Atla

İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır


İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır

İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır

İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır

İcra Dairelerinde Yapılan İcra Takiplerinde Takibi açılmış bulunan dosyaların son işlem tarihinden itibaren 1 yıl içinde her hangi bir işlem yapılmadığında, İCRA Dosyası Takipsizlikten Düşer. Dosya Arşive Kaldırılır. Gayrimenkul ve Araç Hacizlerinde  Satış veya haciz isteme süreleri borçluya ödeme emrinin tebliğinden sonra işlemeye başlamaktadır.

İcra Dosyası Aktif olarak açık olsa dahi araç hacizleri "1 Yıl" Gayrimenkul hacizleri için "2 Yıl" satış yapılmaz veya yenilenmez ise hacizler düşer. Yargıtay Kararına Göre; İİK.nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer.

İcra Dosyası Ne zaman Düşer ve Kapanır - Yargıtay Kararları

ALACAK DAVASI - İLGİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOSYASINDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞI - ALTI AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU - DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE REDDİ GEREĞİ

Dava: Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/07/2013 tarih ve 2012/256-2013/296 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Gönül tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, davalının dava dışı Y. P.'a olan borcu karşılığında verdiği 49.000,00 TL bedelli çekin ödenmemesi üzerine tahsili için icra takibi başlatıldığını, bu esnada Y. P.'ın alacağını müvekkiline temlik ettiğini, 01.08.2008 ila 08.04.2009 tarihleri arasında zamanaşımını kesen bir işlem yapılmayınca davalının İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak İİK'nın 33/a ve 71'inci maddeleri uyarınca icranın geri bırakılması kararı aldığını, borcun halen ödenmediğini ileri sürerek İİK'nın 33/a-2'inci maddesi uyarınca çek bedeli olan 49.000,00 TL'nin tahsilini, Bursa 4. İcra Müdürlüğü'nün 2008/143 Esas sayılı dosyasının kaldığı yerden devamını talep ve dava etmiştir.

İcra Dosyası Ne zaman Düşer - Yargıtay Kararları

ŞİKAYET DAVASI - ALACAKLININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN YETKİ ALARAK AÇTIĞI ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ ZAMANAŞIMINI KESEN BİR DAVA OLMADIĞI - İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Somut olayda, alacaklının icra müdürlüğünden yetki alarak açtığı ortaklığın giderilmesi davası, zamanaşımını kesen bir dava değildir. O halde, borçlu-davacının isteminin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, aksi düşünce ile hüküm tesisi isabetsizdir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

İcra Dosyası Ne zaman Düşer - Yargıtay Karar

ALACAK DAVASI - İCRA TAKİBİNİN ZAMANAŞIMINI KESECEĞİ - İŞİN ESASI İNCELENİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI 

ÖZET: Davacı, davalıya .. yılında .. mark borç para verdiğini, davalının uzun yıllar ödemediğini, davalı hakkında S. İcra Müdürlüğü'nün … esas sayılı dosya ile takip başlattığını, dosyanın yetkisizlikle ... 

İcra Müdürlüğü' ne gönderilip .. esası aldığını ve itiraz üzerine takibin durduğunu, … TL asıl alacak ve … TL faiz toplamı … TL' nin ve yüzde kırk icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir. Davacı bu davasında davalıya borç olarak .. yılında vermiş olduğu .. mark karşılığı … TL asıl alacak ve … TL işlemiş faizi toplamı … TL'nin davalıdan tahsili talebinde bulunmuş olup,

Davalı ise süresi içerisinde verdiği cevap dilekçesi ile on yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece de zamanaşımı nedeni ile davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa ki Borçlar Kanunu'nun maddesi ve yeni Borçlar Kanunu'nun .. maddesi hükmünde icra takibinin zamanaşımını keseceği belirtilmiş olup, davacı da davalıya karşı .. tarihinde icra takibi başlattığından bu icra takibi zamanaşımını kesmiştir.

Hal böyle iken işin esası incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

İcra Dosyası Ne zaman Düşer - İstinaf Kararları

ÖZET: Alacaklı icra müdürlüğünde icra takip işlemlerinin zamanaşımını önlenmesi için icra takibinin devamı olan işlemleri yapmaması.İİK.nun … maddesi uyarınca alacaklının icra müdürlüğünde ki devam eden işlemlerin masraflarını peşin olarak yatırması zorunludur. İcra dosyasında İtiraza konu edilen icra dosyasında ödeme emri karşı tarafa tebliğ edilmesi talebinde bulunmuş,  tebligat masrafını vermemiş olduğundan bu talep ve bu talebin kabul edilmesi zamanaşımını kesmez.

Ancak  İcra takip tarihinden başlayarak,  ödeme emrinin tebliğine kadar 3 yıl geçmiş ise, bu 3 yıllık zaman diliminde zamanaşımını kesen işlem yapılmadığından zamanaşımı itirazının kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesi hükmü hukuka uygundur. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  SELAY TAŞGIN -
  5 Ağustos 2016

  İnsanlar yasaları (nomoi), adaletin işlemesi ve şiddetin onun kölesi olması için oluşturdu. (Euripides)

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  ERDİ İLBAŞ -
  5 Ağustos 2016

  Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  MAŞALLAH BOYLU -
  7 Ağustos 2016

  Adalet devletin amacıdır. (James Madison)

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  MUNKH-ALDAR ÇAKIR -
  7 Ağustos 2016

  Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar.

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  YAĞMUR DEMİRBOLAT -
  8 Ağustos 2016

  İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  FARUK BAKIR -
  10 Ağustos 2016

  İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  DİLAN SAÇAN -
  11 Ağustos 2016

  İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  musa -
  12 Ağustos 2016

  evimden icra televizyonumu götürdü hani nerde yasa türkiyede adalet yok

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  SONER BÜYÜKMİRZA -
  13 Ağustos 2016

  İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  GÜLFİDAN ALTIN -
  17 Ağustos 2016

  İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  ATIL ARABACI -
  23 Ağustos 2016

  İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  KEVSER İLARSLAN -
  30 Ağustos 2016

  İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  MUNKH-ALDAR ÇAKIR -
  30 Ağustos 2016

  Merhaba daha önce garanti Bankasında icralık oldum sonra her ay düzenli olarak ödemeleri gerçekleştiriyorum ama aracıma haciz konmuş bu konu hakkında yardımcı olur musunuz

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  14 Ekim 2016

  Merhabalar, icra müdürlüğünde dosya borcunun tamamı ödendiğinde, icra takibi sonlanmış olacaktır. Araca ait haciz işlemide borç bittiğinde kalkacaktır.

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  mesut -
  16 Ekim 2016

  SELAM; 2013 te X BANKASINA 5000 TL Borcum vardı 2 sene sonra indirimle 6500 tl olarak avukata ödeme yaptım ve borcu yok kağıdı aldım. fakat edevlette halen borçlu görünüyorum. aradım avukatı icra müdürlüğüne gidip harç yatırmam gerektiğini söylendi. fakat avukat bir arkadaş yatırma bir süre sonra düşer kendiliğinden sen avukata borcunu ödemişsin bekle dedi 1,5 dene oldu halen duruyor e devlette, ne yapim ödeyimmi icra müdürlüğüne harcı? birde ozaman 250 tl idi harç zam gelmişmidir?

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  17 Ekim 2016

  Kural olarak icra Müdürlüğüne harç yatırmanız durumunda icra dosyanız kapatılır. E-devlette bazen kapalı dosyalarda görünmektedir. Durumu İcra müdürlüğüne giderek sorgulama yaparsanız daha doğru cevap bulabilirsiniz.

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  mutallip -
  21 Kasım 2016

  merhaba ben 05.02.2015 tarihleri arasında içra borcum vardı ama ödendi harç parası yatırmadım haciz kalkarmı

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  Nayman -
  18 Mart 2017

  hakkımda 2009 da açılmış icra var. E devletten baktığımda hala açık görünüyor. Bu dosya ne zaman kendiliğinden kapanır.

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  Anonim Banka -
  26 Temmuz 2017

  Slm hayat varlık şirketine borcumu ödedim ama bankada hala açık takibim görünüyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  Anonim İcra -
  13 Eylül 2017

  Selam ben 09.10.2015 yılında borçlarımı kapadım ama harç bedellerini yatırmadım bana 2 yıl olduğu Zaman düşer dediler doğrusudur yoksa harç yatırmazsam dosya açıkmı gözükür

  Cevapla
 • İcra Dosyası Ne zaman Düşer, Kapanır - Yorum
  MAHMUT ÖZTÜRK -
  6 Şubat 2018

  Merhaba, 2012 yılında banka tarafından adıma açılmış icra dosyası var. Borcun tamamını avukata ödedim ancak dosya hala açık ve faiz işliyor. Avukatla görüştüm borcunuz yok bende yenilemedim diyor. Bu durumda sorun yaşar mıyım? Elimde ibraname yok. Teşekkür ederim.

  Cevapla
Yorum Bırak