Boşanma Davası Temyiz | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Boşanma Davası Temyiz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler

Boşanma Davası Temyiz

Boşanma Davası Temyiz

Boşanma Davası Temyiz

Boşanma Davası Temyiz, Boşanma Davası Temyiz Nedenleri, Boşanma Davası Yargıtay Kararları

Boşanma Davası Örnek Yargıtay Kararları

Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/2-239 Karar: 2011/344 Karar Tarihi: 25.05.2011

BOŞANMA DAVASI – KOCANIN EŞİNDEN KAYNAKLANAN ÖNCEKİ OLAYLARI AFFETTİĞİ – BOŞANMAYA NEDEN OLAYLARDA TAMAMEN KUSURLU OLDUĞU – KADIN YARARINA UYGUN GÖRÜLECEK MİKTARDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: İhtar çeken davalı-karşı davacı kocanın eşinden kaynaklanan önceki olayları affettiğinin kabulü ile boşanmaya neden olaylarda tamamen kusurlu olduğu kabul edilerek, davacı-karşı davalı kadın yararına uygun görülecek miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

Boşanma Davası Örnek Yargıtay Kararları

2.Hukuk Dairesi Esas:  2011/949 Karar: 2011/2497 Karar Tarihi: 16.02.2011

ÖZET: İhtar kararının tebliğinden itibaren Türk Medeni Kanunu’nu uyarınca iki aylık süre geçmeden terk nedenine dayalı boşanma davası açılamaz. Davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Boşanma Davası Örnek Yargıtay Kararları

2.Hukuk Dairesi Esas:  2011/3847 Karar: 2011/4896 Karar Tarihi: 21.03.2011

ÖZET: İstek olmadığı halde manevi tazminata faiz yürütülmesi usul ve yasaya aykırıdır. Davalı-davacı kadın için takdir edilen nafakanın dava tarihinden itibaren başlatılması gerekir. Kısa kararda davacı-davalı koca için vekalet ücreti takdir edildiği halde gerekçeli kararda bu konuda olumlu ya da olumsuz karar verilmemiştir. Davalı-davacı kadının kabul edilen davası için bozmadan önce vekalet ücreti verilip kesinleştiği halde bozmadan sonra yeniden lehine vekalet ücreti takdir edilmesi, usul ve yasaya aykırıdır.

Boşanma Davası Örnek Yargıtay Kararları

Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/2-155 Karar: 2011/278 Karar Tarihi: 04.05.2011

ÖZET: Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuksal nedenine dayalı boşanma ve buna bağlı olarak velayetin tevdii, maddi ve manevi tazminat istemlidir. Yoksulluk nafakasının takdiri için gerekli olan kusuru daha ağır olmama koşulunun, somut olay yönünden davalı kadın yararına gerçekleştiği belirgindir.  Bu koşulun varlığı yanında davalının boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi koşulunun da gerçekleşmesi gerekmektedir. Mahkemece tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ile davalı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceği hususunun araştırılması ve varılacak sonuca göre de; bu hususun varlığının tespiti halinde davalı yararına geçimi için uygun bir miktarda yoksulluk nafakası takdir edilmesi, aksi halde ise bu koşul gerçekleşmediğinden davanın reddedilmesi gerekirken, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen, davalı kadının daha fazla kusurlu olduğu, gerekçesiyle yoksulluk nafakası isteminin reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Boşanma Davası Temyiz Örnek Yargıtay Kararı

2.Hukuk Dairesi Esas:  2011/3172 Karar: 2011/5233 Karar Tarihi: 24.03.2011

ÖZET: Karşılıklı açılan her iki boşanma davasının reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir. Karardan sonra davacı-davalı koca ölmüştür. Evlilik ölümle sona ermiş olup, her iki boşanma davasının da konusu kalmamıştır. Bu konuda bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor