Atla

Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat


Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Türk hukuk sistemi dahilinde tazminat başka kişiler açısından zarar teşkil eden ve hukuki yönden uygunluğu bulunmayan eylemlere yönelik olarak haksız eylem tanımlaması gerçekleştirilirken, bu haksız eylemlerden dolayı ortaya çıkan sorumluluğu haksız eylem sorumluluğu şekilde tanımlamada bulunulmaktadır.

Bu doğrultuda da söz konusu haksız eylemlerin meydana gelmesi durumunda bu haksız eylemden zarar gören kişiye karşı, eylemi gerçekleştiren kişinin sorumluluğunun oluşmasına yol açar.

Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Bu durum sonucunda da haksız eylemi yerine getiren ile bu eylemden dolayı zarar gören kişi arasında Türk hukuk sistemi dahilinde borç ilişkisi meydana gelir.

Türkiye’ de Borçlar Kanunu çerçevesinde haksız eyleme konu olan hususlar, eylemden doğan sorumluluk hallerinde 3 farklı etkeni içerir. Bunların;

*Hukuki yönden uygun olmayan eylem,

*Zarar teşkil eden eylem,

*Kusur teşkil eden eylem,

*İlliyet bağı olan eylem,

Şeklindedir. Söz konusu unsurlara ilişkin olarak daha kapsamlı açıklamalar bulunur.

Hukuki Yönden Uygunluğu Bulunmayan Fiil

Modern toplumda uygulanan hukuk düzeninin, şahısların mal varlığında ya da kişi mevcudiyetinde koruma oluşturacak hem yazılı hem de yazılı olmayan kuralları kapsamına alır. Özellikle de hakkın kötüye kullanımı dolayısı ile meydana gelebilecek zarar verme durumunda da haksız eylemlerin oluşması söz konusu olur.

 

Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Zarar Teşkil Eden Fiil

Haksız eylemlerden meydana gelebilecek olası zararların tazminat yükümlülüğü doğurabilmesi açısından çok önemlidir. Bu doğrultuda da günümüz Türkiye’ sinde yürürlükteki Borçlar Kanunu çerçevesinde zarar teşkil eden fiiller halindeki tazminat yükümlülüğü maddi ve manevi zarar şeklinde iki tipte meydana gelebilir.

Mal varlığında haksız eylemden doğan zararları maddi zarar kapsarken, haksız eylemin kişide yaratmış olduğu hüzün, yıpranma ve üzüntü, şeref ve haysiyetinin zarar görmesi ve saygınlığının sarsılmasını kapsar.

 

Kusur Teşkil Eden Fiil

Haksız eylem neticesinde bir kişide zarar teşkil etmesi durumunda kusurlu ise bu zararın tanzimi yükümlülüğüne sahip olur. Bu doğrultuda da hukuki açıdan uygun olmayan neticenin önlenmesi noktasında gereklilik teşkil eden iradeyi ortaya koyamayan kişi kusur taşır. Söz konusu olgudaki kusur ise kasıt  ve ihmal şeklinde iki grup altında değerlendirmeye alınır. Buna göre şahsın gerçekleştirmiş olduğu eylemi yerine getirirken sonuçları ve oluşturacağı zararlar ile ilgili olarak bilinçli olması ve buna karşın isteyerek hareket etmesini kasıt kapsamına alır. Olağanın haricinde hareketlerde bulunarak, başka kişilerde zarar teşkil edecek eylemlerin gerçekleştirilmesi de ihmal kapsamına alır.

 

İlliyet Bağı Teşkil Eden Fiil ve Zararlar

Hukuka uygun olmayan eylemin yerine getirilmesinden kaynaklı olan zararın, eylem yerine getirilmeseydi olması açısından herhangi bir olasılık bulunmamasıdır. Yani kişinin eylemi yerine getirmeseydi herhangi bir zarar oluşumunun söz konusu olmayacağı durumlar illiyet bağını teşkil ederek, illiyet bağının oluşmasına neden olur.

Bu noktada en önemli hususların başında ise söz konusu bir illiyet bağının olup, olmadığının tespiti ise her eylemin ve olayın gidişatı açısından önemli değişkenler taşımaktadır.

Haksız Eylem

HAKSIZ EYLEM TAZMİNAT AVUKAT VE DANIŞMANLIK

Tazminat ve hak arama konusunda bilinçlenen insanlar, haksız eylem veya fiil karşısında tazminat davası açma, tazminat talep başvuruları artmaktadır. Tazminat konusunda maddi ve manevi talep ederek istenmesinde genel kural; kusur oranı, zarar oranı ve maddi durum araştırılarak karara bağlanır. Hukuk davalarında tazminat ile görevli mahkemelerde avukatlık ücretleri tazminat miktarına orantılı kabul ve ret durumuna göre belirlenir.

Bu nedenle tazminat davası açılması halinde tazminat şartları oluşup oluşmadığı, oluşmuş ise talep edilecek tazminat miktarı ne kadar olmalı, yada tazminat davası neye göre açılmalı nasıl açılmalı gibi soruların cevap bulması gerekmektedir. Bu soruların cevaplarını ararkende mutlaka tazminat avukat bilgisi ve danışmanlığı alınması gerekmektedir. Genel ve çevrede duyulan bilgiler ile hareket etmeniz halinde mağduriyet yaşanabilmektedir.

Haksız fiil nedeniyle açılan tazminat davalarında iş kazasından kaynaklı tazminat davaları ve Trafik kazasından kaynaklanan Tazminat davaları en çok açılan davalar olarak öne çıkmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak