Atla

Eski Eşin Soyadını Kullanma


Eski Eşin Soyadını Kullanma

Eski Eşin Soyadını Kullanma

Eski Eşin Soy Adını Kullanma

Eski Eşin Soyadını Kullanma Türkiye' de Türk Medeni Kanunu çerçevesinde verilmiş olan hak çerçevesinde evlilik birliği kurmuş olan kişiler. Eğer evlilik birliğinde devamlılığı sağlayamazlar ise ilgili kanun hükmünde belirtilmiş olan şartlar çerçevesinde boşanma davası açabilmektedir.

Son derece kapsamlı bir dava sürecini teşkil eden boşanma davası ardından boşanmanın teşkil etmekte olduğu etkilerde devam etmektedir. Yaşamın tamamı ile değişime uğramasına yol açan evlilik birliğinin.

Yasal olarak sonlandırılmasının ardından gündeme gelen en önemli konulardan birisi de boşanan kadının soyadı durumudur. Boşanan kadının soyadı değişimi ile yeniden kızlık soyadı alması gerekir.

Boşanma işleminin gerçekleştirilmesi ardından kadınların kızlık soyadı olarak adlandırılmakta olunan eski soyadlarına geri dönüş yaparlar. Ancak bazı durumlarda yıllarca sürmüş olan evlilik içerisinde kadınların artık sosyal yaşamları dahilinde kocasının soyadı ile tanınıyor olduğu görülebilir. 

Bu çerçevede de kadının boşanma ardından yeniden eski soyadı dönüş yapmasının kendisinin sosyal ve iş dünyası yönünden önemli sorunlar teşkil edebileceği dolayısı ile kadının kocasının soyadı kullanmaya devam etmesinin kendisi açısından daha faydalı olabilmesi de mümkün olabilmektedir.

Bu gibi hallerde boşanma davası ile yasal olarak evlilik birliğini sona erdirmiş olan kadının. Eski Eşin Soyadını Kullanmaya devam etme arzusu olabilir ki bu tarz bir talep kadın açısından avantajlı olabileceğinden soyadı değiştirme davalarına da sık şekilde gündem teşkil edebilmektedir.

Boşanan Kadının Soyadı Değişimi

Boşanma davası ardından soyadı değişimi noktasında eski eşinin mevcut soyadının kullanımına devam etme talebinde bulunulması durumunda soyadı değiştirme davası açması gerekliliği bulunur.

Boşanan kadının eski eşinin soyadı kullanmayı sürdürebilmeyi talep etmesi ise ilgili kanun hükmünde belirli koşullara odaklanmıştır. Buna göre ilk olarak kadının eski kocasının soyadının kullanılması noktasında bir hedefinin ve yararının bulunması gerekliliği bulunuyor.

Eğer kadının Eski Eşin Soyadını Kullanma konusunda herhangi bir menfaati bulunmamakta ise kızlık yani eski soyadı kullanması gerekliliği bulunuyor. Bunun yanı sıra boşanan kadının soyadı hakkında kadının kızlık soyadı kullanmasından dolayı meydana gelebilecek hak kaybı problemleri söz konusu ise kadının, eski kocasının soyadı kullanma talebi gerçekleştirebilme şansı bulunuyor.

Boşanmış kadının, Eski Eşin Soyadını Kullanma şartları arasında aynı zamanda da kadının eski kocasına bu şekilde bir durum etkisi ile olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalmayacak olmasıdır.

Eski karısının kendi soyadı kullanmaya devam etmesi etkisi ile zarara uğrayacak kişilerin bu tarz bir kullanıma itirazda bulunabilme hakkı bulunmaktadır. Boşanmış kadın bireyin soyadı değişikliği hakkında boşanma süreci içerisinde ilgili tutanağı boşanma avukatı aracılığı. İle bu durumu görüşmesi, kocasının soyadı kullanma konusunda bilgi alması önerilir.

Söz konusu zaman dilimi içerisinde boşanma avukatı tarafından da söz konusu müvekkilinin hangi soyadı kullanmasının kendisi açısından daha faydalı olacağına dair bilgilendirmelerde bulunması gerekliliği bulunur.

Günümüzde boşanma davalarının sona ermesinin ardından kadın tarafından. Herhangi bir ek talebin bu doğrultuda gelmemesi halinde otomatik şekilde nüfus kaydında kadının soyadı eski soyada döner. Konuyu ilgilendireceğini düşündüğümüz için anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Eski Eşin Soyadını Kullanma Yargıtay Kararı Görevli Mahkeme

BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADINI KULLANMASINA İZİN VERİLMESİ DAVASI. DAVANIN KADININ BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADINI KULLANMAYA İZİN DAVASI OLDUĞU. DAVADA AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU - DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece davanın bir soy isim tashihi davası olmayıp kadının boşandığı kocasının. Soyadını kullanmaya izin davası olduğu ve bu davada aile mahkemesinin görevli olduğu nazara alınarak davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekir.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. Maddesinin birinci bendinde, 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç olmak üzere ikinci kitabı ile 03.12.2001 tarihli ve 4722. Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işlerin aile mahkemelerinde görülmesi öngörülmüştür.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davacı kadının ...vatandaşlığının sona ermiş olması, Türkiye'ye geliş sırasında eşi ile birlikte Türk vatandaşlığına geçerek "..." soyadını almış bulunması karşısında, kadının boşanmakla doğrudan kullanmaya başlayacağı bir bekarlık soyadı bulunmamaktadır.

"..." soyadını kullanmasına devam etmesinin davalı erkeğin menfaatlerini olumsuz olarak etkileyeceği yönünde yeterli kanıt ileri sürülmemiştir.

Davacı kadının Türk vatandaşlığını kazandığı … yılından beri uzunca süre kullandığı "..." soyadını kullanmasında menfaati bulunmaktadır. Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile hüküm tesisi doğru bulunmamış, hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

ÖZET: Netice itibariyle davacının mesleki ve sosyal yaşam ortamı bakımından tanınabilirliği nedeniyle evlendikten sonra da önceki soyadını kullanmakta hukuki yararı olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tanıdığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, bunlara bağlı protokol ve tavsiye kararları hükümleri ile de davacının evlendikten sonra önceki soyadını kullanma hakkının korunması nedeniyle" davanın kabulüyle evli davacının bekarlık soyadını kullanmasına karar verilmiştir. Hükmün onanmasına karar verilmiştir.

ÖZET: Dava; evlilik sonucu alınan soyadının iptali ile evlilik sürecinde evlilik öncesi soyadının nüfus kaydında tek başına bırakılması ve bu suretle kullanımına izin verilmesi talebinden ibarettir.

Kişinin kızlık soyadının kocasının soyadı ile birlikte kullanılabilmesine dair yasal imkanın eşitlik ilkesinin sağlanması açısından yeterli olduğunu kabule de imkan bulunmadığı düşünülmüş ve davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılarak kabul kararı onanmıştır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Eski Eşin Soyadını Kullanma - Yorum
  AKAY PİYADE -
  5 Ağustos 2016

  Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. (Hanry Clay)

  Cevapla
 • Eski Eşin Soyadını Kullanma - Yorum
  ALİYE KURTÇU -
  10 Ağustos 2016

  Eski Eşin Soyadını Kullanma Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
 • Eski Eşin Soyadını Kullanma - Yorum
  CEYLAN ARPALI -
  11 Ağustos 2016

  Eski Eşin Soyadını Kullanma Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • Eski Eşin Soyadını Kullanma - Yorum
  ALİ ÖZCAN -
  15 Ağustos 2016

  Eski Eşin Soyadını Kullanma Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
 • Eski Eşin Soyadını Kullanma - Yorum
  ESMA ÖKTE -
  29 Ağustos 2016

  Eski Eşin Soyadını Kullanma Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • Eski Eşin Soyadını Kullanma - Yorum
  VESI TARLAKAZAN -
  5 Kasım 2016

  Eski Eşin Soyadını Kullanma Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
Yorum Bırak