Atla

Hileye Dayalı Tapu İptal Davası


Hileye Dayalı Tapu İptal Davası

Hileye Dayalı Tapu İptal Davası

Hileye Dayalı Tapu İptal Davası

Hileye Dayalı Tapu İptal Davası Hileye Dayalı Tapu İptal Davası  davalılar aynı yerde ikamet etmekte ise o yer, farklı yerlerde ikamet etmekte iseler davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Dava şahsi bir dava olduğundan taşınmazlara ilişkin yetki kuralının uygulama yeri yoktur.

Hileye Dayalı Tapu İptal Davasında görevli mahkeme davanın değerine göre sulh ya da asliye hukuk mahkemesidir. Haciz yoluyla yapılan takip sonunda açılan iptal davasında dava değeri aciz belgesinde belirtilen miktar ile tasarrufa konu mal veya hakkın değerinden düşük olana göre belirlenir. İflas yoluyla yapılan takip sonrası açılan iptal davasında dava değeri iptale tabi tasarrufun tamamının değerine göre belirlenir. İstihkak iddiasına karşılık dava olarak açılan iptal davasında icra mahkemesi görevlidir.

Hileye Dayalı Tapu İptal davaları borçluya ve onunla işlem yapan üçüncü kişiye karşı açılır. Kötü niyetli üçüncü kişiler de davalı olarak gösterilebilir.İflas yoluyla takip sonrası masa veya onun dava hakkını devrettiği alacaklı davayı sadece üçüncü kişiye karşı açacaktır. İptal davası iyi niyetli üçüncü şahısların haklarını ihlal etmez. Mahkeme, iptal davalarını basit yargılama usulü ile görüp hükme bağlar ve bu davalara müteallik ihtilafları hal ve şartları göz önünde tutarak serbestçe takdir ve halleder.

Hileye Dayalı Tapu İptal Davasında elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taalluku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez. Davalılardan herhangi biri davacının alacağını ödediği takdirde, dava reddolunur. Bu halde hakim, duruma göre her birini masrafla ilzam veya bu masrafı aralarında takdir ettiği surette taksim eder.

Hileye Dayalı Tapu  İptal davası, beş sene zamanaşım süresi mevcuttur. Hileye Dayalı Tapu  İptal davasını kaybeden üçüncü şahıs, karşılık olarak şeyi veya bedelini borçludan veya iflas masasından geri isteyebilir.

Yargıtay Kararı - Hileye Dayalı Tapu İptal Davası

Makalede Hileye Dayalı Tapu İptal Davası bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Hileye Dayalı Tapu İptal Davası hakkında detaylı bilgi için avukat desteği alınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Anonim -
    22 Nisan 2017

    İlkay Hanım Boşanma davasında sıkıntılı bir süreç yaşamaktayım. Bu konuda ve yaşadığım olaylarda bana yardımcı olabilirmisiniz.

    Cevapla
Yorum Bırak