Tapuda isim tashihi nasıl yapılır | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır

Tapuda İsim Değiştirilmesi İsim Tashihi

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır konusunda, adına kayıtlı taşınmazların kayıtların da isim yanlış yazılmış olması sebebiyle, resmi işlemlerde sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle kayıtlardaki yanlış yazılan ismin düzeltilmesi için dava açılması gerekmektedir.

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır

Tapu kayıtlarında isim düzeltilmesi ile malikinin değişmesi aynı dava olmayıp örnek yargı kararında şu açıklama yapılmıştır.

Bu tür davalarda kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekir.

Yani, tescilin hukuki sebebinden veya tescilden önceki bir işlemdeki geçersizlikten kaynaklanan tapu kaydındaki yanlışlıkların TMK’nın 1027. maddesine göre düzeltilmesi istenemez.

Bu durumda, bu geçersizlikten olumsuz etkilenen ilgili kişilerin, lehine tescil yapılmış olan kişilere karşı, TMK’nın 1025. maddesine göre taşınmazın aynına ilişkin çekişmeli yargıya konu tapu iptali ve tescil davası açmaları gerekir.

Tapuda isim tashihi davası nasıl görülür

Tapuda isim düzeltme davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Yetkili mahkeme ise tapu taşınmazların bulunduğu yer mahkemesidir.

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır

Tapuda İsim Değiştirilmesi Dava konusu olan taşınmazların tapu kayıtları ve tespit tutanakları Tapu Sicil Müdürlüğünden ayrı ayrı olarak ilgili mahkemece istenir.

Kayıt malikinin nüfus kaydı ile Tespit tutanağında adı olan ve hayatta bulunan en az iki tanık sıfatıyla dinlenilmesi için duruşma günü hazır edilmesi sağlanır. Toplanan deliller doğrultusunda karar verilir.

Eğer davayı açan mirasçı ve tapuda hak sahibi ölmüş ise, nüfus kayıtları nüfus müdürlüğünden istenir. Ayrıca mirasçıların veraset ilamını bu davada sunmaları gerekmektedir. Veraset ilamı yoksa sulh hukuk mahkemesinden alınması için süre verilir.

Tapuda isim düzeltilmesinde başka mirasçı varsa, bu dava ya tüm mirasçılar tarafından açılır, yada, mirasçılar davaya dahil edilir. Yeni medeni yasaya göre mirasçılardan birisi yalnız başına dava açabilmektedir.

Nüfus davaları ve yaş küçültme davası hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır Yargıtay Kararı

TAPU KAYITLARINDA KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI. DOĞUM TARİHİ ANNE ADI VE T.C KİMLİK NUMARASININ DÜZELTİLMESİNİ TALEP HAKKI BULUNMADIĞI.

TAŞINMAZIN MALİKİ İLE DAVACININ MURİSİNİ AYNI KİŞİ OLDUKLARININ TESPİTİ HUSUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Davacının, murisini doğum tarihinin, anne adının ve T.C. kimlik numarasının düzeltilmesini talep etme hakkı bulunmadığından mahkemece,

Çoğun içinde azda vardır kuralı uyarınca gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra talep konusu taşınmazın maliki ile davacının murisini aynı kişi olduklarının tespiti yönünde olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri