Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Anlaşmalı boşanmaya karar verildikten sonra Anlaşma konularında avukata danışmakta fayda vardır. Boşanmada hangi konularda uzlaşma sağlandığını belirlemek. Hakların korunması, evliliğin ne kadar süredir devam ettiği, tarafların ekonomik durumu, çocuklarının olup olmadığı varsa velayet ve nafaka gibi durumlar dikkate alınır.

 

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Evli olan çiftler boşanmaya karar verdiklerinde evlilik birliğinin sonlandırılmasından dolayı boşanma davaları açılır. Bu boşanma davaları sırasında evlilik sonrası tarafların haklarının paylaştırılması konusunda her konuda anlaşması halinde gerçekleşen boşanma davalarına anlaşmalı boşanma deniyor. Böylece mahkeme sırasında herhangi bir şekilde bir uyuşmazlık üzerine karar verilmeden boşanmaya ilişkin hüküm çıkabilmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat İle Nasıl Açılır?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Anlaşmalı boşanmada avukata danışmada Mal varlıklarının durumu, tarafların hakları, paylaşımı yada mal paylaşımının hesaplandığı bu aşamada kişilere düşen haklar konusunda kesin yargılara varılır. Çiftler farklı avukatlar tutarak mahkemeye gelmişlerse bu durumda tarafların sahip oldukları. Haklar üzerine uzlaşmış olduklarını belirtmeleri, mutlaka avukatların daha önceden görüşmesi de gerekmektedir.

 

Bu durum anlaşmalı boşanma davasında zorunlu tutulan boşanma protokolünün imzalanması için gerekli olmaktadır. Mahkeme sırasında bu protokolde belirtilmiş olan uzlaşma noktalarının kabul edilmesi halinde boşanma ile sonuçlanarak, nüfus müdürlüklerine kişilerin medeni durumları hakkında düzenlemeler yapılabilmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekenler Nelerdir?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Anlaşmalı Boşanmada Tarafların birbiri ile anlaştıklarını sözlü olarak beyan etmeleri anlaşmalı boşanma  yeterli olmamaktadır. Bu tür boşanma davaları hem birlikteliğin niteliği hem de bazı koşullar dikkate alınarak kararlar verilmektedir. Anlaşmalı boşanmak isteyen kişilerin öncelikle bir yıldan daha uzun bir süredir evli olmaları gerekmektedir. Özellikle çok kısa süren evliliklerin ardından boşanmak isteyen kişilerin bu durumlarının önüne geçmek adına uygulamaya konulan bu şart, eşler tarafından sağlanmış olmalıdır.

 

Anlaşmalı boşanma davası tek bir tarafın başvurusu ile açılabildiği gibi aynı zamanda iki tarafın farklı ya da ortak başvurusu ile de açılabilmektedir. Her türlü durumda anlaşmalı boşanma davası tek bir dava üzerinden yürütülür. Bunun yanı sıra mahkemede dava sırasında da eşler bir araya geldiğinde hakim huzurunda boşanmaya ilişkin kesin kararlarını açıklamaları gerekmektedir.

 

Son olarak tarafların daha önceden avukatların yardımı ile hazırlamış oldukları boşanma davası protokolleri kabul edildiği takdirde hakim tarafından karar onaylanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları Türk Medeni Kanunu içerisinde belirtilmiş olan temel şart tarafların evlilik birliğini artık yürütemeyecek durumda olduklarını gösteren geçerli bir boşanma sebebine sahip olmalarıdır. Ancak bu sayede hakim evlilik birliğinin temelden sarsılmasını gerekçe göstererek boşanma kararını açıklayabilmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır.

Eşler karşılıklı olarak anlaşıp boşanmaya karar verdiklerinde boşanma gerçekleşmemektedir. Bu sebeple boşanmayı haklı gösterecek geçerli bir gerekçeye mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür sorunlarla davanın görülmesinin önüne geçilmemesi adına mutlaka kanunda belirtilmiş olan anlaşmalı boşanmayı doğuran sebeplerden birinin kesinlikle boşanma nedeni olarak gösterilmesi gerekmektedir.

 

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Anlaşmalı boşanma davasına ve karar aşamasına giden süreç öncelikle evlilik birliği içinde olan kişilerin birbirleri ile boşanmak istediklerini beyan etmeleriyle başlar. Burada ilk kural her iki eşin de sorunsuz bir şekilde boşanmayı kabul ettiğini söylemesidir. Bunların ardından boşanma sonrasında hayatlarında büyük değişim yaşanacak olan eğer varsa çocuklar hakkında kararlar verilmelidir.

 

Çocuk ya da çocukların kimde kalacağının belirlenmesi aşamasında eşlerin birbirleri arasındaki konulardan daha çok çocuğun gelişimi için hangi kararın daha uygun olacağına dikkat ederek karar vermesi daha isabetli olacaktır.

 

Eşlerin karşılıklı olarak birbirlerinde kalan çocuklar  ödeyecekleri nafakalarının belirlenmesinin ardından da kişilerin bir geliri olup olmalarına bakılmak suretiyle yoksulluk nafakası ödenmesi konusunda da uzlaşmaya varılması gerekmektedir.

 

Boşanma sonrasında en fazla anlaşmazlık çıkan konuların bir diğeri de evlilik birliği süresince eşlerin birlikte satın almış oldukları eşyaların daha sonradan paylaşılması olmaktadır. Bu noktada ziynet eşyalarından ev eşyalarına kadar boşanma sebebinde kusurlu görülmeyen taraf kim ise onun alacağı tazminat bedeli konusunda fikir birliği sağlanmalıdır.

 

Anlaşmalı boşanma davaları bu protokollerin imzalanması sırasında genellikle tarafların birbirine anlayış göstermesi ile sonuçlanıyor olsa da daha sonrasında çeşitli problemler ortaya çıkarmaktadır. Kadınlar çoğunlukla ilk zamanda tazminat ve nafaka gibi haklarından vazgeçtiklerini söyleseler de daha sonra çocuğa istenecek nafaka dışında hakları kaybolmaktadır.

 

Erkekler ise özellikle tekrar evlenmelerinin ardından kendilerine düşen nafaka masrafların azaltılmasını talep etmektedirler. Bu sebeple protokol hazırlanırken boşanma davalarında deneyimli olan bir avukat yardımı ile tüm uzlaşılacak konuların belirlenmesi avantajlı olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl ve Nerede Açılır?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Anlaşmalı boşanma için hazırlanmış olan dilekçelerin ve anlaşma protokollerinin kişilerin son altı ay boyunca ikamet ettikleri yerde bulunan aile mahkemesine ulaştırılarak başvurunun yapılması gerekmektedir. Her yerleşim yerinde aile mahkemesi bulunmadığı bu kuruma ulaşma olanağı bulunmayan kişilerin kendi yaşadıkları yerdeki asliye hukuk mahkemelerine başvurması gerekir.

 

Evlilik birliği içinde olan tarafların en kısa sürede boşanmasına olanak tanıyan. Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi  kişilerin boşanma dilekçesi ile birlikte kendi ikamet ettikleri bölgede yetkili olan aile mahkemesine başvurmaları yeterli olacaktır. Boşanma dilekçesi boşanma sonrasında ortaya çıkan haklar konusunda her türlü detayı içeren ayrıntılı bir metin olmalıdır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ve Ne Kadar Sürer?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Boşanma davaları söz konusu olduğunda eğer taraflar arasında herhangi bir anlaşma ortamı oluşturulamıyorsa. Boşanma çekişmeli olarak yürütülecek ve bu durumda kararın verilmesi için süreyi daha da artıracaktır.

 

Çoğu eş bu türden bir süre aşımının önüne geçmek için kesin karar vermemiş olsalar dahi bazı orta yol sayılabilecek konularda uzlaşmaya dahil oluyorlar. Anlaşmalı boşanmak isteyen kişilerin tercih ettiği anlaşmalı boşanma davaları 10 gün ile 3 ay gibi kısa bir süre içinde sona ermektedir.

 

Hukuki prosedürler yerine gerektiği gibi getirildiği takdirde sürecin hiç aksamadan sürdürülmesi mümkün oluyor. Bunun gerçekleşmesi nedeniyle bir avukatın desteği alınarak sürecin yönetilmesi oldukça yararlı olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılarak Dava Açılır?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Anlaşmalı boşanma davaları, diğer tüm boşanma davaları gibi tüm verilecek olan kararların dilekçede belirtilmiş olan detaylar üzerinden hareket edilerek verilmesi sağlandığı mutlaka özenli bir şekilde dilekçeler hazırlanmalıdır.

 

Öncelikle dilekçenin verileceği makama hitaben bir giriş yapılarak boşanma sebebinin ne olduğu haklı gerekçe ile açıkça ifade edilmelidir. Tarafların birbiri ile anlaşmalı olmaları sebebiyle bu tür davalar dilekçede bir eşin imzasının bulunması ile açılabileceği gibi aynı zamanda iki kişinin imzasının eklenmesi ile de nasıl açılır  açılabilmektedir.

 

Çekişmeli boşanma davası sırasında sürecin çok fazla uzamasından şikayetçi olan kişiler başta olmak üzere zaman zaman dava sürecinde çiftlerin anlaşmasının sonucunda da davayı anlaşmalı boşanma davası şeklinde yürüterek sürdürmek mümkün olabiliyor. Anlaşmalı boşanma davalara mutlaka boşanma protokollerinin eklenmesi gerekmektedir. Kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı dilekçeler ile birlikte mahkemeye sundukları bu protokolde kişilerin boşanma sonrası ortaya çıkacak olan haklar konusundaki tüm paylaşımları açıkça belirtilmektedir.

 

Protokolün iki taraf tarafından imzalanmasının ardından mahkeme en kısa sürede protokolü inceleyerek tarafların boşanmasına karar verecektir. Bu aşamada herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına bir avukata başvurularak sürecin yönetilmesi zaman açısından kişilerin tasarruf etmesine yardımcı olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Çekişmeli Boşanmaya Nasıl Dönüşür?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Boşanma davaları gerçekleşme şekillerine ve kanunlarda belirtilmiş olan usul ve esaslarına göre çok farklı biçimlerde ortaya konabilmektedir. Bu süreçte tarafların birbirleri ile anlaşıp anlaşmamalarına bağlı olarak çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davasına tabi tutulmaları mümkün olabiliyor.

Çok daha kısa sürede sona eren anlaşmalı boşanma davalarını açabilmek için devam ettirilecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Anlaşmalı boşanma davasının nasıl açılır  açılması  gerekli olan belgelerden en elzem olanı anlaşmalı boşanma protokolü olmaktadır. Taraflar arasında evlilik sonrası ortaya çıkan velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konular üzerinde kişilerin haklarının ne olduklarının iyi bir şekilde ayrımının yapılması adına bu protokoller özenle hazırlanmalıdır.

 

Boşanma protokolü içinde uzlaşmaya varılırken konular en detayına kadar incelenerek dikkate alınmalıdır.Örneğin, nafaka söz konusu ise hangi eşin diğerine ne kadar nafaka vereceği. Hangi zamanlarda  nafakasını vereceği gibi durumlara mutlaka dikkat edilmelidir.

 

Eğer bu protokol sırasında ortaya çıkan bir uyuşmazlık sonucunda çiftlerin davası reddedilirse bu durumda kişilerin aynı sebebi gerekçe göstererek dava açabilmesi  3 yıl beklemesi gerekir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına mutlaka bir avukatın yardımı alınmalıdır.

 

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Türk Hukuk sistemi içerisinde görülen hiçbir davada olmadığı gibi anlaşmalı boşanma davaları. İçin de herhangi bir şekilde avukat tutulması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak kişilerin kendilerini en iyi şekilde savunabilmesi, haklarını kesin olarak bilmeleri ve süreci eksiksiz bir şekilde yönetebilmeleri nedeniyle mutlaka avukatların yardımlarına ihtiyaçları olmaktadır.

 

Pek çok kişi, avukat ücretlerinin çok yüksek miktarlarda olduğunu düşünerek anlaşmalı boşanma davalarını kendi başlarına açma yoluna gidiyorlar. Bu durum dilekçelerin yanlış hazırlanmasından boşanma protokolünün eksiklerine ve hukuki prosedürlerin tam olarak yerine getirilmemesine kadar çok hatayı içinde barındırabilmektedir. Eğer bu gerekçelerle davalar reddedilirse aynı gerekçeyle boşanma davası açmak mümkün olmayacağından dolayı tarafların bu konuda özenli davranması gerekmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Açmak İçin Gerekli Evraklar

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Tarafların en hızlı şekilde boşanmaları için gerekli zemini sağlayan anlaşmalı boşanma davaları için öncelikle eşlerin ortak olarak aynı fikirde olup boşanma kararını almış olmaları ve bunun yanı sıra üzerilerine düşen haklar konusunda da fikir birliğine varmış olmaları gerekmektedir. Velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konular en temel uzlaşıya varılması gereken noktalar olmaktadır.

 

Bunun yanı sıra Türk Medeni Kanunu içindeki 166. madde de belirtilmiş olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması için yeterli sayılacak haklı boşanma gerekçelerinden biri için gerekli evrakların da hazırlanması gerekmektedir. Böylece anlaşmalı bir şekilde boşanmak mümkün olabiliyor.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Masrafları Ne Kadar?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır açılabilmesi için dava harç ve masrafları ile beraber, avans yatırılması gereklidir. Davaları eksiksiz bir biçimde yönetmek isteyen kişiler için en etkili teknik bir avukatın yardımı ile sürecin takip edilmesi olmaktadır. Eğer bu gerçekleştirilirse bu durumda ilk harcama kalemi olarak avukatlık ücretinin masraflara dahil edilmesi gereklidir.

 

Bu ücrete ek şeklinde devanın açılması aşamasında belgelerin hazırlanması. Davalar için ödenecek olan harçlar ve yargılama süreçlerindeki yasal olarak belirlenmiş giderler de masraflara dahil olmaktadır. Diğer mahkeme masraflar ve harçlar sabit kalıp değişmezken avukatlık ücreti ise. Ankara barosu avukatlık ücreti tarifesinde anlaşmalı boşanma avukatı ile yüz yüze görüşmeyle belirlenmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKAT VE DANIŞMANLIK KONULARI NELERDİR

Anlaşmalı boşanma davaları konusunda bilmeniz gerekenler

Boşanma aşamasındaki çiftler, bu sürecin en hızlı tamamlanması anlaşmalı boşanma yoluna başvurmalıdırlar.

Anlaşmalı boşanma işlemleri nasıl başlatılır?” öncelikle bu soruyu yanıtlayarak yazımıza başlayalım.

Anlaşmalı boşanma için ne yapmak lazım?

Boşanma yolunda olan çiftlerin bilmesi gerek en önemli konu anlaşmalı boşanma için evlilik süresi ile ilgilidir.

Evlilik tarihinden itibaren 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma mümkün değildir.

Yani 3 aylık evliyim anlaşmalı boşanmak istiyorum diyorsanız; size yanıtımız maalesef ki; ‘Hayır’ olacak. Anlaşmalı boşanma 1 yıl şartı es geçilmemesi gereken bir durumdur.

Karşılıklı iletişimin ve iyi ilişkilerin devam ettiği durumlarda anlaşmalı boşanma dilekçesi ile mahkemeye başvuran çiftler, anlaşmalı boşanma protokolü imzalayarak süreci başlatabilirler.

Anlaşmalı boşanma için avukat gerekli mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında, anlaşmalı boşanma birlikte başvurma, anlaşmalı boşanma tek kişi başvuru durumları söz konusu olabilir.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma evrakları hazırlanması ile başlayan anlaşmalı boşanma davaları hukuki anlamda en hızlı olarak neticelendirilebilen davalardır.

Hukuki bir süreç olduğu için bu davalarda avukat SÜRECİN DOĞRU VE HIZLI yürümesi için gereklidir.

Anlaşmalı boşanma nasıl olur diye merak eden çiftler için anlaşmalı boşanma şartları nelerdir, anlaşmalı boşanma başvurusu nasıl yapılır, anlaşmalı boşanma bozulabilir mi, anlaşmalı boşanma en kısa ne kadar sürer, anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar, anlaşmalı boşanma giderleri gibi daha birçok sorunun cevabı için avukat desteği ve danışmanlığı olarak sizlere hizmet sunmaktadırlar.

Anlaşmalı boşanma avukat ücreti konusunda ise en uygun ücretlerin belirlenmesi ancak boşanmanın konusu, mal varlığının paylaşılması ve hazırlanacak protokolün önemine göre avukat ücret belirlemektedir.

Anlaşmalı boşanma ne kadara mal olur?

Anlaşmalı boşanma avukatsız olarak takip edilebilir davalardandır. Ancak hukuki bir işlem olduğu için davalarda avukat ile temsil edilmeniz yada en azından avukat danışmanlığı ile bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

Bu sürecin tüm maliyetleri konusunda yüz yüze yapılacak görüşme ile doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları öncesinde, dava süresince ve sonrasında anlaşmalı boşanma mahkeme masrafları, anlaşmalı boşanma ortak velayet hususu, anlaşmalı boşanma mal paylaşımı, anlaşmalı boşanma süreci nasıl işler, anlaşmalı boşanma hakim ne sorar gibi soruların yanıtlarını ararken avukat ve danışmanlık size eksiksiz hizmet sunacaklardır.

Anlaşmalı boşanma davaları nasıl açılır” sorusu kadar, sürecin farklı boyutlarda geliştiği durumlarda en fazla merak edilen konular arasında anlaşmalı boşanma nasıl iptal edilir, anlaşmalı boşanma davasını geri çekme gibi gelişmelerde de avukatlardan danışmanlık hizmeti alınacak bir başka önemli konudur.

Anlaşmalı boşanma 1 günde biter mi?

Boşanma bir günde biter mi sorusundan çok tek duruşmada bitermi soruna vericek cevap evet biter. Yani duruşma ile boşanma kararı verilmesi sonrasında yapılması gereken konular bakıldığında,

Dosyanın kesinleşmesi ve kararın nüfus kayıtlarına işlenmesi süreci bulunmaktadır. Bu süreç en az 7 en fazla 20 gün sürmektedir.

Peki, anlaşmalı boşanma kararı ne zaman kesinleşir? Bu davalarda anlaşmalı boşanma ne zaman sonuçlanır sorusu ile sık sık karşılaşabilirsiniz.

Bu sorunun yanıtı da davanın açıldığı mahkemelerin yoğunluğu ile ilgilidir.

Anlaşmalı boşanma adli tatilde görülür mü sorusunun yanıtını merak ediyorsanız da; bu konu adli bir süreç olduğu için cevabımız hayır.

Ama bazı durumlarda  aile mahkemesinin hakimin olduğu bir durumda hakim duruşma açabilir ve karar verebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Protokol Yapılırken Dikkat Edilecek Husus Hakkında Örnek Karar

İcra takibinin dayanağı olan ilam incelendiğinde; “Müşterek çocukların kurs ücreti, ders kitabı ve okulların açılması zamanında kıyafet masrafı olmak üzere eğitim masrafları ile sağlık masraflarının davacı ve davalı tarafından eşit olarak paylaşılmasına,” karar verildiği görülmektedir.

İlam, bu haliyle hüküm altına alınan likit bir alacak olarak eda hükmü içermediğinden, ilamın infaz edilecek kısmı net olmadığından, bilirkişi incelemesi ile netlik kazandırılması gerektiğinden, bu şekilde netlik kazandırılmasının ilam kavramına ve ilam niteliğine uygun olmadığı.

İlamsız takibe konu yapılarak bu prosedür içinde tartışılması gerektiği sabit olduğundan, bu gerekçelerle icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekmiş olup, İlk derece mahkemesince de takip dayanağı ilamın eda hükmü içermediği kabul edilmesi yerinde ise de, ilamın tespit niteliğinde olduğu yönündeki kabulü yerinde olmayıp, bu yönüyle ilk derece mahkemesi kararı yerinde değil ise de, ilk derece mahkemesince nihai olarak icra takibinin iptaline karar verilmiş olduğundan sonucu itibariyle doğru olan ilk derece mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Dosya kapsamı, delil durumu, İ. İcra Hukuk Mahkemesi kararında yukarıda açıklanan gerekçeler dahilinde sonuç olarak mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden hukuka aykırı bir durum bulunmamasına göre, davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma tek duruşma ile sonuçlanmaktadır. Davanın doğru açılması, duruşma günün öne alınması, kararın erken alınıp kesinleştirilmesi durumunda boşanma duruşması 3 ile 7 gün, bir hüküm ifade etmesi ve resmi nüfus kayıtlarına işlenmesi 15 ile 30 gündür.

Boşanma süreci konusunda davanın kesinleşme ve hüküm ifade edip nüfus kayıtlarına işlenmesi bir ile iki ay arasında bir süre almaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir nasıl açılır, Boşanma Protokolünde Dönülür Mü?

Evlilikleri 1 yıl ve üzeri olan eşler kısa sürede boşanmak için, boşanmanın mali, velayet, nafaka, tazminat konularında anlaşmaları şartıyla aile mahkemesine müracaat ederek açtıkları boşanma dava türüdür.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmak Zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma duruşmasında eşler duruşma gününde duruşmaya bizzat katılmak zorundadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Vazgeçme Hakkı

Davacı asıl 09/06/2017 tarihli duruşmadaki beyanında özetle davalı ile aralarında düzenledikleri protokol gereğince müşterek çocuklardan reşit olmayan F. Z. D.’ın velayetinin tarafıma verilmesini, şahsi münasebeti mahkemenin takdirine bıraktığını, müşterek çocuk için kararın kesinleşme tarihinden itibaren aylık 300.00 TL iştirak nafakası talebi olduğunu, müşterek hanedeki eşyaların tamamının tarafına bırakmasını, davalıdan kendi adına nafaka maddi ve manevi tazminat talebi olmadığını, anlaşma protokolünün aynen tasdikine karar verilmesini işlemiştir.

Davalı 09/06/2017 tarihli duruşmadaki beyanında; açılan davayı kabul ettiğini, boşanmak istediğini, protokolün altındaki imzanın kendisine ait olduğunu, müşterek çocuklardan F. Z.’ın velayetinin davacı annesine verilmesini kabul ettiğini, şahsi münasebeti mahkemenin takdirine bıraktığını, müşterek çocuk F. için kararın kesinleşme tarihinden itibaren aylık 300,00 TL. iştirak nafakası ödemeyi kabul ettiğini, davacıdan yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat istemediğini, müşterek hanedeki eşyaların tamamını davacıya bırakmayı kabul ve taahhüt ettiğini, anlaşma protokolün aynen tasdikine karar verilmesini istediğini beyan etmiştir.

KARAR; Mahkemece; tarafların ”boşanma ve ferilerinde anlaşmış olmalarına” dayanılarak Türk Medeni Kanununun 166/3. Maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiş, karara karşı davalı istinaf başvurusunda bulunmuştur. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar, eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır

Anlaşmalı boşanma davası nasıl sonuçlandır, Hakkında Yargı Kararları

Boşanma kararının kesin olması durumunda sonuç doğurur. Mahkeme kararı eşlerin temyiz hakkından vazgeçmesi durumunda nüfus kayıtlarına işlenmesi 15- 20 gün içerisinde işlenmektedir.

Örnek Anlaşmalı Boşanma Kararında

Davacı kadın tarafından açılan ve kabul edilen anlaşmalı boşanma davasına ilişkin hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmiş ve Dairemizce hüküm anlaşmalı boşanma davasının evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı boşanma davasına dönüştüğü, bu hukuki sebep çerçevesinde yargılamaya devam edilmesi gerektiği yönünde bozulmuş ve bozmaya uyulmuştur. Bozma sonrası yapılan yargılamada davacı kadın tarafından verilen dava dilekçesi davalı erkeğe usulüne uygun tebliğ edilmeden ve dilekçelerin karşılıklı verilmesi, ön inceleme ve tahkikat aşamaları tamamlanmadan hüküm tesis edilmiştir. Açıklanan bu hususlara riayet edilmeksizin yazılı şekilde hüküm tesisi hukuki dinlenilme hakkının (HMK m. 27) ihlali niteliğinde olup, bozmayı gerektirmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Eşin Vefat Etması Hakkında Karar

Dosyaya sunulan nüfus kaydına göre davacı …’nun 30.12.2016 tarihinde öldüğü anlaşılmaktadır. Bu halde evlilik ölümle sona ermiş, boşanma davası konusuz kalmıştır. Gerçekleşen duruma göre, konusuz kalan boşanma davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek, davacı mirasçılarının anlaşmalıboşanma davasında kusur tespitine yönelik talepleri hakkında ise olumlu ya da olumsuz bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Eşin Vefat Etması Hakkında Karar

Davayı, sağ eş olan kadın taraflarca imzalanan anlaşma protokolüne göre açmıştır. Ölen eş tarafından açılmış bir çekişmeli boşanma davası bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanunun 181. maddesi ile mirasçılara tanınan davayı devam ettirme hakkı için, devam ettirilen davada sağ kalan eşin kusurunun ispatlanması zorunluluktur.

Bu ise ancak “sağ kalan eşin kusurunun ispatlanma olanağı bulunan” davalarda gerçekleştirilebilir. Anlaşmalı boşanma davasında, mirasçılar sağ kalan eşin herhangi bir kusurunu kanıtlayamayacaktır.

Bu tür boşanma davalarında sağ kalan eşin kusurunu ölen eş bile tartışmaz ve dahi tartışmaya açmazken ölenin mirasçılarının bunu gerçekleştirmesi kabul edilemez.

O halde mahkemece ölüm sebebiyle “boşanma davası konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, sağ eşin kusurlu olduğunun tespitine de karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında talep edilmeyen Nafaka daha sonra istenir mi?

Anlaşmalı boşanma sonrasında eşler protokolde nafaka talep etmemişlerse daha sonra talep edemezler. Ama çocuk için her zaman nafaka talep edebilir.

Nafaka Konusunda Örnek Karar

Boşanma dosyasında davalı 300 TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiş ve karardan sonra da iş bu dava tarihine kadar 300 TL nafaka … ise de, boşanma dosyasının incelenmesinde; hükmedilen iştirak nafakası bulunmamaktadır.

Bu nedenle, davacının talebinin, mahkemece, artırım talebi olarak değil, yeni bir iştirak nafakası talebi olarak kabulü gerekmektedir. Mahkemece, talebin nafakanın arttırılması olarak nitelendirilip, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir

Nafaka Konusunda Örnek Karar

Somut olayda dava dosyasının incelenmesinde; davacının sosyal ekonomik durumunun tespit edilmediği, kaybettiğini iddia ettiği iş ve işyerinin araştırılmadığı, bunun yanında davalının boşanma öncesindeki sosyal ekonomik durumunun belirlenmediği, davalının mevcut gelir ve ek gelirinin boşanma öncesinde de var olup olmadığının araştırılmadığı anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca mahkemece; tarafların sosyal ve ekonomik durumları ayrıntılı olarak araştırılıp, tarafların mevcut aylık gelirlerinin belirlenmesi, davacının sosyal ve ekonomik durumunun değişip değişmediği, davalı kadının yoksulluk nafakası takdir edilmesi sırasında çalışıp çalışmadığı ve ek gelirinin bulunup bulunmadığı hususlarının belirlenmesi,

Davalı nafaka takdiri sırasında çalışıyor ise bu olgu gözetilerek yoksulluk nafakası takdir edilmiş olduğu nazara alınıp, asgari ücret düzeyindeki gelirin yoksulluk nafakasını tamamen kaldıran bir husus olmadığı da göz önünde bulundurularak, hasıl olacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, eksik araştırma ve inceleme sonucunda yazılı şekilde yoksulluk nafakasının tümden kaldırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? makale bilgi olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca Anlaşmalı Boşanma Davasında şu hususlarada ayrıca dikkat edilmesinde fayda vardır.

Davacının, anlaşmalı boşanmaya dayalı dava dilekçesinin deliller kısmında “nüfus kaydı, protokol, vesair hukuki deliller” demekle delillerini somutlaştırmadığı, davalı kadının cevabı üzerine davacı erkeğin süresinde verdiği cevaba cevap dilekçesinde ise hiçbir delile dayanmadığı anlaşılmaktadır,

6100 sayılı HMK’nın “Dava dilekçesinin içeriği” başlıklı 119/1-e-f maddesinde; davacı, dava dilekçesinde, iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini ve iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini açıkça göstermek zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.

Somut olayda davacı erkek dava dilekçesinde ve cevaba cevap dilekçesinde açıkça tanık deliline dayanmadığı halde, mahkemece davacının tanıkları dinlenerek davalı kadına kusur yüklenmesi doğru olmamıştır. Bu nedenle davanın reddi gerekirken kabulü doğru değilse de boşanma hükmü temyiz, edilmediğinden bozma sebebi yapılmamış, yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.

23 Yorum

Yorum Bırak