Dolandırıcılık Davaları Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Dolandırıcılık Davaları Davası

Dolandırıcılık Davaları Davası

Dolandırıcılık Davaları Davası

Dolandırıcılık Davaları Davası

ÖZET: Sanık M. A. hakkında Resmi Belgede SahtecilikDolandırıcılık ve İftira suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan dava sırasında duruşmaların kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde ileri sürülen iddia ve savunmalar ile ikame edilen delillerin denetimi sağlayacak biçimde ve eksiksiz olarak sergilenerek tespit edildiği.

Yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm bilgi ve kanıtların gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı kanaatına ulaşılmış ve ileri sürülen istinaf nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamış bulunmakla,

Katılanlar vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmediğinden CMK’nun 280/1-a maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Dolandırıcılık Davaları Davası Şartları

ÖZET: Yasa yararına bozma isteminin kapsamının nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik olması, yasa yararına bozma istemini araştırma görevinin Yüksek …..  Ceza Dairesine ilişkin bulunduğu anlaşıldığından Dairemizin görevsizliğine, dosyanın misyonlu Daireye gönderilmesine hükümverilmiştir.

***

ÖZET: Sanığın katılanın bilgisi ve rızası dahilinde suça mevzu senedi düzenlediğinin kabulü gerekeceği ve üstüne atılı sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının öğeleri bakımından oluşmadığı ve beraatinehüküm verilmesi gerektiği gözetilmeden, mahkumiyetine hükümverilmesi bozmayı gerektirmiştir.

****

ÖZET: Eylemin düzmece senedin icra takibine mevzu edilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik bulunmasına göre; yasa yararına bozma istemini araştırma görevinin Yüksek …… Ceza Dairesine ilişkin bulunduğu anlaşıldığından Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE.

***

ÖZET: Sanıkların eyleminin aldatma özelliğinden mahrum olması hasebiyle kumpas boyutuna ulaşmadığı ve ayrı olarak raporun iğfal kabiliyetinin bulunmadığı; bu nedenden dolayı vakada nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının öğeleri oluşmadığından sanıklar ile ilgili verilen salıverilme kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Dolandırıcılık Davaları Davası | Sıkça Sorulan Sorular

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - SAHTE ÇEKİN ÖNCEDEN DOĞAN BORÇ KARŞILIĞI VERİLMESİ NEDENİYLE BANKANIN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARININ SOMUT OLAYDA OLUŞMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Suça konu çekin mağdur A. Ö.’e “önceden doğan borcu” nedeniyle sonradan sanık tarafından verildiğinin dosya kapsamına göre anlaşılması karşısında; sahte çekin önceden doğan borç karşılığı verilmesi nedeniyle “bankanın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçunun “unsurlarının” somut olayda oluşmadığı gözetilerek, “yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” gerekçesi ile sanığın CMK.nın 223/2-a maddesi gereğince beraetine hükmolunması gerekirken,

Yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması, kanuna aykırı, sanık müdafiin istinaf itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, CMK.nın 280/1-a ve 303/1-a. maddeleri uyarınca bozulmasına karar verilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor