Atla

Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası


Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası

Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası

Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası

A. Hakaret davası Sonucu Tazminat, B. Hakaret davası Sonrası Tazminat Davası

     Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası Yargıtay Kararı

  • 4.Hukuk Dairesi Esas:  2010/3529 Karar: 2011/2112 Karar Tarihi: 02.03.2011
  • ÖZET: Dosyadaki kanıtlara ve kooperatif görevlisi tanığın tuttuğu tutanak içeriğine göre, davalının davacılara yönelik olarak ağır hakarette bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı hakkında hakaret suçunun unsurları yönüyle yapılan ceza soruşturması sonucunda takipsizlik kararı verilmiş olması da eylemin haksız eylem niteliğini ortadan kaldırmaz. Yerel mahkemece, davalının, davacılara yönelik olarak hakaret niteliğindeki sözleri söylediği kabul edilerek, davacılar yararına uygun tutarlarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.
  • Yasası'nın 49. maddesi gereğince davacılar yararına uygun tutarlarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle istemin tümden reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
         Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası Yargıtay Kararı
  • 2.Ceza Dairesi Esas:  2008/14470 Karar: 2009/3037 Karar Tarihi: 03.02.2009
  • HAKARET SUÇU - HAKARET SUÇUNUN KARŞILIKLI İŞLENMESİ - KATILAN LEHİNE HAK VE NESAFETE UYGUN BİR MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMOLUNMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU
  • ÖZET: Olayın oluş şekli, tarafların ekonomik sosyal durumları gözetilerek katılan lehine hak ve nesafete uygun bir miktarda manevi tazminat hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirir.
  • 5320 sayılı CMK. nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'a 5347 sayılı Yasa'nın 3. maddesi ile eklenen geçici 1. maddesindeki; biçimindeki düzenleme karşısında; 765 sayılı TCK. nun 38 ve 467 maddeleri gereğince olayın oluş şekli, tarafların ekonomik sosyal durumları gözetilerek katılan lehine hak ve nesafete uygun bir miktarda manevi tazminat hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi,
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak