Atla

Haksız Rekabet Davaları


Haksız Rekabet Davaları

Haksız Rekabet Davaları

Haksız Rekabet Davaları

Haksız Rekabet Davaları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 54.maddesi ile 63.maddeleri arasında haksız rekabete yönelik olarak düzenlemeler uygulanmıştır.

Haksız rekabet oluşturulan filer, Türk Ticaret Kanunu’nun 55.maddesi çerçevesinde 6 ana başlık altında, sınırlayıcı olmadığı şeklinde gösterilmiştir. Bu kanun çerçevesinde belirlenmiş olan koşullar;

*Dürüstlük ilkesine aykırı reklamlar ve satış teknikleri yardımı ile diğer hukuka aykırı durumlar

*Sözleşmenin ihlal ya da sonlandırılmasına yöneltici uygulamalar

*Başka kişilerin iş ürünlerinden yetkisi bulunmadan faydalanmak

*Üretim ve iş sırlarını hukuka uygun olmayan biçimde ortaya çıkartmak

*İş koşullarına uygun hareket etmemek

*Dürüstlük kuralına uygun olmayan biçimde işlem koşullarını değerlendirmek şeklindeki uygulanmakta olan filer, haksız rekabet oluşturmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 55.maddesinin 1.fıkrasında bulunan detaylar çerçevesinde madde çerçevesinde olanaklı olması halinde geniş şekilde açıklamalara yer verildiği, madde lafzı dahilinde belirtilmeyen ancak haksız rekabet oluşturabilecek tüm eylemlerin de bu kapsam dahilinde değerlendirilebilmesine olanak verdiği belirtilir.

Haksız Rekabet Davaları

Haksız Rekabet Durumunda Açılabilecek Davalar

Haksız rekabet eylemlerini işleyen kişilerin bu davranışlarından kaynaklanmakta olan hukuki ve cezai yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu çerçevede haksız rekabet nedeniyle müşterileri, mesleki itibarı, kredisi, ticari faaliyetleri ya da diğer ekonomik menfaatleri zarar gören ya da bu şekilde bir risk altında kalabilecek kişiler, TTK çerçevesinde dava açabilme hakkına sahiptirler.

Bu tip dava türlerinde zaman aşımı, eylemin belirlenmesinden itibaren 1 yıl ve her koşulda eylemin işlenmesinden itibaren 3 yıl şeklindedir. Bu davalarda hukuk davaları ve ceza davaları şeklinde listelenmektedir. Buna göre;

Haksız Rekabet Durumunda Açılabilecek Hukuk Davaları

-Haksız Rekabet Tespit Davası: Tespit davası, bir fiilin haksız rekabet oluşturabileceğinin belirlenmesine ilişkin açılan bir dava türüdür.

-Haksız Rekabetin Men’i Davası:  Bu tip davada, mevcut süren ve haksız rekabet oluşturan bir durum ya da fiilin neticelerinin ortadan kaldırılabilmesi hedefi ile açılmaktadır.

-Maddi Tazminat Davası: Haksız rekabet oluşturan fiil neticesinde zarar görmüş olan kişi-kişiler tarafından açılabilmesi mümkün olan bu dava ile karşı karşıya kalınan zararların tazmini sağlanabilir.

-Manevi Tazminat Davası: Bu dava tipinde Borçlar Kanunu’nun 58.maddesi dahilinde dava açılabilmesi hakkı bulunmaktadır. Dava neticesinde hakim tarafından belirli bir tazminatın ödenmesi ya da eylemin kınanmasına ve bu kararın basın yolu ile ilanının gerçekleştirilmesi yönünde bir karar verebilir.

Haksız Rekabet Durumunda Açılabilecek Ceza Davaları

Haksız rekabet hallerinde cezai yükümlülük Türk Ticaret Kanunu’nun 62.maddesi dahilinde düzenlenmiştir ki bu maddede;

-Yasa dahilinde bulunan haksız rekabet eylemlerinde bulunan kişiler,

-Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerine göre tercih edilebilir olması yönünde kişisel pozisyonunu ürünleri, iş ürünleri, ticari uygulamalar ve işleri ile ilgili olarak kasıtlı biçimde ya da yanıltıcı algıda bilgi paylaşımında bulunan kişiler

-Çalışanları, vekilleri ya da diğer yardımcı kişileri, çalıştıranın yada müvekkillerinin üretim yada ticaretteki gizli bilgilerini ele geçirmelerini amacıyla aldatan kişiler

-Çalıştırılanlar ve müvekkillerden, işçilerinin ya da çalışanlarının veya vekillerinin, işlerini gördükleri esnada cezayı oluşturacak bir haksız rekabet eylemini işlediklerini belirleyerek bu eyleme karşı engelleyici müdahalelerde ya da gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyen kişiler bu haksız eylemlerden zarar görmüş olan kişilerin savcılık nezdinde yapılacak şikayet çerçevesinde, 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile karşı karşıya kalmaları muhtemeldir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Etiketler:  

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak