Tapuda İsim Değiştirilmesi İsim Tashihi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Tapuda İsim Değiştirilmesi İsim Tashihi

Tapuda İsim Değiştirilmesi İsim Tashihi

Tapuda İsim Değiştirilmesi İsim Tashihi

Tapuda İsim Değiştirilmesi İsim Tashihi

Tapuda İsim Değiştirilmesi Dava konusu olan taşınmazların TAPU KAYITLARI ve TESPİT TUTANAKLARI Tapu Sicil Müdürlüğünden ayrı ayrı istenecek.

Kayıt malikinin nüfus kaydı ile Tespit tutanağında adı olan ve hayatta bulunan en az iki TESPİT BİLİRKİŞİSİ’ nin tanık sıfatıyla dinlenilmesi için duruşma günü hazır edilmesi sağlanacak,ölü iseler ayrı ayrı nüfus kayıtları celp edilecek (Nüfus Müdürlüğünden istenecek)

Eğer dava konusu olan taşınmazlar ölü olan muris adına kayıtlı ise murisin VERASET İLAMI istenecek (Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılacak) Mirasçılar davaya dahil edilecek yada tüm mirasçılar birlikte dava açması gerekir.

Yeni medeni yasaya göre mirasçılandan birisi yalnız başına dava açabilmektedir.

Tapuda İsim Değiştirilmesi İsim Tashihi Yargıtay Kararı

TAPU KAYITLARINDA KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI – DOĞUM TARİHİ ANNE ADI VE TC KİMLİK NUMARASININ DÜZELTİLMESİNİ TALEP HAKKI BULUNMADIĞI.

TAŞINMAZIN MALİKİ İLE DAVACININ MURİSİNİN AYNI KİŞİ OLDUKLARININ TESPİTİ HUSUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davacının, murisinin doğum tarihinin, anne adının ve TC. kimlik numarasının düzeltilmesini talep etme hakkı bulunmadığından mahkemece,

Çoğun içinde azda vardır kuralı uyarınca gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra talep konusu taşınmazın maliki ile davacının murisinin aynı kişi olduklarının tespiti yönünde olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor