Atla

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları


İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

Türkiye'de 2001 yılında yaşanmış olan ekonomik krizde çok sayıda sermaye şirketinin iflas etmiş olması, kriz durumunda ülke ekonomisini sermeye şirketlerinin toplu iflasından koruyacak yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 2003 yılında 4949 sayılı Kanun'un 49. ve 50. maddeleri ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun [İİK] sermaye şirketlerinin iflasını düzenleyen 179. maddesi değiştirilmiş ve bu maddeye iflasın ertelenmesi ile ilgili 179/a ve 179/b maddeleri eklenmiştir.

İflasın ertelenmesi kurumunun amacı mali durumu bozulmuş ve iflası istenmiş olan bir sermaye şirketinin mali durumunun düzelmesi olasılığı bulunuyorsa gerekli tedbirleri alarak şirkete durumunu düzeltme imkânını tanımaktır.

İyileştirme Projesinin Niteliği

İflasın ertelenmesi kararının verilebilmesi için, İİK'nun 179. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine göre bir iyileştirme projesinin sunulması gerekir. İyileştirme projesi, borca batık bulunan ve iflası istenmiş olan sermaye şirketinin bu durumdan nasıl kurtarılacağını öngören, objektif verilere dayanan bir mali projedir.

Aynı fıkranın üçüncü cümlesine göre "mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir." Bu nedenle iyileştirme projesi, iflasın ertelenmesi kararının temel dayanağıdır. Keza İİK'nun 179/a maddesinin birinci fıkrasına göre, verilecek iflasın ertelenmesi kararında şirketin malvarlığını korumak için öngörülecek tedbirler de iyileştirme projesine uygun olarak karara bağlanacaktır.

İİK'nun 179. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine göre şirketin iflasının ertelenmesini şirket yönetimi talep edebileceği gibi bir alacaklı da talep edebilir. Ancak iflasın ertelenmesinin bir alacaklı tarafından talep edilmesi halinde bu projenin yine şirket tarafından hazırlanması, yani şirketin de iflasın ertelenmesi yönünde bir iradesinin olması gerekmektedir (ATALAY Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, İzmir 2007, s. 94-95).

İflasın ertelenmesi kurumu yalnız borca batık şirketi değil, alacaklıları da korumayı öngördüğünden iflasın ertelenmesi talebinin ilan edilerek alacaklılara iyileştirme projesine itirazlarını sunma imkânı tanınması gerekmektedir (Yargıtay 19. HD. 14.4.2005 T. 1324 E. 4049 K.).

İflasın Ertelenmesi Tedbir - İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi talebinde bulunan şirket için TEDBİR KARARININ hayatı önemi vardır. İflasın Ertelenmesinden şirketin icra ve hacizlerden kurtulmasıdır.

İCRA VE HACİZLERİN durması ise ihtiyati tedbir kararı ile mümkün olacaktır. Uygulamada çok az mahkeme BİLİKİŞİ RAPORUNDAN önce ihtiyati tedbir kararı vermektedir. Ticaret Mahkemelerinin ezici çoğunluğu

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN sonra ihtiyati tedbire karar vermektedir veya vermemektedir.

İHTİYATİ TEDBİR kararı şirketler için çok önemlidir, çünkü İflasın Ertelenmesi davaları ortalama bir yıl sürmektedir. Bazı davalar ise bir yılı aşmaktadır. Şirketlerin Ticaret Mahkemelerinden İflasın Ertelenmesi talebinde bulunmasından sonraki süreç son derece tehlikelidir. Bu sürecin uzaması halinde şirket alacaklıları şirketin İflasın Ertelenmesi için mahkemeye başvurduğunu öğrenecekler, bu haberin yayılması şirkete karşı

İCRA VE HACİZ işlemlerini hızlandıracaktır. Tedbir kararı almadan bu haberin yayılması zaten batmakta olan şirketlerin batışını hızlandıracaktır, belki de İflasın Ertelenmesi davasını yararsız hale getirecektir. Bu nedenlerle bizce Ticaret Mahkemelerinin davanın açılması ile birlikte hemen İhtiyati tedbir kararını vermesi gerekmektedir.

Ezici çoğunluktaki mahkeme ise İhtiyati Tedbir Kararı için BİLİRKİŞİ RAPORUNU beklemektedir. Normalde ise bilirkişilerin işi ele alması ve raporlarını hazırlayıp mahkemeye sunması 20 günü aşmaktadır.

BİLİRKİŞİ HEYETİ şirketin durumuna göre 3 kişi ile 6 kişi arasında değişen kişiden oluşmaktadır. Üretim araç ve gereçlerinin ve stokların rayiç değerlerinini tespit eden heyet ile şirketin borca batık olup olmadığına karar veren heyet farklı heyetlerdir. Bu iki heyetin raporu sonuçta tek bir BİLİRKİŞİ RAPORU olacaktır. Rapor iki önemli bölümden oluşmaktadır.

Şirketin borca batık olup olmadığının tespiti,

 Borca batık olan şirketin İyileştirme Projesi doğrultusunda iyileşip iyileşemeyeceğinin tespiti, özetle İYİLEŞTİRME PROJESİNİN ciddiyeti.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları - Yorum
  ÇİĞDEM GEYİR -
  6 Ağustos 2016

  Adalet için daima mücadele edilecektir.

  Cevapla
 • İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları - Yorum
  HEDİYE COŞAR -
  7 Ağustos 2016

  Hukuk, demokraside azınlıkların haklarını ve özgürlüklerini koruma aracıdır. (Alfred E. Smith)

  Cevapla
 • İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları - Yorum
  ECEM PERİŞAN -
  16 Ağustos 2016

  İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
Yorum Bırak