Atla

Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk


Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk

Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk

Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk

 • İstinaf mahkemesinde davanın yeniden ele alınması ve soruşturma yapılması halinde de soruşturma sonuçlanıncaya kadar davanın ihbar edilebilmesi mümkündür. Ancak, istinaf mahkemesinde ilk derece mahkemesince verilen hükmün sadece iptal edilmesi halinde ve temyiz aşamasında, davanın ihbarı mümkün değildir.
 • Bozma kararı üzerine bozmaya uyan ilk derece mahkemesi yeniden soruşturma yapacağından, burada da soruşturma sonuçlanıncaya kadar davanın ihbar edilebilmesi mümkündür.
 •  Davanın tarafları ve zorunlu dava arkadaşları, birbirilerine ihbarda bulunamazlar. Zira, ihbarda bulunulacak kişi, davanın tarafı olmayan ve davanın kaybedilmesi halinde kendisine rücu edilecek veya kendisinin rücu edeceği üçüncü bir kişi olmalıdır. (7.HD 2009/1103 E. 2009/3910 K.)
 • Davanın ihbarı, ihbar edilenin davaya müdahalesini zorunlu kılmaz.
 • Davanın ihbarı, tek başına, ihbar edilenin fer'i müdahil olarak davaya katılması sonucunu doğurmaz. Fer'i müdahalenin koşullarının yerine getirilmiş olması gerekir.
 • Davanın ihbar edilmesi, ihbar edilene taraf sıfatı kazandırmaz (9.HD 2010/49665 E. 2011/5998 K., 17. HD. 2004/11912 E. 2004/13528 K.) Özel yasalarda (ör: 4721 S. K. m. 229/2) öngörülen istisnalar saklıdır.
 • Kambiyo senetlerinde davanın ihbarı (6762 S. K. m. 662, 12.HD 2010/9447 E. 2010/22110 K.) dışında, davanın ihbarı, ihbar edilene karşı zamanaşımını kesmez.

DAVANIN İHBARI DİLEKÇESİ

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO                          : …/… E.DAVAYI İHBAREDEN DAVALI                  :TC KİMLİK NUMARASI             :VEKİLİ                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)İHBAR OLUNAN               :KONU                                   : Davanın üçüncü kişiye ihbarı istemidir.AÇIKLAMALAR               :1-) Mahkemenizin yukarıda belirtilen …/… esasında kayıtlı bulunan dosyanın davacısı … tarafından müvekkilimiz aleyhine açılmış maddi ve manevi tazminat davası halen derdesttir.2-) Bu dava ile ilgili olarak, müvekkilimiz, işleten sıfatıyla dava edilmiştir. Ancak, aracın sürücüsü ve aynı zamanda müvekkilimizin işçisi konumunda olan … …'in davaya fer'i müdahil olarak katılımını teminen, kendisine davanın ihbar edilmesinde tarafımız açısından hukuki yarar bulunmaktadır. Zira, davayı kaybetmemiz halinde, davacı tarafa ödemek zorunda kalacağımız miktar kadar kendisine rücu etmemiz söz konusu olacaktır.3-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafın davaya fer'i müdahil olarak katılmasını sağlama amacıyla, derdest olan davamızın adı geçen üçüncü şahsa ihbar edilmesini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur.HUKUKİ NEDENLER       : 6100 S. K. m. 61, 62, 63, 64.SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın adı geçen üçüncü şahsa ihbar edilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…  Davalı Vekili
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İLKNUR DEMİRALP -
  7 Ağustos 2016

  Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

  Cevapla
 • NEJAT TANIR -
  12 Ağustos 2016

  Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

  Cevapla
 • AKİF KİTAPÇI -
  14 Ağustos 2016

  Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • ALTUĞ KARSLI -
  3 Eylül 2016

  Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi nasıl yazılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
Yorum Bırak