Boşanma Davası Ve Çocuğun Velayeti

Boşanma Davası Ve Çocuğun Velayeti gözününde bulundurularak velayetin nasıl düzenlendiği konusu hakkında yargıtay kararı bilgi amaçlı verilmiştir. Velayet düzenlemesinde asıl olan çocukların yararıdır ve bu düzenlemede ana ve babanın yararı ile çocuğun yararı çatıştığı takdirde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gerekir. Çocuğun üstün yararı, gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine karar verilmesi de mümkündür. Bu nedenle, müşterek çocukların velayet konusunda mahkemece görüşünün alınması, bu görüşün değerlendirilmesi ve ayrıca çocuğun üstün yararının tespiti bakımından, mahkemece 4787 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca uzman veya uzmanlar görevlendirilip, alınacak rapor diğer delillerle birlikte değerlendirilerek, imkan oldukça çocukların birlikte yaşayacakları şekilde velayet düzenlemesine öncelik verilmesi gerektiği de düşünülerek gerçekleşecek sonucuna göre tarafların müşterek çocuğunun velayetinin düzenlenmesi yapılır.

Yargıtay Kararı – Boşanma Davası Ve Çocuğun Velayeti

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas:  2016/619

Karar: 2016/12325

Karar Tarihi: 27.06.2016

BOŞANMA DAVASI – İMKAN OLDUKÇA ÇOCUKLARIN BİRLİKTE YAŞAYACAKLARI ŞEKİLDE VELAYET DÜZENLEMESİNE ÖNCELİK VERİLMESİ GEREKTİĞİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Velayet düzenlemesinde asıl olan çocukların yararıdır ve bu düzenlemede ana ve babanın yararı ile çocuğun yararı çatıştığı takdirde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gerekir. Çocuğun üstün yararı, gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine karar verilmesi de mümkündür. Bu nedenle, müşterek çocukların velayet konusunda mahkemece görüşünün alınması, bu görüşün değerlendirilmesi ve ayrıca çocuğun üstün yararının tespiti bakımından, mahkemece 4787 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca uzman veya uzmanlar görevlendirilip, alınacak rapor diğer delillerle birlikte değerlendirilerek, imkan oldukça çocukların birlikte yaşayacakları şekilde velayet düzenlemesine öncelik verilmesi gerektiği de düşünülerek gerçekleşecek sonucuna göre tarafların müşterek çocuğunun velayetinin düzenlenmesi gerekirken, bu konuda eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.(6100 S. K. m. 141) (4721 S. K. m. 169, 175) (4787 S. K. m. 5)

 

Boşanma Davası Ve Çocuğun Velayeti