Atla

İcranın Durdurulması


İcranın Durdurulması

İcranın Durdurulması

İcranın Durdurulması

YARGITAY KARARI: İCRANIN DURDURULMASI:

 T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2013/24206 Karar: 2014/16893 Karar Tarihi: 24.09.2014

TAKAS MAHSUP İSTEMİ - İLAMIN İCRANIN DURDURULMASI KARARI KAPSAMI DIŞINDA KALAN VE İLAMDAN DOĞAN BİRİKMİŞ TEDBİR NAFAKASI ALACAĞI YÖNÜNDEN BORÇTAN TAKAS VE MAHSUP KARARI VERİLMESİ GEREĞİ - BU KISIM İÇİN RET YÖNÜNDE HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Mahkemece, borçlunun nafaka alacağına ilişkin olarak açıkça takas mahsuba rıza gösterdiği de nazara alınarak, icranın durdurulması kararı kapsamı dışında kalan ve ilamdan doğan birikmiş tedbir nafakası alacağı yönünden istemin kabulü ile borcundan takas ve mahsubuna karar verilmesi yerine, bu kısım için de ret yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. (6098 S. K. m. 139, 144) Borçlu aleyhine ilama dayalı takip başlatıldığı; kendisinin de alacaklı aleyhine ilamdan doğan alacaklarını takibe koyduğu, bu dosyadaki alacağı ile borcunun takas mahsubunu talep ettiği, Mahkemece; borçlunun takibine konu ettiği ilamın yargılamasının yenilenmesinin istendiği ve mahkemesince ilamda hükmedilen tedbir nafakası dışındaki alacak kalemleri yönünde icranın (takibin) durdurulmasına karar verildiği gerekçesiyle takas mahsup istemin reddine karar verilmiştir.

6098 sayılı TBK'nun 139. maddesinde; ''İki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla takas edebilir.'', yine aynı yasanın 144. maddesinde ise; nafaka ve işçi ücreti gibi, borçlunun ve ailesinin bakımı için zorunlu olup, özel niteliği gereği, doğrudan alacaklıya verilmesi gereken alacakların, takas hakkının doğmasından sonra alacaklının rızası ile takas mahsuba konu edilebileceği belirtilmiştir. Mahkemesince verilen, ilamın icranın durdurulması kararında, tedbir nafakası alacağının istisna tutulduğu yani infazına engel bir durumun olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda,    Mahkemece, yukarıdaki yasal düzenlemeler ve borçlunun nafaka alacağına ilişkin olarak açıkça takas mahsuba rıza gösterdiği de nazara alınarak, durdurma kararı kapsamı dışında kalan ve ilamdan doğan birikmiş tedbir nafakası alacağı yönünden istemin kabulü ile borcundan takas ve mahsubuna karar verilmesi yerine, bu kısım için de ret yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 

YARGITAY KARARI: İCRANIN DURDURULMASI

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2011/9513 Karar: 2013/14051 Karar Tarihi: 02.07.2013

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ - YARGITAY İNCELEMESİNDEN GEÇSİN VEYA GEÇMESİN İCRANIN GERİYE BIRAKILMASI KARARLARININ KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNİ TAŞIMADIĞI - ZAMANAŞIMININ DOLMASI HALİNDE KANUN MADDESİNDEKİ İCRANIN DURDURULMASI DAVASININ AÇILABİLECEĞİ

ÖZET: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, kanun maddesi hükmünce Yargıtay incelemesinden geçsin veya geçmesin icranın geriye bırakılması kararlarının kesin hüküm niteliğini taşımadığı, ödeme emrinin, itiraz süresi itirazsız geçirildiği veya vaki itiraz icra mahkemesince kaldırıldığı yada mahkemede iptal edildiği takdirde itiraz hükümden düşürülmekle kesinleşeceği takibin kesinleşmesinden sonra zamanaşımının dolması halinde kanun maddesindeki icranın durdurulması davasının açılabileceği,

Davalı hakkındaki takibin kesinleştiği, bu tarihten zamanaşımını kesen 15.08.2001 tarihli Kocaeli İcra Mahkemesine haciz talimatı yazılması istemi arasında altı aylık zamanaşımı süresinin dolmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İLKER ATALI -
  6 Ağustos 2016

  Bana haksız olarak ilamsız icra takibi yapıldı. Ben bu kişi tanımadığım gibi, böyle bir borcumda yoktur. İcra takibini nasıl durdurabilirim. Teşekkürler..

  Cevapla
 • ALPARSLAN KUVANÇ -
  5 Eylül 2016

  İcranın Durdurulması Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
 • ENES DEMİR -
  19 Eylül 2016

  İcranın Durdurulması Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

  Cevapla
 • Hamit -
  2 Aralık 2016

  İcranın Durdurulması Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

  Cevapla
Yorum Bırak