Anlaşmalı Boşanma Ücretleri – Avukat Ankara

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Boşanma Sebepleri  > Anlaşmalı Boşanma Ücretleri – Avukat Ankara

Anlaşmalı Boşanma Ücretleri – Avukat Ankara

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ücretleri

Anlaşmalı Boşanma Avukatı ve Ücretleri | Anlaşmalı boşanma davaları aile hukuku içerisinde yer alan boşanma türlerinden biridir. Anlaşmalı boşanma diğer çekişmeli boşanma davalarına nazar daha kolay ve çabuk sonuçlanması nedeniyle tercih edilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında avukat ihtiyaç mı veya zorunluluk mu konusu ihtiyaca göre belirlenmelidir. Anlaşmalı boşanma kolay ve çabuk olması avukat ihtiyacının olmayacağı anlamı taşımamaktadır.

 

Çünkü her davada olduğu gibi bu konular hakkında eğitim görmüş belli bilgi ve birikimlere sahip avukat meslektaşlarımıza her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında dilekçenin hazırlanması, boşanmanın mali konuları yani tazminat, nafaka ve mal paylaşımın nasıl olacağını, bu konuların anlaşmalı boşanma protokolüne nasıl yansıyacağı bilgi ve tecrübe ile hukuksal danışmanlığa ihtiyaç vardır. Protokole yanlış yazılacak talepler davanın red olmasına sebep olabilmektedir.

 

Bunun yanı sıra anlaşmalı boşanma sonra dosyanın kesinleştirilmesi ve nüfus kayıtlarına nasıl işleneceği yine avukat desteği ihtiyacı olacağını açıkça göstermektedir. Anlaşmalı boşanma dava ücretleri her yıl değişen harç ve dava masrafları değişiklik göstermektedir. | Anlaşmalı Boşanma Avukatı ve Ücretleri

 

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ücretleri

 

Çekişmeli Boşanma Davalarından usul ve şekil olarak farklılıklar gösteren Anlaşmalı Boşanma davaları, eşlerin evlilik birliğini bitirme kararını birlikte almaları ve bu boşanmanın sonucunda oluşabilecek her konuda anlaşmaları sayesinde mümkün olabilir.

 

Eşlerin anlaştıkları tüm konuları belirli bir belge üzerinde açık ve usullere uygun olarak maddeler halinde hazırlayarak, imza altına aldıkları bir protokol ve hazırlanmış olan dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye başvurabilirler. Anlaşmalı Boşanma davası açılabilmesi şartları arasında eşlerin en az bir yıldır evli bulunmaları şartı da vardır. | Anlaşmalı Boşanma Avukatı ve Ücretleri

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

 

Eşlerin boşanma sırasında ve boşanmanın sonucunda oluşan her türlü durumla ilgili önceden anlaşarak hazırladıkları tüm konuları bir yazılı belge olarak hazırlayarak, bu belgeyi onayladıklarını belirten imza altına almalarına Anlaşmalı Boşanma Protokolü adı verilir. Bu protokolün usullere uygun bir şekilde hazırlanması, Anlaşmalı Boşanma başvurusu yapabilmenin ön şartıdır.

 

Aynı zamanda bu protokolün usul ve üslup olarak doğru bir şekilde hazırlanması, davanın kabul edilmesi ve istenilen sonuca ulaşması için çok önemlidir. Bu sebeple bu belgelerin hazırlanması sırasında ve tüm boşanma sürecinde bir avukatın yardımına başvurmak önemli bir ayrıntı olarak öne çıkar. Unutulmaması gereken diğer bir önemli nokta, boşanma davalarının reddedilmesinde en büyük etkiye sahip istatistikler, usul yönünden yapılan yanlışlıklar olduğudur.

 

Yanı sıra reddedilmiş bir boşanma davasıyla ilgili olarak taraflar 3 yıl içerisinde aynı konuda dava açamazlar. Bu sonuçlar, anlaşmalı boşanma davası başvuru, hazırlık, duruşma ve sonuç süreçleri sırasında usulen yanlışlıklar yapmamak için avukatların deneyim ve birikimlerinden faydalanılması detayının önemli olmasına sebep olabilir. Bununla birlikte Türk Hukuk Sistemi, anlaşmalı boşanma davalarında avukatla temsil edilmeyi zorunlu kılmaz. | Anlaşmalı Boşanma Avukatı ve Ücretleri

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

 

Anlaşmalı Boşanma avukatı olarak anlaşmalı boşanma Davasının süresi, başvurulan mahkemenin iş yükü, davanın başvuru ve hazırlık sürecinde yapılmış usul yanlışlıkları ve eksiklikler gibi değişkenlere paralel olarak farklı süreler içerebilir.

 

Bir avukat denetiminde yapılmış hazırlık, başvuru ve duruşma süreçleri, davaların tek duruşmayla sonuçlanması konusunda etkili bir yöntem olacaktır.

 

Başvurulan mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak ve usulen yapılan bir yanlışlık yoksa 1 hafta ile 2 ay arasında anlaşmalı boşanma davaları sonuca bağlanır. | Anlaşmalı Boşanma Avukatı ve Ücretleri

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır? Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ücretleri

 

Davanın en önemli aşamalarından birini oluşturan Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi hazırlanırken, bir avukatın deneyim ve birikimlerinden faydalanılması önerilir. Dilekçede yapılan usul yanlışlıkları, davanın reddedilmesine sebep olabilir. Olağan koşullarda hazırlanan dava dilekçesinde, eşlerin evlilik birliğini sonlandırma kararını almalarına sebep olan olaylar açık ve net bir şekilde açıklanmalıdır.

 

Bu açıklama yapılırken, her evliliğe göre farklılıklar gösteren olayların net şekilde açıklanması, dava ile ilgili hakimde gerekli kanının oluşmasında önemli bir yardımcıdır. Bu sebeple hazırlanan Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, hem detaylı ve açıklayıcı olmalı ve hem de usullere uygunluk göstermesi gereklidir. | Anlaşmalı Boşanma Avukatı ve Ücretleri

 

Anlaşmalı Boşanma Avukatlık Ücretleri Hakkında

 

Anlaşmalı boşanma avukat ücretleri belirlenmesi ve hesaplanması genel anlamda yapılacak hizmet ile ilişkili olmaktadır. Anlaşmalı boşanma avukat ücretleri 2019 yada anlaşmalı boşanma avukat ücreti 2019 belirlenirken her yıl avukatın bağlı bulunduğu baro başkanlığı tarafından tavsiye niteliğinde ücret tarifesi yayınlayarak belirlemektedir.

 

Anlaşmalı boşanma avukatı ücreti, Anlaşmalı boşanma avukat ücreti belirlemeye yarayan olgu, yetkinlik boşanma hukukunda ki,  tecrübesine, anlaşmalı boşanmada anlaşmanın zorluğu, ve dava öncesi harcanan mesai ile harcanacak mesai süresine göre farklılık göstererek anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti belirlenir.

 

Anlaşmalı boşanma davası avukat ücretleri, diğer noşanma sebeplerine dayalı açılan boşanma davası avukat ücreti nazaran daha uygundur. Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti belirlenmesi ile avukat ile dava açmayı talep eden kişi arasında avukatlık ücret sözleşmesi düzenlenir. Düzenlenen anlaşmalı boşanma avukatlık sözleşmesinde ücretin ne kadar olacağı, ne zaman ödeneceği gibi detaylar bulunmaktadır. | Anlaşmalı Boşanma Avukatı ve Ücretleri

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor