Tapuda isim tashihi nasıl yapılır? Davayı kimler açabilir? Tapuda yapılan hatalar nasıl düzeltilir?

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır? Davayı kimler açabilir? Tapuda yapılan hatalar nasıl düzeltilir?
Tapuda isim tahsisi için tapunun ait olduğu gayrimenkulün bölgesinde bulunan Sulh Mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili bölgede Sulh Mahkemesi yok ise Asliye Mahkemelerine de başvuru yapılabilmektedir.

Tapu kayıtlarında yer alan kişisel bilgilerdeki hataların düzeltilmesi süreci, taşınmaz sahipleri için oldukça önemlidir. Çünkü bu bilgiler, taşınmazın kimin adına tescilli olduğunu gösterir ve herhangi bir hukuki işlemde esas alınır.

Bu nedenle, tapu kayıtlarındaki isim, soyisim, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerdeki hataların düzeltilmesi gerekebilir. Tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi süreci, çeşitli prosedürler çerçevesinde gerçekleşir. Aşağıda, bu süreçle ilgili adım adım bilgiler sunulmaktadır.

Tapuda İsim Tashihi Nedir? Nasıl Yapılır?

Tapuda isim tashihi, tapu kayıtlarında yer alan isim, soyisim, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi işlemidir. Bu düzeltmeler genellikle yazım hatası, imla hatası, yanlış harf kullanımı gibi nedenlerden dolayı gerekebilir. İsim tashihi işlemi, ilgili tapu dairesine başvurularak gerçekleştirilir. Başvuru esnasında, hatalı bilginin düzeltilmesi için gerekli belgeler ve resmi evraklar sunulmalıdır.

Tapuda Yapılan Hatalar Nasıl Düzeltilir?

Tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi süreci, ilgili kişilerin yazılı rızaları olmadan genellikle mahkeme kararı ile mümkündür. Ancak, tapu memuru, tüzük kuralları çerçevesinde basit yazı yanlışlıklarını kendiliğinden düzeltebilir. Daha karmaşık yanlışlıklar için ise tapu sicilindeki eski tescilin iptali ve yeni bir tescilin yapılması şeklinde işlem yapılır. Bu sürecin başlatılması için ilgili tapu müdürlüğüne başvurulması ve gerekli belgelerin sunulması gereklidir.

Tapuda İsim Düzeltme E-Devlet Üzerinden Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden tapuda isim düzeltme işlemi yapabilmek için, öncelikle T.C. Kimlik Numarasının sisteme kayıtlı olması gerekir. E-devlet portalında yer alan "BEYANDA BULUNUN" bölümünden veya Web Tapu sistemi üzerinden ilgili Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulunarak isim düzeltme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu online başvuru işleminde, hatalı kaydın düzeltilmesi için gerekli belgelerin dijital ortamda da sunulması istenebilir.

Tapuda İsim Tashihi Davasında Davalı Kimdir?

Tapuda isim tashihi davası açıldığında, davalı genellikle tapu sicilini tutmakla görevli ve sorumlu olan tapu sicil müdürlükleridir. Bu tür davalarda, tapu sicil müdürlüğü, kayıtlardaki hatalardan sorumlu tutulur ve düzeltilmesi talep edilen hususlar mahkeme tarafından incelenir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Kimler Açabilir?

Tapu kaydının düzeltilmesi davası, genellikle tapu maliki veya mirasçıları tarafından açılabilir. Bu dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülür.

Tapuda İsim Tashihi Nedir?

Tapuda karşılaşılan isim hatalarının önüne geçmek ve hatayı düzeltmek için yapılan işleme tapuda isim tashihi denilmektedir. Yanlış olan ismin doğrusu ile değiştirilmesine isim tashihi ismi verilmektedir. Eğer alınan tapuda bir isim hatası var ise isim tashihi yapılması gerekmektedir.

Tapuda İsim Hataları Neden Olur?

Tapuda isim hatalarının meydana gelmesini sağlayan birçok etken bulunmaktadır. Kadastro ve tapulama hizmetlerinin tam çalışmaması ve dikkatsizlik nedeni ile isim hataları ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca tapusu bulunan konutu yüz ölçümü, niteliği, malikin isim hatası, malikin kimlik bilgilerinde eksiklik gibi nedenlerden dolayı da isim tahsisi yapılmaktadır.

Tapuda yer alan isimler arasında sadece malikin değil aynı zamanda malikin baba adı ve soyadının da doğru olması gerekmektedir. Soyadı değişiklikleri için de tapu düzeltme işlemleri uygulanmaktadır.

Tapuda İsim Tashihi Nasıl Yapılır?

Tapuda isim tashihi yapmak için öncelikle mahkemeye dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Tapuda isim tashihi tapuya başvuru dilekçesi ile birlikte mahkemeye başvuru yapılabilmektedir.

Başvurunun ardından ise istenen belgeler ile birlikte dava süreci başlatılabilmektedir. Tapuda isim tashihi nasıl yapılır aşama aşama şu şekilde sıralanabilir;

  • Başvuru dilekçesinin yazılması
  • Sulh mahkemesine başvurulması

Tüm sürecin bir avukat tarafından yönetilmesi hem daha kolay hem de daha profesyonel olacaktır.

Tapuda İsim Tashihi ile Hangi Mahkeme İlgilenmektedir?

Tapuda isim tahsisi için tapunun ait olduğu gayrimenkulün bölgesinde bulunan Sulh Mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili bölgede Sulh Mahkemesi yok ise Asliye Mahkemelerine de başvuru yapılabilmektedir.

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır konusunda, adına kayıtlı taşınmazların kayıtların da isim yanlış yazılmış olması sebebiyle, resmi işlemlerde sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle kayıtlardaki yanlış yazılan ismin düzeltilmesi için dava açılması gerekmektedir.

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır?

Tapu kayıtlarında isim düzeltilmesi ile malikinin değişmesi aynı dava olmayıp örnek yargı kararında şu açıklama yapılmıştır. Bu tür davalarda kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekir.

Yani, tescilin hukuki sebebinden veya tescilden önceki bir işlemdeki geçersizlikten kaynaklanan tapu kaydındaki yanlışlıkların TMK'nın 1027. maddesine göre düzeltilmesi istenemez.

Bu durumda, bu geçersizlikten olumsuz etkilenen ilgili kişilerin, lehine tescil yapılmış olan kişilere karşı, TMK'nın 1025. maddesine göre taşınmazın aynına ilişkin çekişmeli yargıya konu tapu iptali ve tescil davası açmaları gerekir.

Tapuda isim tashihi davası nasıl görülür?

Tapuda isim düzeltme davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Yetkili mahkeme ise tapu taşınmazların bulunduğu yer mahkemesidir.

Tapuda İsim Değiştirilmesi Dava konusu olan taşınmazların tapu kayıtları ve tespit tutanakları Tapu Sicil Müdürlüğünden ayrı ayrı olarak ilgili mahkemece istenir. Kayıt malikinin nüfus kaydı ile Tespit tutanağında adı olan ve hayatta bulunan en az iki tanık sıfatıyla dinlenilmesi için duruşma günü hazır edilmesi sağlanır. Toplanan deliller doğrultusunda karar verilir.

Eğer davayı açan mirasçı ve tapuda hak sahibi ölmüş ise, nüfus kayıtları nüfus müdürlüğünden istenir. Ayrıca mirasçıların veraset ilamını bu davada sunmaları gerekmektedir. Veraset ilamı yoksa sulh hukuk mahkemesinden alınması için süre verilir.

Tapuda isim düzeltilmesinde başka mirasçı varsa, bu dava ya tüm mirasçılar tarafından açılır, yada, mirasçılar davaya dahil edilir. Yeni medeni yasaya göre mirasçılardan birisi yalnız başına dava açabilmektedir. Nüfus davaları ve yaş küçültme davası hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır Yargıtay Kararı

TAPU KAYITLARINDA KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI. DOĞUM TARİHİ ANNE ADI VE T.C KİMLİK NUMARASININ DÜZELTİLMESİNİ TALEP HAKKI BULUNMADIĞI.

TAŞINMAZIN MALİKİ İLE DAVACININ MURİSİNİ AYNI KİŞİ OLDUKLARININ TESPİTİ HUSUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Davacının, murisini doğum tarihinin, anne adının ve T.C. kimlik numarasının düzeltilmesini talep etme hakkı bulunmadığından mahkemece, Çoğun içinde azda vardır kuralı uyarınca gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra talep konusu taşınmazın maliki ile davacının murisini aynı kişi olduklarının tespiti yönünde olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekir.

Bu haber toplam 1644 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara