Atla

Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları


Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları

Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları

Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları

BOŞANMADAN NAFAKA NASIL ALINIR, BOŞANMA DAVASINDA SONRA VELAYET,BOŞANMA DAVASINDAN SONRA TAZMİNAT DAVASI

BOŞANMA NAFAKA DAVASI Boşanma Nafaka davasında Görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.  

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.

BOŞANMA VELAYET DAVASI

Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir.

Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir. Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.  Velayete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velayet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.

BOŞANMA TAZMİNAT

BOŞANMA MADDİ TAZMİNAT: Tazminat isteyen taraf kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır. Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Davalı taraf boşanmaya kendi kusuruyla sebep olmuşsa, onun aleyhine tazminata hükmedilemez. Tazminat isteyen tarafın mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma sebebiyle zedelenmiş olmalıdır. BOŞANMA MANEVİ TAZMİNAT: Davayı açan taraf kusurlu olmalıdır. Kusuru ağır olması şart değildir. Tazminat isteyen tarafın kişilik hakkı zedelenmiş olmalıdır. Kişilik hakkının zedelenmiş olup, olmadığı, boşanmaya sebep olan olayın mahiyetine ve istemde bulunan tarafın duyduğu elem ve üzüntünün derecesine göre tayin edilir.

BOŞANMADAN NAFAKA NASIL BAĞLANIR

Nafaka için boşanma davası açmaya gerek yok. Yargıtay Kararlarında , Bakım Nafakası Evlilik Birliğinin korunması amacıyla verilen nafakadır. Boşanma davası açıldıktan sonra dava süresince ödenen nafaka ise ‘tedbir nafakası'dır.  denir. Boşanmadan sonra eşlerin birbirlerinden talep edebilecekleri Nafakaya ise ‘yoksulluk nafakası' denir

NAFAKA : 2.Hukuk Dairesi Esas:  2002/1792 Karar: 2002/3122
Yargıtay Kararında Davacı boşanmadan bağımsız olarak 743 sayılı Medeni Kanunun 157, 162/son maddesine dayanarak tedbir nafakası takdirini istemiştir. Davalının yetki itirazı bulunmadığı gibi, davanın her yer mahkemesinde açılması da imkan dahilindedir. ( 7.6.1935 tarih 96/16 sayılı içtihadı birleştirme kararı )Gerçekleşen bu durum karşısında işin esasının incelenmesi gerekirken görev ve yetki hususları karıştırılarak yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
 
BOŞANMA SONRASI VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İŞTİRAK NAFAKASI:
 
2.Hukuk Dairesi Esas:  2001/12675 Karar: 2001/14534 Yargıtay Kararında Boşanmadan sonra velayetin değiştirilmesini ya da çocuğun himayesini gerektiren bir halin ortaya çıkması halinde hakim resen dahi gerekli tedbirleri oluşturmak zorundadır. Böyle olunca velayetin değiştirilmesi ya da nez'i davalarında davacının davadan feragati mümkün olmadığı gibi davanın takipsiz bırakılması da bir şey ifade etmez.
 
TAZMİNAT: 2.Hukuk Dairesi Esas:  1990/4496 Karar: 1990/9489
 
Yargıtay Kararında Davacı davalının kusurlu davranışı sebebebiyle birliği terk etmek durumunda kaldığını, davalının evlenme ile temin ettiği hayat seviyesinden yoksun kaldığını, üç lisan bildiği ve yüksek tahsil yaptığı halde geçen günleri aileye tahsis ettiğini, şimdi davalının kendisini bir ölü haline getirdiğini, içtimai durumunun perişan olduğunu ileriye sürüp maddi tazminat istemiştir.
 
Evlilik içinde devam eden fiili durum araştırılıp davacının boşanma sebebiyle maddi bir zararının olup olmadığı belirlenip varsa miktarı hakkında bilirkişi hesap ve mütalaası alınarak gerekirse zarar ve tazminat miktarı takdir olunmak gerekir.Boşanmadan Nafaka Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları
Avukat 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Öztürk -
    24 Aralık 2016

    Merhabalar ben bir işte çalışıyorum . Eşim Çalışıyor fakat Boşanma davasından bi kaç ay önce sigortasız devam ediyor. Görünürde benim sigortam var fakat onun yok benim aldığım Ücret ise asgari ücretin altında . 2 senedir ayrıyız ve kendisi beni evden kovdu eşim benden nafaka istemektedir. Bu durumda Erkeğe nafaka düşer mi ? Yada ben ondan nafaka talep edince hak kazanır mıyım? Ikinci sorum ise ev eşyalarında dahil olup yarı yarıya mıdır?

    Cevapla
Yorum Bırak