Atla

Çek Davalarına Örnek Karar


Çek Davalarına Örnek Karar

Çek Davalarına Örnek Karar

Çek Davalarına Örnek Karar

Karşılıksız Çek Keşide Etme SUÇ TARİHİ:10/04/2007 ASIL KARAR TARİHİ:09/03/2009 EK KARAR TARİHİ:25/12/2009 Mahkememizin yukarıda tarih ve numarası belirtilen dosyasından hükümlü ..... cezaevi idaresi aracılığı ile göndermiş olduğu dilekçesiyle 5941 sayılı yasa gereğince göndermiş olduğu taahhütnamesi doğrultusunda infazın durdurulmasını ve ayrıca 5237 sayılı yasanın 7.maddesiı doğrultusunda lehe olan kanunun tespiti açısından ek karar verilmesini talep etmiş olmakla; Cumhuriyet Savcısının yazılı görüşü de alınarak dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Mahkememizin 09.03.2009 tarih, 2008/570 esas ve 2009/134 karar sayılı ilamı ile hükümlünün 14.211 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 5 yıl süre ile bankalardan çek hesabı açmaktan yasaklanmasına dair kararının kesinleştiği ve infaza verildiği, 5941 sayılı yasanın 5.maddesine göre (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür. (2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurma yükümlük olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde; bu tüzel kişinin malı işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi böyle birbelirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. (3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi halinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir. (4) Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hakimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir' hükmü getirilmiş olup mahkememizin dosyasının incelenmesinde hükümlü ..........'nin adına çek düzenlenen şirketin ortağı ve yetkili organı olmadığı, vekaleten suça konu çeki keşide ettiği, bu hali ile 5941 sayılı yasanın 5/2, 3 ve 4 maddelerine göre mahkum olduğu suçtan dolayı cezai ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığı anlaşıldığından adı geçenin infazının 5275 sayılı yasanın 98.maddesi UYARINCA DURDURULMASINA, Davanın esası ile ilgili karar verilmek üzere dosyanın yeniden ele alınmasına, Dosya üzerinde, C.Savcısının düşüncesine uygun ve 7 günlük süre içerisinde Üsküdar Nöbetçi Ağır ceza mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 25/12/2009  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ALPER MASAT -
  5 Ağustos 2016

  Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar.

  Cevapla
 • UFUKCAN KARA -
  23 Ekim 2016

  Çek Davaları artık gündemimize girdi sanırım. Sormak istediği konu şu çek için hapis kararı hangi tarihe kadar geçerli..teşekkürler....

  Cevapla
Yorum Bırak