Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz davası Yurt dışında verilen boşanma kararını, Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak amacıyla  Tanıma Tenfiz Davaları açılması zorunluluğu vardır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nelerdir?

Türkiye hukuk sistemi içinde olmayıp başka bir ülkenin hukuk sistemi içerisinde Türk vatandaşların bir dava süreci geçirmiş olması ve bu davanın sonuçlarının Türkiye’deki görevli yerel mahkemenin tanıması yani kabul etmesi ve o kişilerin Türkiye sınırları içinde de aynı hükme tabi olmasını sağlayan davaya tanıma ve tenfiz davası denmektedir. Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Tanıma ve tenfiz davası Milletler arası Özel Hukukun konusudur. Yurt dışındaki mahkemelerin kararlarının ülkemizdeki mahkemeler içinde tanınır geçerli olduğunu ifade eden bu konuyu açıklığa konuşturan davalardır. Özellikle başka bir ülkede boşandıktan sonra Türkiye’de hukuki durumu hala boşandığı eşi ile evli gözüken bireylerin başvurduğu bir yoldur.

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Yurt dışında herhangi bir ülkede boşandıktan sonra ülkesinde evli gözüken bireylerin Türkiye hukuk sistemi içerisinde de hukuki bağlarının ayrı olduğunu göstermesi için açacağı dava türüdür. Bu dava ile yurt dışında boşanan çiftler ülke içerisinde de boşanmış olacaklardır. Yerel mahkemenin tanıma ve tenfiz davası ile yurt dışında yapılan boşanma davasını ülke sınırları içerisinde de geçerli olduğunu mahkeme kararında ifade etmesidir.

tanıma ve tenfiz davası - Tanıma ve Tenfiz Davası

Tenfiz Davası Nedir?

Boşanma sadece ayrılmak değildir. Boşanma ayrılmanın yanında birtakım yükümlülükler ve haklarda getirmektedir. Yurt dışında gerçekleştirilen boşanma davalarının sonucunda ortaya çıkan hukuki sonuçların Türkiye’de kabul görmesi için açılan davaya tenfiz davası denmektedir.

Tenfiz davası tanıma davasını da içinde kapsayan genel bir başlıktır.

Tanıma Tenfiz Davası için Gerekli Belgeler

Evlilik birliğini yurtdışında sonlandırmış olan kişiler hakkında yabancı mahkemelerden çıkmış olan kararların tanınması gibi kolay bir işlemi içinde barındıran tanıma ve tenfiz davası sürecinin en kısa süre içinde sona erdirilmesi ancak gerekli belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu davaları açmak için kişilerin öncelikle yurtdışı mahkemelerinde verilmiş olan boşanma kararlarının asıl belgelerini onaylı fotokopileri ile birlikte ellerinde bulundurmaları gerekiyor. Ayrıca boşanma kararı yurtdışında temyiz süreci içindeyse bu durumda da tanıma ve tenfiz davasının açılması mümkün olmamaktadır. Tanıma Davası İçin Gerekli Evraklar konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Yurtdışında verilen kararlar sürecindeki tüm belgelerin Türkçeden farklı bir dille yazılmış olması da engelleyici bir süreci içinde barındırmaktadır. Kişilerin bu noktada belgeleri Türkçeye tercüme ettirmiş olması gerekmektedir. Tercümelerin mutlaka yeminli tercüman ya da noter tarafından onaylı bir şekilde tercüme ettirilmiş olması gerekir. Eksik ya da hatalı belge çıktığı takdirde davaların açılması mümkün olmayacağından dolayı dava sürecini kusursuz bir biçimde sürdürmek için bir avukatın yardımını almak önemli olmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Kim Açar

Tanıma davasını, eşlerden birisi diğer eşe karşı açar.

Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma ve tenfiz davalarının açılması için yetkili olan mahkemeler aile mahkemeleridir. Ancak kişilerin ikamet ettikleri bölgede aile mahkemeleri bulunmuyorsa bu durumda asliye hukuk mahkemelerine davaların açılması gerekir. Kişiler yurtdışında ikamet ettikleri için aynı zamanda bir Türk ikamet adresleri bulunmayabilir. Böyle durumlarda davaların İstanbul, Ankara ya da İzmir’de bulunan aile mahkemeleri üzerinden açılması kolaylığı sağlanmıştır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

Tanıma ve tenfiz davaları yurt dışındaki mahkemelerin almış olduğu kararların Türkiye’de sadece geçerli kılınmasını sağlayan davalar olması sebebiyle oldukça kısa bir süreç içinde tamamlanabilmektedir. Ancak dava süreçlerinin ilk aşamasından itibaren kişilerin atmış olduğu tüm adımlar davanın ne kadar bir süre içinde tamamlanabileceği konusunda belirleyici olmaktadır. Bu sebeple en kısa sürede davaların sonuçlanması adına kişilerin avukatlardan yardım alarak davalarını açmaları tavsiye edilmektedir. Bunlara ek olarak tanıma ve tenfiz davaları için gereken tüm şartların vaktinde yerine getirilmesinin dışında mahkemelerin iş yoğunlukları gibi etkenler de kararların çıkma sürelerinde etkili olabiliyor. Böylece 1 hafta ile 3 ay arasında tanıma ve tenfiz davalarının sonuca ulaşması mümkün olmaktadır.

Tanıma Tenfiz Davası Açmak Zorunlu Mu?

Tanıma ve tenfiz davaları ile ilgili kişilerin üzerinde herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak kişiler yurtdışında boşanmış olmalarına rağmen Türk nüfus kayıtlarında hala evli gözükmektedirler. Bu sebeple daha sonra tekrar evlenmek istediklerinde Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş esaslar doğrultusunda bir kişinin sadece tek bir eşi olabileceğinden dolayı evlenmeleri mümkün olmamaktadır. Bunun yanı sıra kişilerin evlilik birliklerini sonlandırmalarının ardından ortaya çıkan hakların korunması adına mal paylaşımı ve velayet gibi konuların önem arz etmesinden dolayı da en kısa sürede tanıma ve tenfiz davalarını açmaları gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davası için vekaletname konusunu okuyabilirsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz Davası