Atla

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır


İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi, satış bedelini derhal ya da 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli hakkında, ihalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek karar netleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine dair şikayetin kabulüne ya da reddine dair kararın netleşmesi üzerine. İhale bedeli nemaları ile beraber hak sahiplerine öadı verilir. İhale netleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. Satış ilanı tebliğ edilmemiş ya da satılan malın esaslı vasıflarındaki Hataya ya da ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez. İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur. Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikayet için muayyen müddetin geçmesinden ya da şikayet edilmişse şikayeti neticelendiren kararın netleşmesinden sonra yapılır.

Yargıtay Kararı - İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2016/11996 Karar: 2016/16203 Karar Tarihi: 08.06.2016İHALENİN FESHİ İSTEMİ - İFLAS ERTELENMESİ DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI KAPSAMINDA İPOTEK KONUSU TAŞINMAZIN SATIŞININ GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEĞİ. İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU - KARAR DÜZELTME İSTEMİ ÖZET: ÖZET: İflas ertelenmesi davasında verilen tedbir kararı kapsamında İİK'nun 179/b maddesi gereğince. İpotek konusu taşınmazın satışı gerçekleştirilemeyeceğinden, mahkemece, ihalenin feshi isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bu nedenden dolayı bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar revizyon isteminin kabulü gerekmiştir. Makalede İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • TUĞBA BOSTANCI -
  5 Ağustos 2016

  İsteklerinde samimi olmak isteyenler bilgilerini genişletmelidirler.

  Cevapla
 • SEVGİ OĞUZHAN -
  7 Ağustos 2016

  Örnek insanlar adaleti anlar. (Konfüçyüs)

  Cevapla
 • HALİM BAKIRCI -
  10 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • ÖZGÜNCAN DİLİPAK -
  13 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

  Cevapla
 • TUĞBA ERONAT -
  14 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • SUZAN TÜMER -
  16 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • DOĞUKAN SÜMBÜLLÜ -
  16 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • SÜMEYYE TÜMKAYA ABDULSAMET SÜMENGEN -
  22 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

  Cevapla
Yorum Bırak