Atla

Boşanma Yoksulluk Nafakası Davası


Boşanma Yoksulluk Nafakası Davası

Boşanma Yoksulluk Nafakası Davası

Boşanma Yoksulluk Nafakası Davası

Boşanma Yoksulluk Nafakası Nedir, Yoksulluk Nafakası Şartları, Yoksulluk Nafakası Yargıtay Kararları ve Temyiz    

YOKSULLUK NAFAKASI DAVASI

Yoksulluk Nafakası TMK nun 175 maddesi gereğince boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biridir. TMK 175 f.I maddesine göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusur daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Yoksulluk nafakasının (TMK.M.175) Maddi küşullarını sıralayacak olursak; Nafaka isteyen ağır kusurlu olmamalıdır. Nafaka isteyen yoksulluğa düşecek olmalıdır. Nedensellik bağı gerçekleşmelidir.

Yargıtaya göre yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım ve kültür gibi harcamaları karşılayacak geliri olamayanlara yoksul denebilir.

Yargıtay Kararlarına göre Yoksulluk Nafakası Alabileceklere örnek verecek olursak;

Geliri yetersiz olan, işten kendi ayrılmış olan, ev kadını olan, henüz maaş bağlanmayan, yurtdışı geliri yetersiz olan, asgari ücret alan, ailesi zengin ancak kendi geliri bulunmayan, geçici işte çalışan olarak sıralayabiliriz.

Yargıtay Kararlarına göre Yoksulluk Nafakası Kuaral olarak Alamayacak olanlara

örnek verecek olursak; Aylığı olan, yeteğine rağmen isteyerek çalışmayan, işsizlik parası alan, bir işte çalışan, işten kendi isteği ile ayrılan, yeterli kira geliri alan, mesleği olan, muvazaalı devir yapan, sigortalı olan, yeterli sosyal yardım geliri alan, yeterli taşınmazı olan, yabancı ülkeden yeterli geliri olan, eşi yoksul olan, sürekli yoksul olan, sürekli kumar oynayan, geliri denk olan olarak sıralayabiliriz.

   YARGITAY : YOKSULLUK NAFAKASI DAVASI

Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/2-155 Karar: 2011/278 Karar Tarihi: 04.05.2011

ÖZET: Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuksal nedenine dayalı boşanma ve buna bağlı olarak velayetin tevdii, maddi ve manevi tazminat istemlidir. Yoksulluk nafakasının takdiri için gerekli olan kusuru daha ağır olmama koşulunun, somut olay yönünden davalı kadın yararına gerçekleştiği belirgindir.  

Bu koşulun varlığı yanında davalının boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi koşulunun da gerçekleşmesi gerekmektedir. Mahkemece tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ile davalı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceği hususunun araştırılması ve varılacak sonuca göre de; bu hususun varlığının tespiti halinde davalı yararına geçimi için uygun bir miktarda yoksulluk nafakası takdir edilmesi, aksi halde ise bu koşul gerçekleşmediğinden davanın reddedilmesi gerekirken, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen, davalı kadının daha fazla kusurlu olduğu, gerekçesiyle yoksulluk nafakası isteminin reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK.m.175) Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda davalının daha ağır kusurlu olmadığı, her hangi bir geliri ve malvarlığının bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. O halde, davalı yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.

Eşit kusurlu davacı (koca) yararına maddi ve manevi tazminat verilmesi usul ve yasaya aykırıdır (TMK. md.174/1-2).

YARGITAY : YOKSULLUK NAFAKASI DAVASI

2.Hukuk Dairesi Esas:  2011/7227 Karar: 2011/7970 Karar Tarihi: 09.05.2011

BOŞANMA NAFAKA VE TAZMİNAT DAVASI - KADININ SADAKATSİZLİK EYLEMİYLE BİR BAŞKA ERKEKLE BİRLİKTE YAŞAMIŞ OLDUĞU - YOKSULLUK NAFAKASI VERİLMESİNİN KOŞULLARI OLUŞMADIĞI

ÖZET: Davacı kadının sadakatsizlik eylemiyle bir başka erkekle birlikte yaşamış olduğu gerçeği karşısında, yoksulluk nafakası verilmesi koşulları oluşmadığı halde; yazılı şekilde yoksulluk nafakasına hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirir.

Sadakatsizlik eylemiyle bir başka erkekle birlikte yaşamış olduğu gerçeği karşısında; Türk Medeni Kanununun 175. maddesindeki yoksulluk nafakası verilmesi koşulları oluşmadığı halde; yazılı şekilde yoksulluk nafakasına hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • DORUK BOSTANCIOĞLU -
    6 Ağustos 2016

    Boşanma Yoksulluk Nafakası Davası Davayı açma şartları nelerdir..

    Cevapla
Yorum Bırak