Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Velayet Davaları  > Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti

Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti

Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti

Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti | Velayetin belirlenmesi sırasında, Hakim pek çok kriteri göz önüne alır ve sonuç değerlendirmesini buna göre yapar. Maddi yeterlilik, çocuğun taraf seçmesi, eşlerden birinin çocuğun velayetini daha fazlası istemesi gibi nedenler, tek başlarına etkileyici unsurlar olmamakla birlikte,.

 

Hakim kararını verirken tüm bu unsurları değerlendirir ve çocuğun menfaatlerinin objektif olarak en fazla olacağı kişi üzerine karar verir.

 

Boşanmanın sonucunda bir tarafa verilmiş olan velayetin, zaman içerisinde çeşitli nedenlerle çocuğun menfaatlerini karşılamıyor ve daha iyi olabileceği diğer tarafa geçişi mümkündür.

 

Böyle bir durumda ayrıca velayet davası açılır. Velayet davası açılırken verilecek dilekçe örneğinin başlığına ilgili Aile Mahkemesi yazılır. Ardından davalı ve davacının isim soy isim, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numaraları, açık adres bilgileri, varsa kanuni temsilcilerinin isim soy isim bilgileri ile birlikte imzaları bulunmalıdır.

 

Ardından dilekçe de açılan davada talep edilen konu açık bir şekilde belirtilir. Bu davaya sebep olacak unsurlar maddeler halinde açık ve net bir şekilde yazılır, sonucunda talep açıkça yazılır.

 

Bu tür davalarda bir avukatın uzmanlığından yararlanmak, hem velayeti alabilmek için gerekli hukuki süreci uygun ve gerekli olan şekilde takip edebilmeyi sağlayacak önemli bir unsurdur.

 

Boşanma Davası Ve Çocuğun Velayeti gözününde bulundurularak velayetin nasıl düzenlendiği konusu hakkında yargıtay kararı bilgi amaçlı verilmiştir.

 

Velayet düzenlemesinde asıl olan çocukların yararıdır ve bu düzenlemede ana ve babanın yararı ile çocuğun yararı çatıştığı takdirde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gerekir.

 

Çocuğun üstün yararı, gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine karar verilmesi de mümkündür. Bu nedenle, müşterek çocukların velayet konusunda mahkemece görüşünün alınması, bu görüşün değerlendirilmesi ve ayrıca çocuğun üstün yararının tespiti bakımından, mahkemece 4787 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca uzman veya uzmanlar görevlendirilip, alınacak rapor diğer delillerle birlikte değerlendirilir.

 

İmkan oldukça çocukların birlikte yaşayacakları şekilde velayet düzenlemesine öncelik verilmesi gerektiği de düşünülerek gerçekleşecek sonucuna göre tarafların müşterek çocuğunun velayetinin düzenlenmesi yapılır. | Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor