Atla

Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri


Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri

Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri

Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri

* Evliliklerin sürdürülememesi ve boşanma kararı alınmasının nedeni olabilecek pek çok davranış ve durum bulunur. Bununla birlikte boşanma davaları istatiksel olarak incelendiğinde, evliliklerin boşanma aşamasına gelmesine sebep olan başlıca nedenler aşağıda incelenmiştir.

* Aldatma: Eşlerden birinin diğerini başka bir kişiyle aldatması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Büyük çoğunlukla aldatan kişi kusurlu olmasına rağmen, aldatılan kişinin kendisini yetersiz görmesi psikolojisi, aldatılanın aldatanı af etmesi sonucunu oluşturur. Ancak pek çok evlilikte bir güvensizlik dönemine girildiği ve devamında çekilmez bir hal aldığı gözlemlenmiştir.

* Yalan söylemek: Eşlerden çeşitli sebeplerle ve def'aten söylediği yalanlar ve neden olduğu hoş olmayan durumlar evlilik kurumunun sarsılmasına neden olur. Zaman içerisinde evliliğin güvensizlik üzerine kurulamayacağı gerçeği kendisini gösterir.

Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri

Yargıtay Kararlarına Göre Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri

* Sözlü şiddet, eleştiri: Evlilik kurumunda eşler birbirleriyle beraber mutlu bir yaşam sürmek ister. Ancak çeşitli nedenlere dayalı eşlerden biri veya ikisinin birden başvurduğu sözlü şiddet veya sürekli hale gelen eleştiri evlilik kurumu resmi olarak sürerken bile bitmiş olabileceği anlamı taşıyabilir.

Saygı ve sevgi temelleri üzerine kurulması gereken evlilik temelleri, sürekli hale gelen saygı yoksunluğu nedeniyle bir dar boğaza girebilir.

* Fiziksel şiddet: Çeşitli nedenlere bağlı olarak eşlerden birinin veya ikisinin birden başvurduğu şiddet, bazı durumlarda bir defa da olsa evlilik kurumunun sonlanması için neden olabilir. Fiziksel olarak ağır olumsuz sonuçların ortaya çıkabildiği pek çok durum vardır ve evlilik kurumunun kişi hak ve özgürlüklerini sınırlaması söz konusu olur. Uygulanan şiddet boşanma nedenleri arasında sıklıkla karşılaşılan ve hukuken de haklı boşanma sebepleri arasında yer alan bir nedendir.

* Ekonomik sıkıntılar: En baştan itibaren ekonomik yetersizliğe bağlı sıkıntılar olabildiği gibi, sonradan yaşanan iflas, işlerin kötü gitmesi, işsiz kalma gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkan sıkıntılar. Bu tür sıkıntıların oluşturduğu psikolojik olumsuzluklar zaman içerisinde fiziksel olumsuzluklar veya sözlü olumsuzluklar haline dönüşebilir.

Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri Önemli Olaylar

* Eşlerin Birbirini Değiştirmeye Çalışması: Kültürel ve birikime dayalı ve deneyimsel olarak oluşmuş hayat görüşü ve yanı sıra kişilik özellikleri, evliliklerle birlikte bazen eşler tarafından değiştirilmeye çalışılır. Bu durum süreklilik arz etmesi, evliliklerin çekilmez olmasına sebep olabilir. Ortak bir noktada buluşabilmek için evliliklerde kişilerin birbirlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmaları esastır. Tartışmak yerine eşlerin empati kurmaya çalışmaları, istenilen şeyler konusunda açık ve duygularını açık bir şekilde ifade ederek anlaşmaya çalışmaları çözüm oluşturabilir.

Boşanma Sebepleri

* Kalabalık Bir Şekilde Yaşamak Zorunda Olmak: Ülkemiz toplumsal kültür anlayışı içerisinde sıklıkla karşılaşılan büyük aile durumu, bazen birkaç ailenin birden aynı evde yaşamasına neden olur. Ailelerin birbirleriyle yaşadıkları ufak sorunlar, gündelik yaşam içerisinde sıklıkla tekrarlanır ve zaman içerisinde büyük sorunlar haline dönüşebilir.

* Alkol, Kumar ve psikolojik sorunlar: Bu tür alışkanlıklar nedeniyle günümüzde pek çok evlilikte büyük ve kronik sıkıntılar yaşanır.

Alışkanlıkların başlamasının ardından genelde ortaya çıkan ilk süreç, durumun idare edilmeye çalışılması ve hoşgörülü yaklaşılmasıdır.

Ancak bu alışkanlıklar nedeniyle ortaya çıkan yan etkiler zaman içerisinde eşler için eziyetli ve çekilmez bir yaşamın kapısını aralar. Bu türlü durumlarla karşılaşıldığında uzman kişilerden alınacak yardım ve bu yardımın süratli bir şekilde olması önemlidir.

* Evliliklerin sürdürülmesi eşlerin birbirlerine karşı gösterdiği sevgi, saygı ve bunlara paralel anlayışla mümkün olur. Zaman zaman yaşanacak pek çok olumsuzluk olabileceği gibi, bu olumsuzlukların üstesinden birlikte gelebilmek mümkündür. Zaman içerisinde eşlerin birbirlerinden uzaklaşmaması için, iki tarafında duygularını ve isteklerini doğru bir biçimde birbirine aktarması önemlidir.

Hayata Karşı Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeni İle Boşanma

Mutlak boşanma nedenlerinden biri olan bu boşanma sebebi MK'nın 162. maddesinde hükme alınmıştır. Hayata kasttan anlatılmak istenen eşlerden birinin diğer eşin hayatını tehlikeye atacak hatta onun hayatını sonlandıracak davranışlarda bulunmasıdır.

Eşini öldürmeye çalışmak veya onu intihara zorlamak gibi nedenler boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Bu davranışların varlığı ispat edildiği takdirde hakimin davayı açan eş için hayatın çekilmez olup olmadığını araştırmasına gerek kalmadan boşanma davasını sonuçlandırması gerekmektedir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

Toplumun anlayışına göre bireyin sürekli olarak bağımlı olarak bile diyebiliriz namus ve şeref gibi kavramlarla bağdaşmayacak şekilde hayat sürmesi eşinin boşanma davası açması için bir nispi boşanma sebebidir. Haysiyetsiz hayat sürmeye örnek olarak eşin madde bağımlısı olması, kumar bağımlılığı örnek verilebilir. Bir hak düşümü süresi öngörülmemiştir.

Bu sebeplere dayanarak mağdur eş her zaman boşanma davası açabilir fakat dikkat edilmesi gereken bir husus mevcuttur ki o da şudur: Haysiyetsiz hayat süren eşin bu tür yaşama evlenmeden önce başlamaması yani evlendikten sonra başlaması şarttır.

Ayrıca hakimin boşanmaya karar verebilmesi içinde eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürmesinin yanında diğer eş için hayatın çekilmez hale gelmesi önemlidir. Eşin bir iki kez kumar oynayarak eve gelmesini bahane edip boşanma davası açan eşin boşanma davası kabul görmeyecektir.

Terk Nedeni İle Boşanma - Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri

Mutlak boşanma sebeplerinden biri olan terk nedeniyle boşanma da eşlerden biri ortak hayata devam etmeyerek ortak konuttan ayrılması, diğer eşini terk edip gitmesinin sonucu oluşan bir boşanma nedenidir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus sadece evi terk edenin terk eden statüsüne sayılmamasıdır. Örneğin eşin diğer eşi evden kovması, onu ortak konuta almaması, eşini ailesinin yanına bırakması, ortak konutun anahtarını değiştirmesi ve diğer eşe vermemesi, ortak konutu taşıması gibi örneklerde de bu fiilleri icra eden eş terk etmiş sayılır.

Terk nedeni ile boşanmada 4 şart gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Eşlerden biri haksız olarak ortak hayata son vermelidir. Maksadın kötü olmasıdır. Örneğin tayini çıkan asker eşin başka bir şehre taşınması terk sayılmamaktadır.

Asker eş görevi icabı gitmektedir. Ayrı yaşamanın en az 6 ay devam etmiş olmasıdır. Terk eden eşe ihtarda bulunulması ve buna rağmen terk eden eşin geri dönmemesidir.

Boşanma davasının açılması ve davanın boşanma ile sonuçlanması için davayı açma ve boşanma sebebine dayandırılması gerekmektedir.

Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri boşanma davasında ispat edilmesi gerekmektedir. Boşanma sebepleri, özel boşanma sebebi, genel boşanma sebebi, mutlak boşanma sebepleri olarak ayrılmıştır.

Ama günümüzde en çok açılan Boşanma sebebplerinden bahsedecek olursak; İlgisizlik Nedeniyle Boşanma, Aldatma Nedeniyle Boşanma, Terk Nedeniyle Boşanma, Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma, Hayata Kast Nedeniyle Boşanma, 

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma, Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma, Ev İşlerini Yapmama Nedeniyle Boşanma, Erkeğin Çalışmaması Sorumluluklarını yerine Getirmemesi Nedeniyle Boşanma, Yalan Nedeniyle Boşanma, Güven Sarsıcı Davranış Nedeniyle Boşanma gibi benzeri sebeplerden boşanma davası açılmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri - Yorum
  DEMREN TOPÇU -
  14 Ağustos 2016

  Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri - Yorum
  AYBİKE UYANIK -
  15 Ağustos 2016

  Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
Yorum Bırak