Atla

Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk


Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk

Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk

Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk

İstinaf mahkemesinde davanın yine ele alınması ve tahkîkat yapmasıdurumunda de tahkîkat sonuçlanıncaya kadar davanın ihbar edilebilmesiolasıdır.  Ancak, istinaf mahkemesinde ilk derece mahkemesince verilen kararınyanlızca iptal edilmesi durumunda ve temyiz evresinde, davanın ihbarıolası değildir.Bozma hükmü üstüne bozmaya uyan ilk derece mahkemesi yine tahkîkatyapacağından, burada da tahkîkat sonuçlanıncaya kadar davanın ihbar edilebilmesi olasıdır.

 Davanın tarafları ve mecburî dava arkadaşları, birbirilerine ihbarda bulunamazlar. Zira, ihbarda bulunulacak şahıs, davanın yönü olmayan ve davanın kaybedilmesi durumunda kendine rücu edilecek ya da kendisinin rücu edeceği üçüncü bir şahıs olması gereklidir.

Davanın ihbarı, ihbar edilenin davaya müdahalesini zorunlu kılmaz.

Davanın ihbarı, tek başına, ihbar edilenin fer'i müdahil olarak davaya katılması sonucunu doğurmaz. Fer'i müdahalenin koşullarının yerine getirilmiş olması gerekir.

Davanın ihbar edilmesi, ihbar edilene taraf sıfatı kazandırmaz (9.HD 2010/49665 E. 2011/5998 K., 17. HD. 2004/11912 E. 2004/13528 K.) Özel yasalarda (ör: 4721 S. K. m. 229/2) öngörülen istisnalar saklıdır.

Kambiyo senetlerinde davanın ihbarı (6762 S. K. m. 662, 12.HD 2010/9447 E. 2010/22110 K.) dışında, davanın ihbarı, ihbar edilene karşı zamanaşımını kesmez.

DAVANIN İHBARI DİLEKÇESİ

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO                          : …/… E.

DAVAYI İHBAR EDEN DAVALI                  :

TC KİMLİK NUMARASI             :

VEKİLİ                                 : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

İHBAR OLUNAN               :

KONU                                   : Davanın üçüncü kişiye ihbarı istemidir.

AÇIKLAMALAR               : 1-) Mahkemenizin yukarıda belirtilen …/… esasında kayıtlı bulunan dosyanın davacısı … tarafından müvekkilimiz aleyhine açılmış maddi ve manevi tazminat davası halen derdesttir.

2-) Bu dava ile ilgili olarak, müvekkilimiz, işleten sıfatıyla dava edilmiştir. Ancak, aracın sürücüsü ve aynı zamanda müvekkilimizin işçisi konumunda olan … …'in davaya fer'i müdahil olarak katılımını teminen, kendisine davanın ihbar edilmesinde tarafımız açısından hukuki yarar bulunmaktadır. Zira, davayı kaybetmemiz halinde, davacı tarafa ödemek zorunda kalacağımız miktar kadar kendisine rücu etmemiz söz konusu olacaktır.

3-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafın davaya fer'i müdahil olarak katılmasını sağlama amacıyla, derdest olan davamızın adı geçen üçüncü şahsa ihbar edilmesini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6100 S. K. m. 61, 62, 63, 64. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk - Yorum
  İLKNUR DEMİRALP -
  7 Ağustos 2016

  Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

  Cevapla
 • Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk - Yorum
  NEJAT TANIR -
  12 Ağustos 2016

  Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

  Cevapla
 • Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk - Yorum
  AKİF KİTAPÇI -
  14 Ağustos 2016

  Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk - Yorum
  ALTUĞ KARSLI -
  3 Eylül 2016

  Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi nasıl yazılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
Yorum Bırak