Atla

Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası


Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası

Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası

Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası

    Yeni Türk Medeni Kanununda yer alan mal rejimleri şöyle sıralanıyor:  Edinilmiş Mallara Katılma,  Mal Ayrılığı,  Paylaşmalı Mal Ayrılığı,  Mal Ortaklığı

 Yeni Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmiş olan eşler, bu tarihe kadar hangi mal rejimine tabi iseler, o rejim devam edecek. Ancak bu durum, 1 Ocak 2003 tarihine kadar söz konusudur.

Eşler, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden başlayarak bir yıl içinde, başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yasal mal rejimini, yani "edinilmiş mallara katılma rejimini" seçmiş sayılacaklar.

Mal Rejimlerine Uygulanacak Genel Hükümler ise şöyle: 

Yasal Mal Rejimi, Edinilmiş Mallara Katılma rejimidir.

Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılmada, her eşin iki tür malvarlığı vardır:

Mal Paylaşımı Edinilmiş Mallar - Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası

Her eşin edinilmiş malları şunlardır:

Çalışmanın karşılığı olan maaş, ücret v.s.

Sosyal güvenlik kuruluşlarının yaptığı her türlü ödemeler,

Çalışma gücünün kaybı dolayısıyla ödenen tazminat,

Kişisel malların geliri (kira, faiz gelirleri gibi)

Mal rejimi tasfiye edildiğinde sadece yukarıda sayılan ‘'edinilmiş mallar' eşler arasında yarı yarıya eşit olarak paylaştırılır.

Mal Paylaşımı Kişisel Mallar - Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası

Her eşin kişisel malları şunlardır: 

Eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşya,

Evlenmeden önce sahip oldukları mallar, 

Evlendikten sonra miras veya bağış yoluyla geçen mallar,

Manevi tazminat alacakları,

Kanunda sayılan bu kişisel mallar, tasfiye halinde paylaştırmaya tabi olmayıp, ait olduğu eşin mülkiyetinde kalacak mallardır. Eşler mal rejimi sözleşmesiyle Kanunda belirtilen diğer rejimlerden birini seçebilirler.

Ancak, taraflar istedikleri mal rejimini ancak Kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler. Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar nişanlıyken mal rejimine ilişkin sözleşme yapabilirler.

        Temyiz gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir.

Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Haklı bir sebebin varlığı halinde, hakim kararıyla mal rejimi değişebilir.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimini kabul edebilirler. Eşlerden her biri açık veya örtülü olarak mallarının yönetimini diğer eşe bırakabilir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak