Atla

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi


İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İcra Takiplerine diğer bir deyişle tebliğ edilmiş Ödeme emirlerine yapılacak itirazlar, borca konu olan İcra Takibi türüne göre değişkenlik gösterir. Her icra Takibi türü için farklı olarak yapılması gereken itirazlar, aşağıda açıklanmıştır.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamsız İcra Takiplerinde Ödeme Emri’ nin ulaşmasından sonra, borcun ödenmesi gereken süre 7 gündür. Bu süre içerisinde borçlunun borcun tamamına veya bir kısmına itiraz etme hakkı bulunur. Bu süre aynı zamanda hak düşüren bir süredir ve bu süre içerisinde itiraz edilmemesi, icra takibinin kesinleşmesine neden olur.

Yapılacak itirazlar İcra Müdürlüklerine yapılır ve borcun hangi kısmına itiraz edildiği açıkça belirtilmelidir. Borçlunun gerekçeleriyle birlikte borcun tamamına, ödediği bir miktarın olması durumunda bir kısmına, faiz oranlarına, işlemiş olan faiz oranlarına, yetkiye veya borcun diğer fer’ ilerine itiraz edebilmesi mümkündür. Ancak itirazın hangi kısma olduğu açıkça belirtilmelidir.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

Aynı zamanda borcun bir kısmına itiraz ediliyorsa, itiraz edilen bölümün açıkça belirtilmesi gereklidir. Bu sayede borcun o bölümü ile ilgili İcra takibi duracaktır. İlamsız takiplerde borca yapılan itiraz aynı zamanda takibinde durmasını sağlar.

Alacaklı kişinin borca yapılan itirazın haksız veya yanlış olduğunu 1 yıl içerisinde icra veya genel mahkemelere başvurmak suretiyle açtığı dava da kanıtlaması sonucu takip yeniden başlayabilir.

İlamlı İcra Takibinde İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamlı İcra takiplerine itiraz usul yönünden farklar içerir ve ayrıca sonuçları bakımından da farklıdır. İlamlı İcra Takibi mahkeme kararına dayalı icra takibi olduğu için itiraz konusunda da son derece kısıtlıdır.

İlamlı İcra takibinde süre 5 gündür ve bu süre içerisinde ancak yargılama masrafları, faizin yanlış ve yüksek hesaplanması, ilamda gösterilen bedellerin hatalı olması ve benzeri konularda itiraz gerçekleştirilebilir.

İlamlı icra takiplerine itiraz doğrudan icra mahkemelerinde dava açılması şeklinde yapılabilir ve ayrıca takibin durması için de ayrıca tedbir kararı çıkarılmalıdır.

Kambiyo İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Çek, senet, bono, poliçe gibi Kambiyo senedi sayılan belgelere dayalı olarak başlatılan İcra takibi olan Kambiyo İcra takibi, alacaklıyı en fazla koruma sağlayan İcra Takibidir. Borçluya gönderilen 10 ödeme emrinin tebliğinden itibaren itiraz süresi 5 gündür.

Borcun kapatılması, zamanaşımına uğrayan sözleşmeli senetler, zamanaşımına uğramış çek, yüksek faiz oranı, sahte imza gibi nedenlerle itiraz edilebilir.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır

Kambiyo icra takiplerinde takibe yapılacak itirazın, doğrudan İcra mahkemelerine dava açmak şeklinde olması gerekir ve ayrıca yapılan itiraz sonucunda icra takibi durmaz. İcra takibinin durması için, itiraz için açılacak davanın akabinde mahkemeden İcra Takibinin durması için tedbir talebinde bulunulması gerekir.

Bu talep sonrasında mahkeme tedbiren İcra takibinin durdurulması kararını verebilir. Mahkeme sonucunda borçlu taraf haklı çıkmışsa alacaklı %20, alacaklı taraf haklı çıkmışsa borçlu %20 nispetinde İcra İnkar Tazminatını talepleri doğrultusunda almaya hak kazanır.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

İcra takibine itiraz dilekçesi hazırlanması yapılacak itiraza göre değişmektedir. Genel ve örnek olarak ana başlıklarını hatırlatmak amacıyla İcra takibine itiraz dilekçesi aşağıda veriyoruz.

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                                         :  …/… E.

İTİRAZ EDEN BORÇLU                                  :

ADRESİ                                                              :

VEKİLİ                                                                : Av. İlkay UYAR KABA

ALACAKLI                                                           :

VEKİLİ                                                                :

KONU                                                                  : …… ilamsız  takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                                               :

HUKUKİ NEDENLER                                       : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                                           : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

İtiraz Eden Borçlu Vekili

Av. İlkay UYAR KABA

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Tarafları aynı olan ve aynı ilamdan kaynaklanan alacaklar için ilk takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip başlatılması usul ekonomisi ilkesine uygun değildir.

İlk takip dosyasında yapılan hesaplamalar sonucunda henüz infaz edilerek ortadan kalkmadığı tesbit edildiğinden bakiye borç için bu takip dosyası üzerinden ek talep ile yeni bir icra emri gönderilerek alacağın tahsili mümkündür. Bu durumda ikinci takibin iptaline karar verilmesi gerekirken aksine düşünce ile istemin reddi doğru değildir.

ÖZET: İhtarnamenin borçluya tebliğ tarihinden, takip tarihine kadar 10 yıllık zamanaşımı süresinin geçmesi nedeniyle itirazın kaldırılması talebinin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi isabetsiz ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Takibine İtiraz Dilekçesi - Yorum
  Necip -
  13 Ocak 2017

  İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
 • İcra Takibine İtiraz Dilekçesi - Yorum
  Şuheda -
  3 Şubat 2017

  2011 yılında 10 bin tl kredi çektim 3 yıllığına faizi ile birlikte 15 bin ödemeyecektim.ama başka borçlarım yüzünden kredilerimi ödeyemedim ve banka beni haciz aldı ve faizi ile birlikte bana 26 bin tl ödeme planı çıkardı. Fazladan 10 tl faiz çıkardı.bu faizi ödemek istemiyorum bunun için ne yapmam gerekiyor

  Cevapla
Yorum Bırak