Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hakaret Davası Tazminat

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır konusunda, kişileri şahsiyetine yapılan saldırıdan dolayı ceza hukukunda, şikayet hakkına sahip olduğu gibi, kişiden oluşan manevi ve maddi zararlar nedeniyle tazminat hakkında sahiptir.

Hakaret kişilere sözlü yapılacağı gibi, yazılı da yapıla bilinir. Bunun yanında sosyal ağlarda insanları yoğun kullandığı alanlarda da yapıldığı ve tazminata konu olduğu bilinmektedir.

Hakaret davası tazminat

Her insanın hayatındaki sosyal bir kavram olan onur ve şerefine yapılan saldırı olarak tanımlanan hakaret suçları Türk Ceza Kanun’unun 125. maddesi ile 131. maddeleri arasında açıklanmıştır.

Hakaret Nedeniyle Suç Duyurusu Şikayet Nasıl Yapılır

Bir kimsenin başka bir kimseye hangi nedenle olursa olsun hakaret etmesi, o kişinin şerefine karşı suç işlemesi anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunlarında hakaret suçu olarak tanımlanan kavramın gerçekleşmesi kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi anlamını taşır.

Hakaret suçu işleyen kişiler hakkında şikayete bağlı açılan hakaret davaları neticesinde hakaret tazminat cezasına hükmedilebilir.

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Kişinin değersizleştirilerek şeref ve saygınlığını düşürücü bu hakaret suçları söz ve davranışlarla genel olarak ya da belirli bir somut durumun yaşanması sebebiyle işlenebilir.

Örneğin, birisine aptal, geri zekalı, salak gibi ifadeler kullanmanız söz ve davranışlarla soyut hakaret kapsamında değerlendirilirken; bacağı sakat olan birisine “bacaksız herif” demeniz somut bir olguya dayanan hakaret olarak yorumlanacaktır.

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret suçlarına karşı dava açılması için hakarete uğrayan kişi, kendisine karşı işlenen hakaret suçundan haberdar olduğu andan itibaren 6 ay içerisinde mahkemeye başvurulmalıdır.

Yani hakaret suçu şikayete bağlı suçlar kategorisinden olup, nitelikli hakaret suçları haricinde mağdurun şikayetçi olmadığı durumlarda hakaret suçu işlenmiş olsa bile dava konusu edilemez.

Nitelikli hakaret suçlarına örnek olarak, cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine hakaret, belediye başkanına hakaret gibi durumlar sayılabilir. Nitelikli hakaret suçu işlendiğinde hakaret edilen kişinin şikayetçi olması beklenmeden cumhuriyet savcılığı tarafından re’sen soruşturma açılır.

Hakaret suçu tazminat veya Şikayet Hakkı

Hakaret suçlarına verilecek olan cezalar hakaret suçunun türüne göre değişmektedir. Genellikle hakaret suçlarına tazminat cezasına hükmedilse de hakaretin kapsamına göre hapis cezası da verilebilir.

Hakaret suçlarına verilecek cezalar basit hakaret suçu cezası, nitelikli hakaret suçu cezası, alenen hakaret suçu cezası, karşılıklı hakaret suçu cezaları, cumhurbaşkanına hakaret suçu cezaları gibi farklı kategorilere ayrılmaktadır.

Kanunlarda Her bir tür için belirlenmiş hakaret suçu tazminat veya hapis cezaları ya da bunların hangi oranlarda artırılacağı, hangilerinde hükmün açıklanmasının geri bırakılacağı tanımlanmıştır.

Hakaret suçlarının cezalandırılmasında temel ilke tazminat ile hapis cezasının birlikte verilemeyeceğidir. Hakimler iki ceza türünden birisine hükmederek gerekçesini açıklayacaktır.

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hakaret tazminat davasında, görevli mahkeme dava değeri esas alınarak belirlenir.

Hakaret tazminat davasında, kişilerin şahsi kişiliğine, yapılan saldırıdan dolayı uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir.

Hakaret tazminat davasında, Hakim, tazminat miktarını belirlerken tarafları sosyal statüleri, ekonomik gücüne ve toplumsalda ki kariyeri tazminatı işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır.

Hakaret tazminat davasında, Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da hükmedebilir.

Tazminat hukuku hakkında avukat ve danışmanlık ile dava sürecinin doğru ilerlemesi açısından faydalıdır.

921 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp