Tapuda isim tashihi nasıl yapılır | Ankara Avukat

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır

Tapuda İsim Değiştirilmesi İsim Tashihi

Tapuda İsim Tashihi Nasıl Yapılır? Tapuda isim hatalarını düzeltmek için yapılması gereken işlemler bulunmakta olup 1193 sayılı kanuna başvurulması gerekmektedir.

Tapu hazırlığı sırasında yapılan sistemsel isim hataları ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu neden ile de tapuda herhangi bir isim eksikliği ya da yanlışlığı var ise hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

İsim hatalarının yapılmasında birçok fark etken rol almakta olup kolay bir şekilde bu hatalar düzeltilebilmektedir. Sicil Üzerinde Yapılmış Olan Hataların Tashihi isimli genelgede tapuda ismin tashihine yönelik işlemler yer almaktadır.

Tapuda İsim Tashihi Nedir?

Tapuda karşılaşılan isim hatalarının önüne geçmek ve hatayı düzeltmek için yapılan işleme tapuda isim tashihi denilmektedir.

Yanlış olan ismin doğrusu ile değiştirilmesine isim tashihi ismi verilmektedir. Eğer alınan tapuda bir isim hatası var ise isim tashihi yapılması gerekmektedir.

Tapuda İsim Hataları Neden Olur?

Tapuda isim hatalarının meydana gelmesini sağlayan birçok etken bulunmaktadır. Kadastro ve tapulama hizmetlerinin tam çalışmaması ve dikkatsizlik nedeni ile isim hataları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca tapusu bulunan konutu yüz ölçümü, niteliği, malikin isim hatası, malikin kimlik bilgilerinde eksiklik gibi nedenlerden dolayı da isim tahsisi yapılmaktadır.

Tapuda yer alan isimler arasında sadece malikin değil aynı zamanda malikin baba adı ve soyadının da doğru olması gerekmektedir. Soyadı değişiklikleri için de tapu düzeltme işlemleri uygulanmaktadır.

Tapuda İsim Tashihi Nasıl Yapılır?

Tapuda isim tashihi yapmak için öncelikle mahkemeye dilekçe hazırlanması gerekmektedir.

Tapuda isim tashihi tapuya başvuru dilekçesi ile birlikte mahkemeye başvuru yapılabilmektedir. Başvurunun ardından ise istenen belgeler ile birlikte dava süreci başlatılabilmektedir. Tapuda isim tashihi nasıl yapılır aşama aşama şu şekilde sıralanabilir;

  • Başvuru dilekçesinin yazılması
  • Sulh mahkemesine başvurulması

Tüm sürecin bir avukat tarafından yönetilmesi hem daha kolay hem de daha profesyonel olacaktır.

Tapuda İsim Tashihi ile Hangi Mahkeme İlgilenmektedir?

Tapuda isim tahsisi için tapunun ait olduğu gayrimenkulün bölgesinde bulunan Sulh Mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili bölgede Sulh Mahkemesi yok ise Asliye Mahkemelerine de başvuru yapılabilmektedir.

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır konusunda, adına kayıtlı taşınmazların kayıtların da isim yanlış yazılmış olması sebebiyle, resmi işlemlerde sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle kayıtlardaki yanlış yazılan ismin düzeltilmesi için dava açılması gerekmektedir.

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır

Tapu kayıtlarında isim düzeltilmesi ile malikinin değişmesi aynı dava olmayıp örnek yargı kararında şu açıklama yapılmıştır.

Bu tür davalarda kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekir.

Yani, tescilin hukuki sebebinden veya tescilden önceki bir işlemdeki geçersizlikten kaynaklanan tapu kaydındaki yanlışlıkların TMK’nın 1027. maddesine göre düzeltilmesi istenemez.

Bu durumda, bu geçersizlikten olumsuz etkilenen ilgili kişilerin, lehine tescil yapılmış olan kişilere karşı, TMK’nın 1025. maddesine göre taşınmazın aynına ilişkin çekişmeli yargıya konu tapu iptali ve tescil davası açmaları gerekir.

Tapuda isim tashihi davası nasıl görülür

Tapuda isim düzeltme davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Yetkili mahkeme ise tapu taşınmazların bulunduğu yer mahkemesidir.

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır

Tapuda İsim Değiştirilmesi Dava konusu olan taşınmazların tapu kayıtları ve tespit tutanakları Tapu Sicil Müdürlüğünden ayrı ayrı olarak ilgili mahkemece istenir.

Kayıt malikinin nüfus kaydı ile Tespit tutanağında adı olan ve hayatta bulunan en az iki tanık sıfatıyla dinlenilmesi için duruşma günü hazır edilmesi sağlanır. Toplanan deliller doğrultusunda karar verilir.

Eğer davayı açan mirasçı ve tapuda hak sahibi ölmüş ise, nüfus kayıtları nüfus müdürlüğünden istenir. Ayrıca mirasçıların veraset ilamını bu davada sunmaları gerekmektedir. Veraset ilamı yoksa sulh hukuk mahkemesinden alınması için süre verilir.

Tapuda isim düzeltilmesinde başka mirasçı varsa, bu dava ya tüm mirasçılar tarafından açılır, yada, mirasçılar davaya dahil edilir. Yeni medeni yasaya göre mirasçılardan birisi yalnız başına dava açabilmektedir.

Nüfus davaları ve yaş küçültme davası hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır Yargıtay Kararı

TAPU KAYITLARINDA KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI. DOĞUM TARİHİ ANNE ADI VE T.C KİMLİK NUMARASININ DÜZELTİLMESİNİ TALEP HAKKI BULUNMADIĞI.

TAŞINMAZIN MALİKİ İLE DAVACININ MURİSİNİ AYNI KİŞİ OLDUKLARININ TESPİTİ HUSUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Davacının, murisini doğum tarihinin, anne adının ve T.C. kimlik numarasının düzeltilmesini talep etme hakkı bulunmadığından mahkemece,

Çoğun içinde azda vardır kuralı uyarınca gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra talep konusu taşınmazın maliki ile davacının murisini aynı kişi olduklarının tespiti yönünde olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekir.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

85 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri