Atla

Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe


Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davası'nda;Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdirine ecri misil denir.

Ecrimisil Davası;İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sa­hibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zo­rundadır.

Ecrimisil Davası Nerede Açılır - Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davası Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerden maksat taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu yer değil, fiilen içinde bulunduğu mülki sınırdır

Ecrimisil Davası Dava değeri, elatmanın önlenmesi istenilen taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile talep edilen ecrimisil miktarı toplamından oluşur.

Taşınmazın aynına taalluk eden davalarda ecrimisil isteminin de bulunması halinde harç, taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile talep olunan ecrimisil tutarı üzerinden alınır

İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir

İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır - Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davasında Davalı, davacının rızası olmadan taşınmazı kullan­mış olmalıdır.

Davalı, kötü niyetli olmalıdır.

Taşınmazın bulunduğu yer Mahkemesinde açıhr.

Ecrimisil Davası 5 yıllık zamanaşımına bağlıdır. Bu davalarda, ancak son 5 yıllık ecrimisil istenebilir

Tapu ve vergi kayıtlan getirtilip incelenir.

Davacının zilyedlik iddiasını ispat etmesi istenir.

Davalının kötü niyetli olup olmadığı araştırılır.

Keşif yapılır.

Bilirkişi'den, davacının temin etmekten mahrum kaldığı menfaatin miktarı sorulur. Neticede; hasıl olan kanaate göre karar verilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe - Yorum
    ÖNER İBRAHİMGİL -
    16 Ağustos 2016

    Ecrimisil Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

    Cevapla
Yorum Bırak