Atla

İcrada Satışın Durdurulması İptali


İcrada Satışın Durdurulması İptali

İcrada Satışın Durdurulması İptali

İcrada Satışın Durdurulması İptali

 • İcranın Satışının durdurulması; icranın aşamalarında itirazlar ile yapılabilir. İcra satışı tebligat usulsüzlüğü ve ihalenin feshi davası ile durdurabilir. Ayrıca genel mahkemelerde borçlu olmadığı tespiti davası ile icranın satışında bekletici mesele yapılır. İcra satışında satış kesinleşmeden önce 10 gün içerisinde yapılabilir.
 • HUMK md.282 - 283 gereğince bilirkişi raporları taraflara tebliğ edilmeden ve yasal itiraz süresi beklenmeden davanın karara bağlanmasında hukuka uyarlık bulunmasından bahsedilemez.
 • Bu açıdan bahse konu tebligatın usulsüz yapıldığından söz ediliyor ise bu kez usulsüz tebligata itiraz -7201 sayılı yasanın 21'den -35.maddeleri ve devamı çerçevesinde- yolu seçilerek mahkemeye itiraz ve şikayette bulunulmalıdır.
 • Bu itiraz ve şikayet mahkemece büyük ihtimalle ''Bekletici mesele'' sayılacaktır
 • Konuyla bağlantılı olması sebebiyle İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

YARGITAY: İCRADA SATIŞIN DURDURULMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ

 • T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas:  2013/3628 Karar: 2013/3811 Karar Tarihi: 05.06.2013
 • ALACAK DAVASI - TARAFLAR ARASINDAKİ ALACAK DAVASINDA DAVACI VEKİLİNİN TALEBİ ÜZERİNE VERİLEN CEBRİ İCRA SATIŞININ TEDBİREN DURDURULMASI İSTEMİ - ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN MUVAZAALI TAŞINMAZ SATIŞI - HÜKMÜN BOZULDUĞU
 • ÖZET: Taraflar arasındaki alacak davasında davacı vekilinin talebi üzerine verilen cebri icra satışının tedbiren durdurulması kararına ve ihtiyati hacze itirazın reddine karar verildiği, İ.İ.K.nın ilgili maddeleri uyarınca, … numaralı taşınmaza ihtiyati haciz konulmuştur. Oysa dava, davalılar arasındaki alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla yapılan muvazaalı taşınmaz satış işlemlerin iptali istemine dair olup, para alacaklarının güvence altına alınması için öngörülen İ.İ.K. ilgili vd. maddelerine dayalı ihtiyati haczin burada uygulanma yeri bulunmamaktadır. Buna göre mahkemece, bir para alacağı söz konusu olmamasına rağmen itiraz konusu …. numaralı bağımsız bölüme İ.İ.K.nın ilgili maddelerine dayalı ihtiyati haciz konulması ve satışın düşürülmesi doğru olmamıştır.
 • Mahkemece, İ.İ.K.nın 257 vd. maddeleri uyarınca, B-7 numaralı taşınmaza ihtiyati haciz konulmuştur. Oysa dava, davalılar arasındaki alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla yapılan muvazaalı taşınmaz satış işlemlerin iptali istemine dair olup, para alacaklarının güvence altına alınması için öngörülen İ.İ.K.nın 257. vd. maddelerine dayalı ihtiyati haczin burada uygulanma yeri bulunmamaktadır. Buna göre mahkemece, bir para alacağı söz konusu olmamasına rağmen itiraz konusu B-7 numaralı bağımsız bölüme İ.İ.K.nın 257. vd. maddelerine dayalı ihtiyati haciz konulması ve satışın düşürülmesi doğru olmamıştır.
 • Bir sonraki makalemiz olan icra satışının durdurulması konulu makaleyi okuyabilirsiniz.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • RUKİYE DEMİRCİOĞLU -
  13 Ağustos 2016

  İcrada Satışın Durdurulması İptali Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • EYLEM CANATAN -
  17 Ağustos 2016

  İcrada Satışın Durdurulması İptali Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • GÜLŞAH TUĞYAN -
  18 Eylül 2016

  iyi günler kolay gelsin. İcrada Satışın Durdurulması İptali hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

  Cevapla
 • NESİBE DAYANIR -
  20 Eylül 2016

  İcrada Satışın Durdurulması İptali bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • SUDE ŞATANA -
  8 Kasım 2016

  İcrada Satışın Durdurulması İptali Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • Yakupoğlu -
  15 Mart 2017

  İcrada Satışın Durdurulması İptali Davayı açmak istiyorum en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
Yorum Bırak