Atla

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları İstenir Mi


Boşanma Davasında Telefon Kayıtları İstenir Mi

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları İstenir Mi

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları İstenir Mi?

Telefon veya sms kayıtları pek çok konuda davaya ışık tutabilecek kanıtlar kapsamındadır. Bununla birlikte telefon kayıtlarının yazılı veya sesli dökümü, sms kayıtlarının ise yazılı dökümünün, mahkemece ilgili operatör veya operatörler istenmesi halinde bile, operatörler bu bilgileri 3. Kişi durumundaki tüzel ve gerçek kişilerle paylaştığı için suç işlemiş olacaktır. Bu durum paylaşımı yapan operatörün lisansının bile iptal edilmesine varacak çeşitli yaptırımlarla karşılaşmasına neden olur.

Telefon ve sms kayıtları, dinlemeler kapsamında değerlendirilir ve Aile Hukuku dahilinde istenmesi mümkün değildir. Bu tür kayıtların ancak belirli şartlar dahilinde Ceza hukuku kapsamında istenebilmesi mümkün olur. Aile Hukuku kapsamında ancak operatörlerden aranmış olan numara, aranma saati ve tarihi, sms gönderilmiş olan numara bilgisi ile sms’ in gönderildiği saat ve tarih bilgileri istenebilir. Bu türlü bilgiler ise kısmi kanıt olarak değerlendirilebilir.

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları İstenir Mi

Telefon Kayıtları Nasıl Kanıt Olarak Sunulabilir Mi?

Bir tanığın var olması telefonla yapılan görüşmelerin kanıt olarak kabul edilmesini sağlayabildiği gibi, ilgili operatörden istenen bilgiler doğrultusunda, tanığın da belirttiği saat ve tarih ile birlikte ilgili telefon numarası bilgileri desteklenebilir. Bunun dışında telefon görüşmesinin yapıldığını kanıtlamak için, görüşmenin yapıldığı telefon mahkemeye kanıt olarak sunulabilir. Benzer şekilde eğer sms gönderimi yapıldıysa, sms’ in gönderildiği telefon kanıt olarak mahkemeye sunulabilir.

Herhangi bir şekilde doğrudan operatörden veya çeşitli dinleme ve kayıt olanakları kullanılarak elde edilmiş sesli veya yazılı görüşmeler, Aile Mahkemelerine sunulsa bile usul Yönünden mahkemeler bu kanıtları reddetmek zorunda kalır. Ayrıca ilgili ses kayıtlarının nasıl elde edildiğine dair soruşturma açılmasını talep edebilir.

Boşanma Davasında Whatsapp Kayıtları İstenir Mi?

Whatsapp ve benzeri sosyal medya araçları yazışmaları doğrudan kanıt olarak kabul edilmese bile, bazı olayları kanıtlamak amacıyla destekleyici unsur olarak değerlendirilebilirler. Çeşitli şekillerde usulsüz kanıt oluşturulmasının mümkün olması, bu türlü yazışmaların doğrudan kanıt olmasının önünde engel durumdadır. Usulsüz kanıt elde etmek ile usulsüz bir şekilde kanıt oluşturmak

arasındaki fark nedeniyle, Aile mahkemeleri bu türlü yazışmaları kanıt olarak kabul etmezler. Bununla birlikte usulsüz olarak elde edilmiş olsa da, bazı kanıtlar olayın niteliğine göre belirli ölçülerde değerli olabilir. Whatsapp, sms veya diğer sosyal medya araçlarının kanıt olarak kabul edilebilmesi için, yazışmaların yapıldığı telefon veya cihazın mahkemeye delil olarak sunulması veya bu yazışmalara tanık olan bir veya birkaç kişinin varlığı gereklidir. Yanı sıra yazışmaların yapan veya yapıldığı kişinin mahkemede durumu kabul etmesi de bu yazışmaların kanıt olarak kabul görmesini sağlayabilir.

Özellikle aldatma ve benzeri nedenlerle açılan davalarda kanıt olarak düşünülen telefon görüşmeleri, yazışmaları veya diğer türde cihazların kullanımıyla yapılan sosyal medya görüşmeleri, davacı tarafların mahkemeye sunmak üzere elde etmeye çalışmalarına neden oluyor. Ancak bu türlü kanıt toplamaları, davacı tarafın çeşitli suçlar işlemesine ve yaptırımlarla karşılaşmalarına neden olabileceği unutulmamalıdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak