Atla

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası


Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma davasının açılması için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu  şartları anlatacak olusak boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış davanın reddedilmiş olması, Bu red kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmiş olması, 3 yıllık sürenin sonunda, eşlerden birinin boşanma isteğinde bulunması gerekmektedir.

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesine müracaat edilerek dava açılır. Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası açılırken 3 yıllık süreye dikkat edilmelidir. Kısa süreli görüşmeler 3 yıllık süreyi etkilemez.

Yargıtay Kararları - Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

YARGITAY: FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2012/7197 Karar: 2013/8283 Karar Tarihi: 26.03.2013 -Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

BOŞANMA DAVASI - ÜÇ YILLIK FİİLİ AYRILIK SÜRESİNİN DOLMADIĞI - İLK DAVADAN SONRA TARAFLARIN YENİDEN BİR ARAYA GELMEDİKLERİ - KADINA KUSUR OLARAK ATFEDİLECEK YENİ BİR OLAYIN VARLIĞININ İSPATLANAMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı koca her ne kadar hem şiddetli geçimsizlik hem de fiili ayrılık sebebine dayalı olarak boşanma talep etmiş ise de; kocanın reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden, iş bu davanın açıldığı tarihe kadar geçen sürede üç yıllık fiili ayrılık süresinin dolmadığı ve reddedilen ilk davadan sonra tarafların yeniden bir araya gelmedikleri, kadına kusur olarak atfedilecek yeni bir olayın varlığı da ispatlanamadığı, her iki sebebe dayalı olarak açılan boşanma taleplerinin koşullarının oluşmadığı nazara alınmadan boşanmaya karar verilmesi doğru görülmemiştir.

  Ankara Avukat

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tüm dosya kapsamından; davalı kadın tarafından temyize konu davaya sunduğu cevap dilekçesinde, kadın tarafından feragat edilen önceki boşanma davasından sonra ki bir zamana ilişkin erkeğe kusur olarak yüklenebilecek her hangi bir vakıaya dayanılmadığı, bir başka deyişle tarafların fiili ayrılık dönemine ilişkin erkeğe kusur olarak yüklenebilecek yeni bir olayın ileri sürülmediği anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karışında, davalı kadın tarafından usulünce dayanılmayan ya da ileri sürülmeyen vakıalar davacı erkeğe kusur olarak yüklenemez. Öyleyse, davacı erkeğin TMK 166/son maddesine dayalı boşanma davasına dayanak teşkil eden ilk boşanma davasını açarak tarafların fiili ayrılığına neden olan ve boşanma sebebi yaratan davalı kadın boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurludur.

Şu hale göre, davalı kadının maddi ve manevi tazminat (TMK m. 174/1-2) taleplerinin reddi gerekirken, davacı erkeğin tam kusurlu olduğunun kabulü ile bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak