Atla

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz


Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz

Birbirinden farklı hukuk sistemlerine sahip olan ülkelerin kendileri üzerinde gerçekleşen hukuki sürecin bir başka ülkede kabul görmesi ve bir başka ülkede gerçekleşen hukuki sürecin kendi ülkesi içerisindeki hukuk sisteminin tanıması için birtakım kurallar getirmişler, prosedürler imzalamışlar ve bu şekilde Milletlerarası Özel hukuk oluşmuştur.

Bu hukuk dalı sayesinde bir baka ülkenin vatandaşı olup ama bir başka ülkede yaşayan bireyin yaşadığı ülke içerisinde gerçekleştirdiği birtakım hukuki süreçler kendi vatandaşı olduğu ülke içinde belli bir prosedürden geçtikten sonra kabul olmaktadır.

Türk vatandaşlarına baktığımızda sadece kendi ülkeleri üzerinde yerleşke kurmamış başka ülkelerde yaşayan çok birey görürüz.

Bu bireylerin yaşadıkları ülke üzerinde evlenmeleri, boşanmaları ve boşanmaları sonucu gelişen hukuki sonuçların vatandaşı oldukları ülke içinde de kabul görmesi gerekenler nelerdir?

Bu teorik soruyu somut bir olaya dökerek cevapladığımızda eşi ile Fransa'da yaşayan Ayşe Hanımın Fransa'da boşanması sonucu boşanma sürecinin Türkiye'de de kabul görmesi için yapması gerekenler nelerdir?

fransa tanıma tenfiz

Fransa'da Boşandım Türkiye'de Ne Yapmam Lazım?

Türk hukuk sisteminin bir başak ülkede gerçekleştirilen ve karara bağlanan boşanma davasını tanıması kabul etmesi için öncelikle kanun koyucunun o ülke içerisinde gerçekleştirilen hukuki süreci tanıması için ülke kapsamında bir kararı olması gerekir.

Yani ifade etmek istediğim kanun koyucunun kabul ettiği veli başlı ülkeler dışında yaşayan Türk vatandaşlarının o ülke içerisinde gerçekleştirdiği hukuki sürecin Türkiye'de kabul görmesi imkansızdır.

Çünkü kanun koyucu buna izin vermemiştir. O yüzden Ayşe hanımın yaşadığı ülkenin bizim için önemi büyüktür çünkü Türkiye2de yapabileceği işlemler yaşadığı ülkeye bağlıdır.

Yaşadığı ülkeye baktığımızda Fransa'da yaşamaktadır ve kanun koyucumuz Fransa'yı koyduğu hüküm içerisinde geçirdiğinden artık Ayşe Hanım tanıma ve tenfiz davası açabilmek için gerekli evrakları toplayabilecektir. Bu gerekli evraklar kanun koyucunun yine olmazsa olmaz kabul ettiği şartlardandır.

Eksiklikleri halinde davanın açılmasının imkanı yoktur. Gerekli evraklar toplandıktan sonra eski eşinin veya kendisinin veya her ikisinin de Türkiye'de vekil olarak bir avukatı atamaları ve özel yetki vererek tanıma ve tenfiz davaları açması için yetkilendirmeleri gerekmektedir.

Burada şu hususa değinmeden edemeyeceğim tek tarafın kendisi için tuttuğu avukat ile süreç biraz daha uzamaktadır. Daha sonra avukat dilekçe ile beraber gerekli evrakları kanun koyucunun saydığı şehirlerden birindeki bu şehirler Ankara, İstanbul ve İzmir'dir.

Aile mahkemesine tanıma ve tenfiz davası açması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davasının açılmasından sonra hakim davayı görecek ve şartlar oluşmuşsa Fransa'daki davayı tanıyacaktır. Ve Ayşe hanım bu tanımadan sonra artık kendi ülkesi içerisinde de boşanmış olarak gözükmektedir.

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz için, Fransa Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için dava açılması gerekmektedir.

Tanıma davası için Türkiye'de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe ile başvurularak dava açılır. Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz için, Türkiye'de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir.

Eğer davalının Türkiye'de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye'de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz için, Fransa Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku'na göre taraflar halen evli durumdadır.

Türkiye'de tanıma davası için Türkiye'de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye'ye gitmeniz gerekli değildir.

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz için, Fransa Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye'de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir.

Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz için, Fransa Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye'de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir

tanıma tenfiz davası 2018

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz için, Fransa Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halen evli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir.

Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür. Boşanma kararının Türkiye'de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz için, Fransa MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye'de mahkeme tarafından tanınmadıkça,

Türk Hukukunca taraflar evli sayılır. (HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz - Yorum
  SİMAY OLGUN -
  9 Ağustos 2016

  Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz - Yorum
  ELİZ HASIRCI -
  11 Ağustos 2016

  Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz - Yorum
  EMRAH ÖZYILMAZ -
  15 Ağustos 2016

  Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak