Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır? | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

[vc_row triangle_shape=”no”][vc_column][vc_column_text]

Türk hukuk sistemi içerisinde bireylerin karşılıklı olarak yaptığı anlaşmalara sözleşme denir. Sözleşme türlerinin bazıları kanunlarda yer alırken bazıları da özellikle büyük çoğunlu kanunda yer almasa da kabul edilen sözleşmelerdir. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Bireylerin yaptığı sözleşmelerden biri de ölünceye kadar bakma sözleşmesidir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi her 2 tarafa da borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Her 2 taraf da borç yükleyen yani tam 2 taraflı sözleşme türü yapılan sözleşmede bir kişinin hem alacaklı konumunda hem de borçlu konumunda bulunduğunu ifade etmektedir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde taraflardan biri hizmet veya mal karşılığında alacaklısına yani diğer tarafa ölene kadar bakıp, onu gözetmeyi, kollamayı taahhüt etmektedir. Bakıp gözetilecek olan kişi de sözleşmede kararlaştırılan malvarlığını karşı tarafa yani bakacak olan kişiye devretme yükümlülüğü altına girmektedir.

Burada malvarlığı hususunda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu sözleşmede bakılacak olan kişi tüm malvarlığını da devredebilir, burada önemli olan tarafların hangi mal varlığını belirledikleridir. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Borçlar hukuku altında incelenen sözleşmelere baktığımızda sözleşme özgürlüğü çerçevesinde birçok sözleşme adi nitelikte yapılmaktadırlar. Yani bir yazı geçerlilik şartı dahi bulunmayan sözleşmelerdir. Fakat bazı sözleşmelerin geçerli olabilmesi için sözleşmelerin belli koşullar altında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi de belirli şartlar altında gerçekleştirildiğinde geçerli olacak bir sözleşme türüdür. Bu sözleşmenin şartlarına baktığımızda şartlar şunlardır: resmi vasiyetname şeklinde yapılacak olan sözleşmelerdir. Sulh hakimi, noter ya da tapu müdürlüğünce yapılmaktadır.

Bu sözleşmeler yani resmi vasiyetname 2 tanık ile yapılmaktadır. Bu şekil şartlarına uyulmadığı takdirde ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçerlilik kazanamayacak ve birey iddia ettiği hakkı kazanamayacaktır. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Bakım Alacaklısı İle Bakılacak Olan Kişi Arasındaki İlişkinin Boyutu

Bakım alacaklısı ölünceye kadar bakma sözleşmesi yaptığı kişiyi ailesinden görme zorundadır. Yani sözleşme yapıldıktan sonra bakılacak olan kişiye sözleşmenin tarafına bir aile ferdi gibi davranmak zorundadır.

Ona barınacağı bir yer ayarlamak, yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılama, hasta olduğunda tedavi ettirme gibi birçok konuda bakımını ve gözetimini sağlamak zorundadır bakım alacaklısı. Eğer bunları gerçekleştirmezse sözleşmeye aykırı bir şekilde davranmış olur. Sözleşmeye aykırı davrandığı içinde hukuki sonuçları ebetteki doğmaktadır.

Genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Bakım alacaklısı kendisini koruma altına alması için hukuk sistemimiz bakım alacaklısına birtakım haklar tanımıştır. Bakım alacaklısı kendisine taahhüt edilen malvarlığını garanti altına almak için rehin hakkını ya da ipotek hakkını kullanabilmektedir. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Yasal Mirasçıların Durumları ve Açabilecekleri Davalar Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ölüme bağlı bir tasarruf olduğu için tereke ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle mirasçıların tereke üzerindeki haklarını kısıtlayabilmektedir.

Murisin yasal mirasçıları eğer murisin kendilerinden mal kaçırmak için böyle bir şey yaptıklarını iddia ediyorlar ise yani burada bir muris muvazaasının mevcut olduğunu iddia ediyorlar ise herhangi bir süreye tabi kalmadan tapu iptali ve tescil davası açabilirler.

Muris muvazaasını kısaca açıklamak gerekirse şunları ifade edebiliriz: murisin yasal mirasçılarından mallarını kaçırmak amacı ile yapmış olduğu işlemlerin iptaline karşı açılacak olan davadır.

Yasal mirasçılar murisin kendilerine ait olan saklı pay haklarını ortadan kaldırmak amacıyla ölünceye kadar bakma sözleşmesini yaptıklarını iddia ediyorlar ise sözleşmeyi öğrendikleri günden itibaren 1 yıl içinde ve herhalde murisin ölümünden itibaren 10 yıl içerisinde tenkis davası açılabilmektedir.

Tenkis davasını açacak olan yasal mirasçılar öğrendikleri tarihi ispatlamakla yükümlüdürler. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape=”no” css=”.vc_custom_1542403218704{padding-top: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır? | Sıkça Sorulan Sorular

[/vc_column_text][mkd_accordion style=”accordion”][mkd_accordion_tab title=”ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİ – MUVAZAALI İŞLEM – TAPU İPTAL VE TESCİL”][vc_column_text]Davacı, mirasbırakanı … Başpınar’ın 347 ada 7 … sayılı taşınmazda bulunan 3 nolu bağımsız bölümünü ve 170 ada 4 ve 179 ada 4 … sayılı taşınmazlarını ölünceye kadar bakma akdi ile davalıya temlik ettiğini,

Temlikin muvazaalı olduğunu, mirasbırakanla kendisinin ilgilendiğini ileri sürerek davalı adına olan kayıtların iptali ile miras payı oranında adına tescile karar verilmesini istemiştir.

Davalı, mirasbırakanın bir çok rahatsızlığı olduğunu, ailesi ile birlikte bakım gözetimini yaptığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davanın reddine ilişkin olarak verilen karar Dairece ” Hal böyle olunca miras bırakanın ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile davalı …’a temlik ettiği taşınmazların,

Mirasbırakanın malvarlığı içerisinde makul seviyede kalıp kalmadığının tespit edilmesi ve yukarıdaki ilkeler uyarınca değerlendirilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir…” gerekçesiyle bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılma neticesinde mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.[/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][/mkd_accordion][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri