması halinde kişiler boşanma davası haklarını kullanarak yasal yoldan boşanabiliyorlar.

Özellikle erkek egemen toplumlarda kadınların baskıcı bir ortamda kalmalarından dolayı bu gerekçelerle açılan pek çok dava bulunmakta ve aynı zamanda hali hazırda evli olan ve boşanmak isteyen pek çok kişi de bu durumlara maruz kalmaktadır.

Tehdit, Küfür, İlgisizlik Nedeniyle Açılan Boşanma Davaları

Evlilik birliği içinde olan kişilerin evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve evlilik kurumu içindeki güven, sevgi, saygı gibi unsurların zedelenmesi sonucu ortaya çıkmış olan ortak bir yaşamın kurulamıyor olması gerekçesiyle davalarını açması söz konusu olmaktadır.

Kişilerin sözlü olarak evlilik içinde herhangi bir sebeple dile getirdiği tüm tehditler bu davaların açılmasında yeterli olmaktadır.

Eşi Öldürmekle Tehdit Edilirse Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Zaman zaman gazetelere yansıyan haberlere bakıldığında kişilerin eşlerini öldürmekle tehdit ettiği olaylarla karşılaşmak söz konusu olabiliyor. Bu tür durumlarda mahkemeler evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi üzerinden davaları işletebilmektedir.

Olaydan mağdur olan kişilerin aynı zamanda ortak bir hayatın sürdürülemeyecek olmasını gerekçe göstererek de mahkemeye başvurması mümkün olabiliyor. Doğrudan tehdit olayının yaşanması boşanmanın gerekçesi olarak yargı sürecine taşınabilmektedir.

Davalarda sadece boşanma ve boşanma sonrası ortaya çıkan haklar ile ilgili olarak karar verilmemekte ancak buna ek olarak tehdit eden kişinin cezai yaptırımlarla karşılaşmasını sağlamak da mümkün olmaktadır. Eşlerden birinin ölüm tehdidi almasının ardından hayatının güvenliğini sağlamak adına boşanma davası sürecinde korumasına yönelik önlemlerin alınması da söz konusu olabiliyor.

Terk ve Evden Kovma Tehdidi Gerekçesiyle Açılan Boşanma Davaları

Evlilik birliği içinde olan kişilerin birbirlerine evden kovacakları ya da evi terk edecekleri yönünde tehditlerle zorlaması da söz konusu olabiliyor. Oldukça sık karşılaşılan bu vakalar karşısında kişiler boşanma taleplerini mahkemeye tehditleri gerekçe göstererek iletebilmektedirler. Tehditte bulunan kişi mahkemede kusurlu olarak değerlendirilmektedir.

Tehdit olayına maruz kalan kişinin bu nedenle içinde velayet hakkının, nafaka miktarlarının ve tazminat bedellerinin bulunduğu çok geniş bir alanda hak talebinde bulunması söz konusu olabiliyor.

Eşi İntihar Etmekle Tehdit Gerekçesiyle Açılan Boşanma Davası

Kişilerin kendisine zarar vermesi ya da doğrudan hayatını sonlandıracak olan intihar eylemi ile eşlerini tehdit etmesi durumunda da diğer eş tarafından boşanma davasının açılması mümkün olmaktadır.

Boşanma davalarının açılmasında temel gerekçe olarak ortak bir yaşamın kurulamayacağı ve artık evlilik birliğinin sürdürülemeyeceği yönünde sahip olunan fikirden hareket edilerek davalar görülür.

Tehdit Gerekçesiyle Açılan Boşanma Davaları

Evlilik birliği içinde sürekli olarak baskıcı bir tavır takınmış olan genellikle erkekler tarafından kadınların kendisine tek başına bakamayacağı fikrinden hareketle boşanma tehdidiyle karşılaşması mümkün olmaktadır.

Bu durumda kişiler kendisinin güvenini sağlamak adına hukuki açıdan boşanma davası açarak haklarını koruyabilmektedir.

Boşanmayla tehdit eden eşlere karşı açılan davalar da diğerlerinde olduğu gibi ortak bir yaşamın sürdürülemiyor olması gerekçesiyle açılmaktadır. Bunların dışında kalan ve sonucu tehditle biten pek çok olayda da kişilerin boşanma davalarını açması söz konusu olabiliyor.

Eşi Tehdit Etme Gerekçesiyle Açılan Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşi tarafından hangi gerekçeyle olursa olsun tehdit edilen kişiler Türk Medeni Kanunu’nda yer alan haklı gerekçelerden olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davalarını açabiliyorlar.

Boşanma davasının istenilen taleplere uygun bir şekilde ilerlemesinin sağlanması adına mutlaka hukuki prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle evlilik sonrası maddi ve manevi kayıplara uğraması düşünülen kişinin haklarını korumak için avukatlarla birlikte bu süreçte hareket etmesi önemli olmaktadır.

Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik | Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik

ÖZET: Eşit kusurlu olduğu anlaşılan davalı kadına maddi tazminat ile manevi tazminat verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Davalı kadın tarafından kargo ile götürülen ev eşyalarının cinsi, miktarı ve aidiyeti konusunda alınan tanık ifadeleri hüküm kurmaya elverişli olmadığından yeniden dinlenerek deliller birlikte değerlendirilip sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir.

‘…….kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmaya sebep olan olaylarda eşine küfür eden, tehdit eden, davacı kocayı amirlerine haksız yere şikayet eden, eşyaları alıp giden davalı kadının eşit kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. Makalemizde Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor