Atla

Boşanma Kararının Tanınması Ve Tenfizi


Boşanma Kararının Tanınması Ve Tenfizi

Boşanma Kararının Tanınması Ve Tenfizi

Boşanma Kararının Tanınması Ve Tenfizi

Yurtdışında Gerçekleşen Boşanma Davalarının Türk Hukuk Sistemi İçerisinde Tanınması ve Tenfizi İçin Açılacak davalara Gerekli Evraklar Nelerdir?Tanıma ve tenfiz davasını tanımlar isem: Tanıma davası: aslında genel bir dava türü olmak ile beraber burada sadece boşanma davasına uyarlayarak tanımlayacağız. Yurtdışında gerçekleştirilen boşanma davalarının Türk hukuk sistemi içerisinde geçerli olmasını sağlayan yani bireylerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde de bekar olduğunu ifade eden davadır. Tenfiz davası ise: yine genel bir dava türü olmak ile beraber burada boşanma davasına uyarlayarak tanımlayacağız. Yabancı bir mahkemede boşanan tarafların tanınma davası ile Türk hukuk sisteminde boşanmalarının tanınmasından mütevellit boşanma davasının getirdiği hüküm ve sonuçların yine Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de icra edilebilmesini ve bu icra sırasına Türk hukuk sistemine aykırılık teşkil etmemesini sağlayan davadır. Tanıma ve tenfiz davalarının İzmir, Ankara veya İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinden Aile mahkemelerinde açılabilmesi için birtakım kurallar vardır. Bu kurallar şunlardır:
 • Türk hukuk sisteminin kabul ettiği ülkelerden birinde boşanmış olacaklar.
 • Bu boşanmaya bakan yabancı mahkeme davayı kesin karara bağlayacak.
 • Taraflar Türk asıllı veya Türk vatandaşı olmak zorundadır.
 • Tanınma ve tenfiz davasının açılabilmesi için gerekli dilekçeler yazılacak ve gerekli belgeler, gerekli evraklar ve şerhler toplanacak ve hepsi bir arada mahkemeye iletilecektir.
Tanıma Tenfiz Davaları İçin Gerekli Evraklar Listesi:
 • Yabancı mahkemede yapılan boşanma davası kararının aslı
 • Boşanmanın kesinleşmiş olduğu gösteren ifade eden belge, şerh ve apostille.
Apostille: 6 Ekim 1961 tarihinde Lahey konvansiyonuyla tespit edilen apostil bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilmesi başka bir ülkede kanuni yollardan kabul edilmesini sağlayan belge onay sistemidir. Apostil kuralları Lahey konferansına üye veya taraf devletler arasında geçerli olmaktadır.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan kararın  Türkçeye tercüme edilmesi ayrıca noter ve konsloktan biri tarafından onaylanması
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi
 • Avukata verilecek olan boşanma vekaletnamesi ve yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açma yetkisi
Avukata verilecek olan vekalet ve özel yetki hususunda şunları da ifade etmek gerekir. Avukata sadece vekalet verilmesi tanıma ve tenfiz davasının avukat tarafından açılmasını sağlamaz. Birtakım konularda kanun koyucu özel yetkilendirme de istemektedir. Bu dava türü de özel yetkilendirme isteyen bir dava türüdür.

Yargıtay Kararı - Boşanma Kararının Tanınması Ve Tenfizi

YARGITAY KARARI: BOŞANMA KARARININ TANINMASI VE TENFİZİT.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2014/196 Karar: 2014/2410 Karar Tarihi: 13.02.2014 TANIMA VE TENFİZ DAVASI - DAVACININ İSTEMİNİN TAZMİNATA İLİŞKİN VE İCRA KABİLİYETİNE SAHİP OLAN YABANCI MAHKEME İLAMININ TANINMASI VE TENFİZİ OLDUĞU - TENFİZİN ŞARTLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ ÖZET: Eldeki davada; davacının istemi, tazminata ilişkin ve icra kabiliyetine sahip olan yabancı mahkeme ilamının tanınması ve tenfizidir. Mahkemece, hükümde tenfize de karar verilmiş; ancak, tenfizin şartlarının oluşup oluşmadığı araştırılmamıştır. Ayrıca karşı taraf; yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek tenfiz istemine itiraz edebileceğine ve davalı (M.A.Ç.) tarafından da bu yönde bir savunma yapılmış olmasına göre; davalının bu iddia ve itirazının da araştırılması gerekmektedir. Mahkemece hatalı nitelendirme ve eksik araştırma ile hüküm kurulmuş olması doğru değildir. .  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Sami -
  11 Ocak 2017

  iyi günler kolay gelsin. Boşanma Kararının Tanınması Ve Tenfizi hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

  Cevapla
Yorum Bırak