Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evrak, Belge ve Döküman Nelerdir? Tanıma ve Tenfiz davası ne kadar tutar?

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evrak, Belge ve Döküman Nelerdir? Tanıma ve Tenfiz davası ne kadar tutar?
Yurtdışında alınan bir boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve uygulanması sürecini, bu süreçte bir avukatın rolünü ve uluslararası hukukun karmaşıklığı ile kolay çözüm üreteceksiniz. Peki, Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde alınan mahkeme kararlarının Türkiye'de hukuki geçerlilik kazanması için açılan önemli davalar arasında yer alır.

Bu süreç, özellikle uluslararası ilişkileri bulunan kişiler için büyük önem taşır. Aşağıda, tanıma ve tenfiz davalarına ilişkin en sık sorulan soruların detaylı cevapları verilmiştir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davası, Türkiye'de tarafların yerleşim yerine göre herhangi bir aile mahkemesinde açılabilir. Eğer taraflar Türkiye'de farklı yerleşim yerlerine sahipse ve aralarında bu davanın açılması konusunda bir anlaşma yoksa, davanın bir tarafının yerleşim yeri dikkate alınarak dava açılmalıdır. Yetki itirazı, duruşma gününe kadar yapılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Tutar?

2024 yılı itibarıyla Ankara Barosu tarafından belirlenen tarifeye göre, tanıma ve tenfiz davaları için avukatlık ücreti 40.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, davanın maliyetini ifade eder ve dava sürecinde ortaya çıkabilecek diğer masraflar bu tutara dahil değildir.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Tanık Dinlenir mi?

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'deki hukuki geçerliliğinin tespitine yöneliktir ve bu süreçte tanık dinlenmez. Yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş olması esastır ve dava, bu kararın Türkiye'de tanınması ve tenfiz edilmesi amacıyla açılır.

Tanıma ve Tenfiz Basit Yargılama mı?

Evet, tanıma ve tenfiz davaları basit yargılama usulüne tabidir. Bu süreçte, karşı tarafa tanıma veya tenfiz talebinde bulunulan dilekçenin tebliği zorunludur ve bu, adil yargılanma hakkının bir parçası olarak kabul edilir.

Tanıma ve Tenfiz Davasını Kimler Açabilir?

Yabancı mahkeme kararının Türkiye'de tanınması ve tenfiz edilmesi talebinde bulunacak olan herkes, hukuki yararı olduğu sürece bu davayı açabilir. Bu, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 52. maddesi ile düzenlenmiştir.

Tanıma Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma davasının süresi ortalama olarak 4 aydır. Bu davalar basit yargılama usulüne tabi olduğu için, süreç genellikle dilekçe aşaması ve sonrasında gerçekleştirilen duruşma safhasından oluşur.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Zaman Açılır?

Yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye'de de hukuki geçerlilik kazanması için, yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfiz edilmesi amacıyla tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Bu, kararın Türkiye'de de uygulanabilir olması için zorunludur.

Tanıma ve Tenfiz Davası Duruşmalı mı?

Evet, tenfiz davaları duruşmalı olarak görülür. Davanın taraflarına, duruşma günü ile birlikte tenfiz istemine ilişkin dilekçenin tebliği zorunludur. Bu, yargılama sürecinin emredici bir unsuru olarak kabul edilir.

Boşanma Kararı Tanıma mı Tenfiz mi?

Yabancı ülkelerde alınan boşanma kararlarının Türkiye'de uygulanabilir olması için, tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Bu süreç, kararın Türkiye'de hukuki geçerlilik kazanması ve uygulanabilir olması için zorunludur.

Tanıma ve tenfiz davalarının nasıl işlediğine, kimler tarafından açılabileceğine ve süreç hakkında genel bir rehber niteliğindedir. Bu tür bir dava ile karşılaşan kişilerin, süreci doğru yönetebilmeleri için tanıma ve tenfiz davalarına bakan avukata danışmaları önerilir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Ankara Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri

✅ Boşanma Avukatı İlkay Uyar Kaba

✅ Telefon: 0312 229 25 05 - +90-545-229-2505

✅ Adres: Eti Mahallesi Strazburg Cad. 10/9 Çankaya/Ankara

✅ Mail: [email protected]

✅ Hizmet Alanları: Tanıma ve Tenfiz davası, Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davası Ankara, Boşanma Nedeniyle Tazminat, Velayet, Nafaka, Sözleşmeler, Dilekçeler

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar

Tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışında alınmış olan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve Türkiye’de icra edilebilir olması amacı ile açılan iki farklı davadır.

Yurt dışında boşanmış olan çiftler nüfus müdürlüklerine yeni evlilik talebi ile gittikleri zaman hala evli olduklarını fark etmektedirler.

Bunun sebebi yurt dışında alınan boşanma kararlarının ülkemizde doğrudan geçerli olmamasından kaynaklanmaktadır. Geçerlilik için tanıma ve tenfiz davalarının usülüne uygun açılması yeterli olur.

Yabancı Mahkemelerden Alınan Boşanma Kararları Kesinleşmiş Olmalıdır

Tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler arasında ilk sırada yurt dışı mahkemeleri tarafından alınmış mahkeme kararı gerekmektedir.

Bu kararlar belediye ya da belediye benzeri kurumlar tarafından alınmış olmamalıdır. Bu durumda kararlar geçerli olmayacaktır. Aynı zamanda bu mahkeme kararırın kesinleşmiş olması önem taşır.

Yurt dışında kesin olarak boşanmadan Türkiye’de boşanmanız mümkün olmaz. Yurt dışındaki davanın sonuçlanması için beklemeniz gerekmektedir. Bu belge sayesinde tanıma davalarını açarak, yurt dışında alınmış olan boşanma kararını kendi ülkenizde tanıtmış olacaksınız.

Tenfiz Davaları Boşanma Davalarında Alınan Ekonomik Kararların Türkiye Sınırları İçinde Geçerliliğini Sağlar

Tenfiz davaları boşanma davalarının içinde geçen ve ekonomik yönü bulunan nafaka ve tazminat benzeri konuları kapsamaktadır. Bu davayı açmadan Türkiye sınırları içinde, yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan kararlar icra edilebilir özellikte olmaz. Bu nedenle tenfiz davaları önem taşımaktadır.

Tanıma tenfiz davası için gerekli evraklar tamamlanmadan açtığınız davadan sonuç almanız mümkün değildir. Bu nedenle mahkeme öncesinde bu evrakları tamamlamanızda fayda var. Her iki dava da dosya üzerinden yürütülen davalar olmadığı için, duruşmalı olarak görülmeleri zorunludur.

Davacı olan tarafın ikameti yurt dışında bulunduğu durumlarda, kişinin mahkemeye teminat gösterme zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu ülke ile uluslar arası anlaşma bulunması halinde bu zorunluluğun düşmesi söz konusu olabilir.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar

Milletlerarası Özel Hukuk altında incelenen ve ele alınan tanıma ve tenfiz davaları yurtdışında boşanmış kişilerin Türk hukuk sistemi içerisinde de boşanmış olarak kabul edilmeleri için yurtdışında gerçekleştirilmiş olan boşanma davasının tanınması ile beraber hüküm ve sonuç doğurabilmesi için açılan davaya tanıma ve tenfiz davası denmektedir.

Kişinin Türkiye'deki yerleşim yerindeki Aile Mahkemesinde açılan tanıma ve tenfiz davaları kişinin Türkiye'de yerleşim yeri bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul ya da İzmir'de bulunan Aile Mahkemesinde açılmaktadır. Bu davaların açılması için gerekli birtakım evraklar vardır. Bu evraklar nelerdir?

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davasında gerekli olan evraklar şunlardır:

  • Yurtdışında gerçekleşmiş olan boşanma davasının aslı

Yargıtay'ın tanıma ve tenfiz davalarındaki kararına baktığımızda yabanı mahkemenin kararının fotokopisinin getirilmiş olması mahkemece kabul edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir Yargıtay. Bu nedenle tanıma ve tenfiz davası açılacağı takdirde kişinin kararının aslını getirmesi gerekmektedir.

  • Tarafların pasaportlarının ve nüfus cüzdanlarının fotokopileri
  • Yurtdışında gerçekleşmiş olan boşanma davasının kararının kesinleştiğine dair bir şerh ya da apostil şerhi

Burada ifade edilmesi gereken kavram apostil şerhidir. Apostil şerhi yabancı makamlarca verilen evrakın Türkiye sınırları içerisinde de resmi evrak niteliğini taşıdığını ifade eden bir belgedir. Yani apostil şerhli bir belge örneğin Almanya'da resmi bir belge ise Türkiye'de de resmi belgedir. Apostil şerhli mahkeme kararı yurtdışında boşanma davasının gerçekleşmiş olduğu yerde resmi belge niteliğinde ise Türkiye'de de resmi bir yargı kararı olarak kabul edilecektir.

  • Avukat aracılığı ile gerçekleştirileceği zaman gene dava şartı olarak avukatın vekâletnamesi

Vekâletname dava dilekçesinin ekinde gösterilmesi gereken genel dava şartıdır. Eğer vekâletnamesiz bir vekil atanırsa kişinin davasını takip etme yetkisi olmadığı için avukat kişinin kendisi davayı takip etmesi gerekecektir. Bu nedenle vekâletnamenin de dilekçe ile beraber ekler kısmında verilmesi gerekmektedir.

  • Yurtdışında gerçekleştirilen boşanma davasının kararının yeminli bir tercüman tarafından noter onaylı ya da konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi

Bu haber toplam 298 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara