Yurtdışı Tanıma Tenfiz Nedir? Yurtdışı boşanma tanıma ve tenfiz ne kadar sürer?

Yurtdışı Tanıma Tenfiz Nedir? Yurtdışı boşanma tanıma ve tenfiz ne kadar sürer?
Boşanma tanıma davalarını açmak isteyen kişilerin başvuru yapması gereken mahkemeler görevli sıfatına sahip olan Aile mahkemeleri olmaktadır. Tanıma yabancı bir mahkemenin verdiği boşanma kararının Türkiye'deki mahkemeler tarafından kabul edilmesidir.

Yurtdışı Tanıma Tenfiz Nasıl Yapılır? Tanıma ve tenfiz davaları yurtdışı mahkemelerince verilmiş olan bir dava kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için açılır.

Tanıma kesinleşmiş bir mahkeme kararının Türkiye’de tanınması anlamına gelir. Tenfiz ise tanınan bir kararın icra edilmesidir.

Evlilik kurumu, her iki tarafın da mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için oluşturulmuş bir birlikteliktir. Ancak bazen çeşitli sebeplerle bu birlikteliklerin sonlanması gerekebilir. Bu makale, yurt dışında yaşayan bireylerin Türkiye'de boşanma süreçleri, yurt dışında alınan boşanma kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi, ve bu süreçlerin ne kadar sürebileceği gibi konulara açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

Yurtdışında Evlenip Türkiye'de Boşanma Nasıl Olur?

Türkiye'de evlenen çiftler, yaşadıkları ülkede boşanabilir ve bu boşanma kararını Türkiye'de de geçerli kılmak için tenfiz davası açabilirler. Tenfiz davası, yabancı bir mahkemenin verdiği boşanma kararının Türkiye'deki mahkemeler tarafından kabul edilmesi sürecidir. Bu süreçte, boşanma kararının aslı veya onaylı bir örneği, varsa çocukların velayeti ve nafaka ile ilgili kararlar gibi gerekli belgeler mahkemeye sunulur.

Yurtdışında Boşandım, Türkiye'de Nasıl Boşanırım?

Yurtdışında boşanan bireyler, Türkiye'de tanıma ve tenfiz davası açarak yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye'de de geçerli olmasını sağlayabilirler. Bu süreç, yurtdışında alınan boşanma kararının, Türkiye'de hukuki sonuçlar doğurabilmesi için gereklidir. Davanın kabul edilmesiyle birlikte, taraflar Türkiye'de de resmi olarak boşanmış sayılırlar.

Tanıma ve Tenfiz Süreci Ne Kadar Sürer?

Tanıma ve tenfiz davası, genellikle 1-2 ay gibi bir sürede sonuçlanır. Ancak bu süre, davanın karmaşıklığına, mahkemenin iş yüküne ve dava dosyasındaki belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu sürecin hızlı ilerlemesi için tarafların avukatlar aracılığıyla davanın takibini yapmaları önerilir.

Almanya'da Evlenip Türkiye'de Boşanma Nasıl Olur?

Almanya gibi Avrupa ülkelerinde evlenen Türk vatandaşları, Türkiye'de boşanma davası açabilirler. Bu süreç, Türkiye'deki mevzuata göre yönetilir ve çiftlerin Türkiye'de boşanma hakkı bulunur. Ancak yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye'de tanınması için tenfiz davası açılması gerekebilir.

Yabancı Ülkede Boşanma Kararının Türkiye'de Nasıl Geçerli Olur?

Yabancı ülkelerde alınan boşanma kararlarının Türkiye'de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Bu süreç, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de hukuki sonuçlar doğurabilmesi için zorunludur ve yabancı kararın Türkiye'deki aile mahkemeleri tarafından onaylanmasını içerir.

Yurt Dışında Yapılan Evliliklerin Türkiye'deki Geçerliliği

Yurt dışında yapılan evlilikler, Türk mevzuatına aykırı olmamak şartıyla Türkiye'de geçerli sayılır. Evlilik, bulundukları ülkenin yetkili makamları önünde gerçekleştirildiği takdirde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre de tanınır.

Tanıma ve Tenfiz Davasını Kimler Açabilir?

Tanıma ve tenfiz davası, hukuki yararı olan herkes tarafından açılabilir. Bu, genellikle boşanma kararından doğrudan etkilenen eşler ve varsa mirasçıları kapsar. Dava, yabancı bir mahkemede alınan kararın Türkiye'deki hukuki sonuçlar doğurmasını sağlamak amacıyla açılır.

Boşanma Kararı Tanıma ve Tenfiz Neden Olur?

Boşanma kararının tanınması, kararın Türkiye'de hukuki sonuçlar doğurması anlamına gelir. Tenfiz ise, kararın Türkiye'de icra edilebilir hale gelmesini sağlar. Her iki süreç de yabancı ülkelerde alınan boşanma kararlarının Türkiye'deki hukuki geçerliliğini sağlamak için gereklidir.

Yurtdışı tanıma tenfiz davası yalnızca kesinleşmiş mahkeme kararları için açılabilir. Şayet mahkeme süreci devam ediyorsa ve henüz kesinleşmiş mahkeme kararı yoksa bu durumda dava açılabilmesi mümkün değildir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Hangi Belgeler İstenmektedir?

Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme dava konusuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Fakat genellikle davalar Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılır. Eğer dava aile hukukuna ilişkinse bu durumda yetkili mahkeme de Aile Mahkemesi olacaktır. Dava açılabilmesi için yetkili mahkemeye teslim edilmesi gereken evraklar ise şunlardır:

  • Mahkeme kararının aslı,
  • Bu kararın kesinleşmiş olduğuna dair şerh,
  • Apostil,
  • Belgelerin yeminli ve noter onaylı tercümesi.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Avukat Şart Mıdır?

Bu davaların açılabilmesi için avukata vekalet verilme şartı aranmıyor. Fakat bazı durumlarda tanıma tenfiz avukatı oldukça önemli bir role sahip olabiliyor.

Örneğin yurtdışında yaşayan ve Türkiye’ye gelme imkanı olmayan kişiler tanıma ve tenfiz davalarını yalnızca avukat vekaletinde açabilir. Normal şartlarda dava taraflarının duruşmada olmaları şarttır. Ancak vekil avukat tayin eden kişiler bu zorunluluğu da ortadan kaldırır.

Davalının Adresi Bilinmediği Durumda Ne Yapılmalı?

Yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması gibi bir davalının olduğu durumlarda karşı tarafa tebligat iletilemediği zaman davanın da açılması mümkün değildir.

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için tarafların ellerine tebligat ulaştırılması şarttır. Davalının adres bilgisi olmadığı durumlar dava sürecini oldukça sıkıntılı bir hale sokar. Böyle bir durumda iyi bir adres araştırması yapılması gereklidir.

Özellikle davalı yurtdışında yaşıyorsa o ülkenin yetkili makamları ile de iletişime geçilmelidir. Bunun için de avukatlar müvekkillerine büyük yardımda bulunabilir.

Tanıma ve tenfiz davasının en kısa sürede sonuçlandırılmasını isteyen kişilerin açtıkları davadan kesin karar çıkmasının hemen ardından tanıma ve tenfiz davası da açması gereklidir. Böylece davalının adresi değişmeden tanıma ve tenfiz süreci başlatılabilir.

Yurtdışı Tanıma ve Tenfiz Danışmanlık Konuları Nelerdir?

Yurtdışı Tanıma Tenfiz, Yurtdışında ikamet etmekte olan Türk vatandaşları kimlerle evli olurlarsa olsun yaşadıkları yerdeki evlilik birlikteliklerini sona erdirmek istediklerinde yaşadıkları yerde bulunan mahkemeler aracılığı ile bunu gerçekleştirebilmektedirler.

Evliliğin yasal olarak bitmesi anlamına gelen kararların alınmasına rağmen Türkiye’de bu kararların tanınması ancak Türkiye’de açılacak olan tanıma ve tenfiz davaları ile mümkün olmaktadır. Çünkü bir ülke sınırları içinde alınmış olan boşanma kararı ve buna ilişkin diğer kararlar Milletlerarası Özel Hukuk kurallarına göre sadece kararın alındığı ülkede geçerli olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de de boşanmış kabul edilmek ve tekrar nüfus kayıtlarında bekar sıfatına sahip olmak için mutlaka tanıma ve tenfiz davalarının açılması gerekmektedir.

Boşanma Tanıma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanma davalarını yurtdışında açmış ve davası burada karar aşamasına gelerek kesin şekilde sonuçlanmış kişilerin aynı kararları Türkiye’de kabul ettirmeleri söz konusu olduğunda Türkiye’de öncelikle tanıma davalarını açmaları gerekmektedir. Bu davalar boşanma kararının aynı şekilde Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamaktadır.

Tanıma davalarının önemi bu davaların açılmadığı durumlarda ne ile karşılaşılacağı ile bilinebilir. Tanıma davasını açmamış olan kişilerin Türkiye’deki nüfus kayıtlarında hala evli olarak görünmeleri, kişilerin tekrar evlenmek istedikleri takdirde bunu mümkün kılmayacağı için sorun yaşamaları söz konusu olabiliyor.

Bununla birlikte kişinin hayatını kaybetmesi halinde hala evli gözüktüğü için çoktan yurtdışındaki mahkemeden aldığı boşanma kararı ile evlilik birliğini sonlandırmış olduğu eski eşlerinin de mirasçılık sıfatını kazanması söz konusu olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı yurtdışında alınan boşanma kararlarının hemen ardından mutlaka tanıma davaları açılmalıdır. (Yurtdışı Tanıma Tenfiz)

Boşanma Tanıma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanma davalarının Türkiye’de de geçerli olmasını isteyen kişilerin dava açarken nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda fikir sahibi olması gerekmektedir.

Hangi belgelerin gerekli olduğu, davanın tahmini olarak ne kadar sürebileceği, davanın ne kadar bir masrafa neden olacağı gibi hususlar dikkat edilmesi gereken noktalardan olmaktadır. Boşanma tanıma davalarını açmak isteyen kişilerin başvuru yapması gereken mahkemeler görevli sıfatına sahip olan Aile mahkemeleri olmaktadır.

Kişiler tanıma ve tenfiz için gerekli belgeleri ile birlikte yetkili konumda bulunan aile mahkemesine başvuru yoluyla dava süreçlerini başlatabilirler. (Yurtdışı Tanıma Tenfiz)

Boşanma Tenfiz Davası Nedir?

Yurtdışında açılmış olan boşanma davalarının sonrasında yurtdışındaki mahkemeler tarafından sadece boşanmaya ilişkin kesin karar çıkarılmamaktadır. Buna ek olarak boşanma sonrasında ortaya çıkan haklarla ilgili olan her türlü velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi hakların da ortaya çıkması söz konusu olmaktadır. Türkiye’de de aynı kararlar doğrultusunda yasal işlemlerin yerine getirilebilmesi için kişilerin tenfiz davalarını da açmış olması gerekmektedir. Tanıma davaları ile tenfiz davaları farklı içeriklere sahip olan boşanma davaları sayılsalar da kişiler tek bir tanıma davası üzerinden tenfiz davalarının da görülmesini sağlayabilirler. (Yurtdışı Tanıma Tenfiz)

Tenfiz Davaları Nasıl Nerede Açılır?

Boşanmaya ilişkin tenfiz davalarını açmak isteyen kişilerin başvuru yapacakları görevli mahkemeler aile mahkemeleridir. Yurtdışında gerçekleşmiş olan boşanmalarda kişilerin gerekli belgeleri temin ederek yetkili sıfatına sahip olan aile mahkemesine başvuru yapması gerekmektedir.

Tenfiz davalarında kişilerin evrakları edinme ve bunları mahkemeye sunma noktasında eksiksiz davranması sonucu davaların kabulü söz konusu olduğu için sürecin mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Tenfiz Davaları Nerede Açılır?

Boşanma tenfiz davasını açmak isteyen kişilerin Türkiye’de davayı açacakları mahkemenin hangisi olduğuna yani hangi mahkemenin bu konuda yetkili sıfatına sahip olduğuna dikkat etmesi gerekmektedir. Yurtdışında ikamet etmekte olan kişiler İstanbul, Ankara ve İzmir’den istedikleri şehri seçerek buradaki aile mahkemesinde davalarını açabilirler.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürer?

Yurtdışında ikamet eden kişilerin orada yer alan mahkemeden boşanma ve buna ilişkin kararları almasına rağmen Türkiye’de de açması gereken davalar olduğu için tanıma ve tenfiz davaları hakkında en merak edilen konulardan biri de bu davaların ne kadar süreceği olmaktadır. Bu noktada kişilerin süreci bir avukat ile yönetiyor olmaları en kısa sürede sonuç alınmasını sağlar.

Davanın takibi ve gerekli tüm işlemlerin evrakların yerine getirilmiş olması bu avukatlar sayesinde mümkün olur. Böylece tanıma ve tenfiz davalarının 1 haftayla 3 ay arasında sonuçlanması söz konusu olurken kişilerin bireysel olarak sürdürmeye çalıştığı davalar 3 ila 4 yıla kadar uzayabilmektedir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarımızdan göz atabilirsiniz.

Yurtdışı Tanıma ve Tenfiz Danışmanlık

TANIMA VE TENFİZ DAVASI - YABANCI MAHKEME İLAMININ ONANMIŞ ÖRNEĞİ VE İLAMIN KESİNLEŞTİĞİNİ GÖSTEREN YAZI VEYA BELGE İLE NOTERLER YETKİLİ TERCÜMANI TARAFINDAN YAPILAN TERCÜMENİN YETKİLİ TÜRK MAKAMLARI TARAFINDAN ONANDIĞINA DAİR TASDİK ŞERHİ BULUNMADIĞI.

ÖZET: Davaya konu edilen yabancı mahkeme kararının o ülke makamlarınca aslı, onanmış olması gerekmektedir. Onanmış kararın aslı, kararın kesinleştiğini gösteren belge bulunması gerekmektedir.

En son olarakda onanmış ve kesinleşmiş kararın yetkili tercüman tarafında tercüme edilerek noterlik tarafından onanmış ve tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Noterlerce yetkili tercümanı tarafından yapılan tercümenin yetkili Türk makamları tarafından onandığına dair tasdik şerhine rastlanılmamıştır.

Mahkemece, belirtilen eksiklikler giderilmeden eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 688 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara