Atla

Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası


Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası

Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası

Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası

haksız rekabet nedeniyle tazminat ile ilgili diğer konu başlıkları, haksız rekabet tazminat dava dilekçesi, haksız rekabet nedeniyle açılabilecek davalar, haksız rekabet önlenmesi ve tazminat davası, haksız rekabet nedeniyle açılabilecek davalar, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara. Ankara avukatHAKSIZ REKABET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASIHaksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası detaylı bilgiler diğer yazılarımızda yer almaktadır.

Franchise -Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası

Franchise, son kullanıcılara malların yeniden satılması veya hizmetlerin sunumu için kullanılacak olan markalar, ticaret unvanları, mağaza işaretleri, faydalı modeller, tasarımlar, telif hakları, know how veya patentlere ilişkin fikri veya sınai mülkiyet haklarından oluşan bir sistemidir. Franchise anlaşması, franchise verenin, franchise alana, doğrudan veya dolaylı mali katkı karşılığında, belirli türden mal ve/veya hizmetleri pazarlaması amacıyla bir franchise kullanılması hakkını verdiği ve en azından; 1-) Ortak bir marka veya işletme adının kullanılması ve tesislere ve/veya ulaşım araçlarına yeknesak bir görünüm verilmesi; 2-) Franchise veren tarafından franchise alana know how aktarılması; 3-) Franchise alanın anlaşma süresince franchise veren tarafından sürekli olarak ticari ve teknik açıdan desteklenmesi; yükümlülüklerini içeren bir anlaşmadır. Franchise sözleşmesi, sürekli bir borç ilişkisi kuran bir sözleşme türü olup taraflar arasında sözleşmenin kendiliğinden sona ermesini gerektiren şartlar belirlenmediği taktirde, tarafların müdahalesi olmadan sona erdirilemez. (11. HD. 2005/5416 E. 2006/7900 K.). Franchise veren ürüne, hizmete veya bilgi birikimine ve bunlara ait denenmiş kalitesi kanıtlanmış ve başarılı bir markaya, isme sahip ve bunların satış, dağıtım veya işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı veren taraftır. Franchise veren isim, marka ve diğer ayırdedici özelliklerinin sahibi olmalı veya yasal olarak kullanım hakkına sahip bulunmalıdır. Ayrıca tescili tüm ticari marka, logo, sembol, ve isimler ile ilgili tüm bilgileri franchise alana vermesi gereklidir. Eğer herhangi bir hususta hukuki bir problem varsa bu yön ayrıca açıklanmalı ve franchise veren o konularda taraf olduğu tüm hukuki davaları franchise alana bildirmelidir.  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak