Haklı İhtar Nedir? İhtar Nasıl Çekilir?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Haklı İhtar Nedir? İhtar Nasıl Çekilir?

Haklı İhtar Nedir? İhtar Nasıl Çekilir?

Haklı İhtar Nedir? İhtar Nasıl Çekilir?

Haklı İhtar Nedir İhtar Nasıl Çekilir

Kiracı kontratın başladığı gün itibari ile en geç 5 gün içinde kiralanan yerin parasını yatırmazsa, konut sahibi ödenmeyen kiraların 30 gün içinde ödemesi için noterden olması tavsiye edilir,  bir ihtarname gönderilir.

Eğer ödenmemiş kira fazla ise icra müdürlüğünden ödenmeyen kiralar için icra takibi yapılır.

Kiraların ödenmemesi, bu konuda kendisine iki kez ihtar edilmesine rağmen ödemede ısrar etmesi, yada icra takibi yapılıp kira bedeli olan miktarları 30 gün içerisinde yatırmaz ise, ödememe haklı bir sebebe dayandığı için “Haklı İhtar” sayılır.

Bu durumda da konut sahibi haklı ihtar gerekçesiyle tahliye davası açabilir.

Haklı İhtar Nedir İhtar Nasıl Çekilir – İstinaf Kararları

TAHLİYE DAVASI – KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İKİ HAKLI İHTAR – SÖZLEŞMEDE KİRA BEDELİNİN ÖDENECEĞİ TARİH ARALIĞININ KARARLAŞTIRILDIĞI – KİRA BEDELİNİN AYIN ONUNCU GÜNÜ ÖDENECEĞİNE DAİR TEAMÜL OLUŞMADIĞI.

ÖZET: Sözleşmede aylık kira bedelinin ayın beşinden onsekizine kadar ödeneceği kararlaştırılmıştır. Dosyada mevcut ödeme dekontlarından kira bedellerinin ayın onundan sonra da ödenmiş olduğu görülmektedir.

Bu durumda taraflar arasında kira bedelinin ayın onuncu günü ödeneceğine dair teamül oluştuğu söylenemez. Bu nedenle davacı tarafından iki haklı ihtara konu edilen kira alacağı muaccel hale gelmeden başlatılan icra takipleri ile talep edilmiş olduğundan mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Haklı İhtar Nedir? İhtar Nasıl Çekilir? | Sıkça Sorulan Sorular

KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI - İKİ HAKLI İHTAR VE SÜRE BİTİMİ SEBEBİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ - BİR AYLIK SÜRE GEÇİRİLDİKTEN SONRA AÇILAN DAVA SÜRESİNDE AÇILMADIĞI - SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVANIN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Dava, iki haklı ihtar ve süre bitimi sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Bir kira yılı içerisinde 02/02/2015, 02/04/2015, 27/05/2015 tebliğ tarihli ihtarnameler ile ödenmeyen kira bedellerinin ödenmesi istenilmiş ve ödemeler ihtar tebliğinden sonra gecikmeli olarak yapıldığı anlaşılmış ise de,

Davacının yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda, iki haklı ihtar sebebiyle tahliye davasını, ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açması zorunludur.

Dava, bir aylık süre geçirildikten sonra 11/08/2015 tarihinde açılmış olduğundan, dava süresinde değildir. Bu durumda mahkemece, süresinde açılmayan davanın reddine karar verilmesi tahliye kararı verilmesi doğru değildir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor