Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı DavasıDestekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası Nasıl Açılır? Destekten yoksun kalma durumlarında açılan tazminat davası, destek sağlayan kişinin ölmesi durumunda ortaya çıkan bir tazminat davası türüdür.

Hukuki olarak literatürde “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı” olarak adlandırılan bu tazminat türünde birtakım önemli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu tazminat, ölen bir kişinin yaşadığı sırada maddi destek sunduğu kişiler tarafından talep edilmektedir. Bu durumda hayattayken maddi destek aldıkları kişinin ölmesi ile maddi destekten yoksun kalmaları sebebiyle hak sahibi konumunda bulunan kişiler, hem maddi hem de manevi tazminat davaları açabilirler.

Destekten yoksun kalma tazminatı davası ile hak sahibi durumundaki kişiler, ölen kişinin desteğinin kesilmesinin akabinde hayatlarını önceki gibi yaşayabilmek adına sosyal ve ekonomik açıdan yaşamlarını ölümden önceki gibi sürdürebilmek adına tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasını Kimler Açabilir?

Söz konusu davanın açılması için öncelikle maddi bir destekçinin olması ve bu kişinin vefat etmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla vefat eden kişiden yaşarken destek alınmaması gibi bir durumda bu dava talebi reddedilmektedir.

Ayrıca ölen kişiden maddi destek aldığını belirten şahsın, bu iddiasını mahkeme önünde hukuki olarak kanıtlaması gerekmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı talep eden kişi ölen kişinin aile üyelerinden biri ya da herhangi bir tanıdığı olabilir. Ancak ölen kişiden maddi destek aldığını hukuki açıdan ispat edemeyen kişilerin tazminat talebi kabul edilmemektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası Türleri

Türk hukukuna göre destekten yoksun kalma davalarında kullanılan destek kavramı maddi olabileceği gibi manevi bir bağlamda da kullanılabilmektedir. Bu konuda ölen kişi maddi olarak değil de manevi yönden hak sahiplerine yardım ediyor da olabilir.

Buna örnek olarak olarak; bir ev hanımının, trafik kazası, iş kazası gibi haksız fiil sebebiyle vefat etmesi halinde evinde desteğini gören aile bireyleri, ev işlerinden sorumlu olan kadının vefatıyla söz konusu destekten mahrum kaldıkları için tazminat davası açabilirler.

Bununla birlikte yaralanma halinde destekten yoksun kalma durumlarında da hukuki açıdan bir geçerlilik söz konusuysa destekten yoksun kalma tazminatı açılabilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası, Bir kişinin ölümü cinayet, kasıtlı ölüme sebebiyet verme, zehirleme, trafik kazası ya da herhangi bir nedenle başkası tarafından olmuşsa bu durumda kişinin hem ailesi hem de ondan destek gören herkes etkilenecektir.

Ölüm üzerine ailenin karşı tarafa hem maddi hem de manevi dava açma hakkı bulunmaktadır ki karşı taraf haksızsa bu tazminat hakimce haklı bulunacaktır. Ama destek gören kişinin her zaman ölüm üzerinden hak talep etmesi mümkün değildir.

Örneğin ölen kişi birine herkesten habersiz bir destekte bulunuyor ve bunu da elden yapıyorsa yardım alan kişi bunu kanıtlayamaz. Yani destekten yoksun kaldığını ifade edemeyeceğinden başvuru hakkı doğmayacaktır. Ama yasal yollardan bir destek söz konusuysa bu durumda kişinin ölümden sorumlu olan tarafa dava açma hakkı ortaya çıkacaktır.

Destekten Yoksun Kalan Kişinin Hakları

Destek görerek okuyan, barınan, beslenen ya da her türlü yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan araç gereçleri ölen kişinin desteğiyle sağlayan herkes destekten yoksun kalma tazminatı için mahkemeye başvurabilir.

Bu davanın açılması için ille de yardım alan kişinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması gerekmez. Hatta ölen kişi ile akrabalık bağı bulunması şartı da olmamakta, tek şart alınan yardımın kanıtlanabilmesinde olmaktadır.

Burs durumlarında dahi bu davayı açmak için bir hak doğacaktır. Destekten yoksun kalan dava açmak için mahkemeye başvurmadan önce bu desteği kanıtlayabilecek evraklara ihtiyaç duyar. Mesela burs alan bir öğrenci düzenli olarak gelen miktarı hesap numarası ile bankadan talep ederek dava dosyasına ekleyebilir. Ya da yardım alan kişi aldığı yardım süresince imzaladığı evrakları dava da delil olarak sunabilir.

Ölen kişinin destek verdiği kişiye ne anlamda destek verdiği önemli olmaz, yalnızca bu desteğin kanıtlanması gerekecektir. Kanıtlanma halinde mahkeme karşı tarafında ödeme gücünü göz önüne alarak bir tazminat miktarı belirler. Bu tazminat yalnızca destek gören kişiye yöneliktir. Tazminat hak edildikten sonra karşı tarafın ödeme yapması gecikir ya da kararda yazan süreyi aşarsa gerekli olan miktarı elde edebilmek için haciz işlemlerini başlatabileceksiniz.

Yargıtay Kararı – Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası

YARGITAY : TAZMİNAT DAVASI – DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ – SORUMLULUĞA İLİŞKİN ANLAŞMALAR – ÖDEME TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN ÖDEMENİN YETERSİZ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ – ÖDEMENİN YETERLİ BULUNMASI HALİNDE İBRA NEDENİ İLE DAVANIN REDDİ GEREĞİ

YARGITAY : DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI – SİGORTACININ İŞLETENİN ZARARDAN SORUMLU TUTULABİLDİĞİ HALLERDE ZARARI GİDERMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU – İŞLETENİN SORUMLULUĞUNUN BULUNMAMASI NEDENİYLE SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN OLMAYACAĞI – DİRENME KARARININ BOZULMASI

ÖZET: Olayda trafik sigortacısı, işletenin zarardan sorumlu tutulabildiği hallerde zararı gidermekle yükümlü olduğundan, somut olayda işletenin sorumluluğunun bulunmaması karşısında, davalı sigorta şirketinin de sorumluluğu yoktur.

Makalemizde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

158 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri