Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası

Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası

Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası

Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası, açılan ceza davasının hakaret nedeniyle ceza ile sonuçlanması durumunda tazminat hakkını da ortaya çıkmasına sebep ola bilmektedir.

Birçok farklı hukuk alanı ile ortak işleyen bir hukuk dalı olan tazminat hukuku, kanunlara uygun olmayan, haksız ya da benzeri bir nedenle ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarıyla ilgilenir. Karma bir hukuk dalı olması nedeniyle bir tazminat talebi, birçok hukuk dalının ilgili kanun ve hükümlere dayanılarak isteme hakkı dayanak olmaktadır.

Modern hukuk sistemi dahilinde kişilerin sahip oldukları tazminat davası hakkı kapsamında bulunan konulardan birsi de hakaret nedeniyle meydana gelen manevi zararları da kapsamaktadır.

Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası

Bireyin hakaret nedeniyle manevi olarak uğradığı zararın tespit edilmesi ve hakkı olan bedelin ödenmesi için açılan tazminat davalarında hukuki sürecin usulüne uygun doğru bir şekil de yürütülmesi avukat ve danışmanlık ile yapılmaktadır.

Hangi durumlarda tazminat davası açılabilir?

Kişinin zarar uğradığını ispatlaya bildiği birçok husus için maddi ya da manevi tazminat davası açılması mümkündür. Hakaret nedeniyle bireyler uğradıkları her türlü zararı tazminat olarak karşı taraftan talep edebilir.

Manevi tazminat talebi yapılırken miktarın istenebilir olması ve sebepsiz zenginleşmeye sebep olacak miktar olmaması gerekmektedir.

Ayrıca manevi tazminat miktarının bilirkişi raporunda sonra ıslah edilmesi durumu bulunmamaktadır. Bu da manevi tazminat talep edilirken dava açılırken tespit edilir. Talep edilen miktarın kabul ve ret oranında karşı taraf da davayı vekil ile takip ediliyorsa karşı vekalet ücreti ödeme durumunda kalabilirsiniz.

Yukarıdaki hususlar ile karşı karşıya kalması dolayısı ile herhangi bir hak kaybının oluşmaması ya da dava sürecinin daha kısa süreler içerisinde lehte ve istenen sonuçları sağlayacak biçimde sonuçlandırılabilmesi için profesyonel avukatlık danışmanlıkların dan yararlanılması önerilir.

Hukuk mahkemelerinde yargılama giderleri nelerdir?

Bir kişi bir taleple mahkemeye başvurduğunda bir dava dilekçesi ile hukuki süreci başlatır. Dava dilekçesi ile birlikte yargılama giderlerini Harçlar Kanunu esaslarına uygun olarak adliye veznelerine yatırmak durumundadır.

Yargılama giderleri dosya ücretleri, müzakere giderleri, posta masrafları ve başvuru harçları gibi sıralanabilir. Dilekçe esnasında ödenen masraflara ek olarak, dava sırasında tanık ücretleri, oluşan yeni posta giderleri bilirkişi ve keşif ücretleri genellikle talep eden kişi tarafından mahkemeye yatırılmalıdır.

 

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor