Atla

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi


Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Açılan davada Mahkeme’nin kararına gerekçe yaptığı davada iki davanın birleştirilerek yürütüldüğünü, o davada ferağa icbar, bu davada tapu iptali ve tescil talep edildiğini, iki davanın aynı nitelikte olmadığını, davacının daireyi satın aldıktan sonra fiilen de teslim aldığını, taşınmazla ilgili davalar sürdüğünü, daire fiilen teslim alındığından zamanaşımı süresinin işlemeyeceğini,

Mahkeme’nin ilk kararında kendilerinin talebini kabul ettiğini, birleşen dosyada yüklenici ile arsa sahibi arasındaki davada yüklenicinin yapılacak işler için gerekli avansı dosyaya yatıramadığı için usulden reddedildiğini, bunun davacıyı bağlamadığını,

Mahkeme’nin davacının açtığı davayı sözleşmede davalının edimini yerine getirmesi için binanın tamamlanması gerektiği, binanın henüz tamamlanmadığı, dairenin oturulabilecek durumda olmaması sebebiyle davanın reddine karar verdiğini, binanın tamamlandığını, binada H. D.'in ailesinin oturduğunu, sözleşme gereğince binadaki eksiklikleri tamamlamanın davalının görevi olduğunu,

İlk kararın henüz kesinleşmediğini, zamanaşımı süresiyle ilgili gerekçenin de yerinde olmadığını, taşınmazın ortaklığın giderilmesi davası neticesinde satılması halinde davacının zarara uğrayıp mağdur olacağını, bu sebeple dava açtıklarını, Mahkeme'nin hukuka ve yasaya aykırı olarak davanın reddine karar verdiğini belirterek kararın kaldırılmasına, yeniden hüküm kurulmasına karar verilmesini istemiştir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İstinaf Mahkemesi Kararı

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL TAZMİNAT DAVASI - DOSYADAKİ KARAR FOTOKOPİSİNE GÖRE DAVACININ AÇTIĞI İLK DAVANIN TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMEYE GÖRE BİNANIN TAMAMLANMASI HALİNDE DAVALININ EDİMİNİ YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLDUĞU.

BİNANIN HENÜZ TAMAMLANMAMASI SEBEBİYLE DAVALININ TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİ DEVRETME BORCUNUN HENÜZ DOĞMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ HUSUSU DİKKATE ALINARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - KARARIN KALDIRILMASI

ÖZET: Tapu iptali ve tescil talebi yönünden açılan davanın kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmişse de, davacı vekilinin kararın henüz kesinleşmediği iddiası dikkate alınarak dosyanın getirtilmesi, dosyadaki karar fotokopisine göre davacının açtığı ilk davanın taraflar arasındaki sözleşmeye göre binanın tamamlanması halinde davalının edimini yerine getirme yükümlülüğü olduğu,

Binanın henüz tamamlanmaması sebebiyle davalının taşınmazın mülkiyetini devretme borcunun henüz doğmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği hususu dikkate alınarak karar verilmelidir. bu nedenlerle istinaf başvurusunun duruşma açılmadan HMK'nın 114, 120, 353/1-a-4, 353/1-a-6 maddeleri gereğince kabulüne Mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak