Atla

Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır


Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır

Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır

Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır

Gaiplik Davası Gaiplik Nasıl Alınır?

Bir ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun süre haber alınamamış bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık olması durumunda, sahip olacakları hakları bu ölüme bağlı olan kişilerin yapacakları başvuru üzerine mahkeme kişinin gaipliğine karar verebilmektedir.

Bir kişi için gaiplik kararının alınabilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber alınmasından itibaren beş yıl geçmiş olması gerekmektedir. Mahkeme gaiplik kararı vermeden önce, bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişileri belirli bir sürede bilgi vermeleri için usul gereği yapılan ilanlar ile çağırmaktadır. Bu süre ilk ilanın yayınlandığı tarihten başlayarak en az altı ay olmaktadır. Gaipliğine karar verilecek olan kişinin, verilen ilan süresi dolmadan ortaya çıkması, kendisinden bir şekilde haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi durumunda gaiplik istemi düşecektir.

Yapılan ilandan bir sonuç alınmaması durumunda, mahkeme gaipliğe karar vererek ölüme bağlı olan hakların aynı gaibin ölümünde olduğu gibi kullanır. Verilecek olan gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haber alındığı günden başlayarak hüküm doğuracaktır.

Alınan gaiplik kararı hakimin bildirmesi üzerinde ölüm kütüğüne kaydedilmektedir. Ancak tescile esas olan bir bildirimin doğru olmasının tespit edilmesi durumunda veya kime ait olduğu bilinmeyen bir cesedin kimliğinin belli olması durumu da gaiplik kararının kaldırılması sebebi ile zorunlu olan değişiklikler ilgilinin kütükte bulunan kaydının düşünceler bölümüne yazılarak yapılabilmektedir.

Gaipliğine karar verilmiş olan kişinin eşi mahkemece evliliğin feshedilmesine dair bir karar vermedikçe evlenememektedir. Eşin gaipliğine karar verilmesi durumunda 300 günlük süre, ölüm tehlikesinin veya son haber alınan tarihten başlamaktadır. Babalık davasında dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın gaipliğine karar verilmesinde kocanın alt soyu, babası, anası veya baba olduğunu iddia eden kişi hakkında bir gaiplik kararı alındığının öğrenilmesinden başlayarak bir yıl içinde soy bağının reddi konusunda dava açabilmek mümkündür.

Hakkında gaiplik kararı verilmiş olan bir kişinin mirasçıları veya bıraktığı mirasından hak sahibi olan kişiler, miras olan malların kendilerine teslim edilmesinden önce bu malları ileride ortaya çıkabilecek olan üstün hak sahiplerine veya gaibin kendisine geri vereceklerine ilişkin güvence göstermek zorundalardır. Bu güvence ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumda beş yıl, uzun süreli haber alınamama durumunda on beş yıl ve her durumda en çok gaibin yüz yaşına varmasına kadar geçecek süre için gösterilmektedir. Bu beş yıl miras mallarının tesliminden on beş yıl son haber tarihinden başlayarak hesaplanmaktadır. Gaibin ortaya çıkması veya üstün hak sahipleri olduklarını iddia eden kişiler bu sıfatlarını ispat edebilir ise aldıkları malları zilyetlik kuralları gereğince geri vermekle yükümlü olmaktadırlar. Bu konuda iyi niyetli olanların üstün hak sahiplerine malları geri verme yükümlülükleri, miras sebebi ile istihkak davasına ilişkin zamanaşımı süresine tabidir.

Gaiplik Kararı Nedir?

Kelime anlamı ile gaiplik, bir kişinin nerede olduğunu bilinmemesini ifade etmektedir. Madeni Kanunda ise gaiplik kavramının açıklaması şu şekilde yapılmaktadır, bir kimsenin ölümüne kesin gözü ile bakılmayı gerektiren durumlar için kaybolması durumunda cesedinin bulunamamış olsa bile gerçekten ölüm sayılacaktır şeklinde olmaktadır.

Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?

Yasalarımızda Gaiplik kararı Türk Medeni Kanunun 32'inci maddesinde şöyle açıklanmaktadır. Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmuş olanlar ile ölüm tehlikesi içerisinde olmasa dahi kaybolmuş olan ve kendisinden uzun süre haber alınmayan bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli olasılığın olması durumunda, hakları bu ölüme bağlı olan kişilerin başvurusu üzerinde mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilmektedir.

Gaiplik Kararı İçin Süre Ne Kadardır?

Gaiplik, bir kişinin ölüm tehlikesi içerisinde kaybolması veya yakınlarının bilgisi dışında uzun bir süre yok olması ve kendisinden bir haberin alınamaması nedeni ile ölmüş olabileceği düşünülerek, yakınlarının yapmış olduğu başvuru üzerine öldüğüne karar verilmesi olarak nitelendirilmektedir.

Kanuni mirasçı olarak bir kişinin gaiplik kararı alınması üzerine mahkemeye başvuruda bulunabilmeleri için kaybolma tarihinden itibaren; ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda en az bir yıl, uzun zaman haber alınamaması halinde ise en az beş yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Verilecek olan gaiplik kararı kişinin öldüğü sanısına dayanılarak verilmektedir. Türk Medeni Kanunun 32 ve 35'inci maddeleri gereğince gaiplik kararı verildiği durumda, gaip olan kişinin mirasçıları aynen ölümü gerçekleşmiş gibi mirasçı olmaktadırlar. Ancak gaiplik kavramı az da olsa geçicilik içeren bir kavramdır.

Bu sebeple gaiplik kararından sonra mirasçı olan kişilerin ileride gaip kararı verilen kişinin ortaya çıkması gibi bir durum için gaibin kendisine veya diğer hak sahiplerine aldıkları malları iade edeceklerine dair bir teminat vermesi gerekmektedir. Verilecek olan bu teminatın süresi verilen gaiplik kararının ölüm tehlikesi içinde iken kaybolan bir kişi için verilmiş olması durumunda beş yıl, Kendisinden uzun süre haber alınamayan bir kişi için verilmiş olması durumunda ise on beş yıl olarak belirlenmiştir.

Gaiplik Davası Dilekçesi - Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
DAVACILAR  :
Adı ve Soyadı :
Adres               :
VEKİLİ            : Avukat İlkay UYAR KABA
Adres               :
DAVA KONUSU : Gaiplik
AÇIKLAMALAR :
1-Müvekkillerimizin ........................ dirisini bulunabilmiştir
2-Müvekkillerimin b..................... bu davayı açmak zaruret hâsıl olmuştur
DELİLLER : Her tür delil
HUKUKİ SEBEPLER : MK  md  32-35, HUMK ve sair ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenler karşısında, beş yıl fazla bir süre önce kaybolan müvekkillerimin babası … gaipliğine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim  …/…/…
Davacılar vekili
Avukat İlkay UYAR KABA
İmza
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • SUNAY YAZICI -
  16 Ağustos 2016

  Gaiplik Davası kararını almak uzun sürüyor mu. Dava aşaması nasıl işlemektedir.

  Cevapla
 • SÜMEYYE TÜMKAYAABDULSAMET SÜMENGEN -
  21 Eylül 2016

  kayıp olan kardeşim var babamdan kalan mirası paylaşmak istiyoruz. kardeşim için gaiplik davası açmak istiyorum. dava ne kadar sürer mahkeme masrafları ne kadar olur ?

  Cevapla
 • PINAR DEMİRKAN -
  13 Ekim 2016

  Gaiplik Davası Açmak istiyorum. Dava dilekçesi araştırırken sizi buldum. Örnek bir dilekçe yazımında yardımcı olabilirmisiniz..

  Cevapla
Yorum Bırak