İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kıdem Tazminatı  > İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası

İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası

İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası

İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası

Tazminat bir kişi yada kuruluşun birine yada birden fazla kişiye isteyerek yada istemeden verdiği zararın telafisinin oluşturulması için talep edilen ödeme olarak adlandırılır.

Haklarının bilincinde olan işçinin haksız iş sözleşmesini feshedilmesi durumu ile karşılaşmış olmanız halinde arabuluculuk veya dava açmanız halinde tazminat talebi için başvuru yapabilirsiniz.

İş Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Aslında bu birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Bunun yanı sıra İhbar Tazminatı Davası Nasıl Açılır? ve Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır? hepsi merak edilmektedir. Aslında bunların hepsi de aynı yöntemle olmaktadır.

Öncelikli olarak tazminatınızı alamamış ve haksızlığa uğramış olmalısınız. Daha sonra ise bu hakkınızı aramak için öncelikle arabulucuya anlaşamama halinde iş mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Tazminat davalarında zaman aşımları son değişiklere göre 5 yıl olarak belirlenmiştir.

İhbar Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Kazanılır?

Merak edilen bu duruma bizimle irtibata geçerek bizden yardım alarak cevap bulabilirsiniz. Çünkü avukat desteği ve danışmanlığı size her konuda yardımcı olacak ve sizin işçi tazminat davasını kazanmanızı sağlayacaklardır.

İş hukuku danışmanlığında sizi rahatsız eden çözümsüz sorularınızın tamamı çözüme ulaşmış ve size en doğru ve kısa yollar bildirilmiş olacaktır. İş hukuku konularında avukat desteği ve danışmanlığı ile fikir alışverişi yapabilir onlardan bilgi alarak daha önce işledikleri davaları göz önünde bulundurarak size bir sonuç bildirmelerini isteyebilirsiniz.

İş Davası Tazminat davası açmadan önce Tazminat Davası Dilekçe Örneğini çok iyi bir şekilde incelemeli ve buna uygun bir dilekçe hazırlamalısınız. Tazminat davası başlamadan önce Tazminat Hesaplaması yapılır, alacaklarınız hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

Daha sonra ise İş mahkemesi Kıdem ve İhbarTazminat Davası Harcı yatırılarak dava başlatılmış olunur. Ancak tüm bunları yaparken Tazminat Davası Açma Süresine dikkat etmeniz gerekmektedir. Sizde bulunduğunuz ilde baroya kayıtlı avukatlar ile irtibata geçerek daha detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Böylece haklarınız hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

İhbar Kıdem Tazminatı İstinaf Kararı
İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ YÖNTEMİNCE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI KANITLADIĞI – DİNLENEN TANIK BEYANLARI DİKKATE ALINDIĞINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YAPILAN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINA İLİŞKİN HESAPLAMANIN HUKUKA UYGUN OLDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ.
ÖZET: Fazla çalışma alacağına ilişkin yapılan istinaf incelemesinde davacının yöntemince fazla çalışma yaptığını kanıtladığı, fazla çalışma ücreti ödendiğine dair bir belgenin bulunmadığı ve dinlenen tanık beyanları dikkate alındığında bilirkişi raporunda yapılan fazla çalışma alacağına ilişkin hesaplamanın hukuka uygun olduğu görülmüştür.
Mahkemece, davacının gebelik sebebi ile kanundan doğan yıllık iznini kullandıktan sonra 1 yıla yakın bir süre boyunca arka arkaya rapor alarak işyerine gelmediği, davalı işverence bildirimsiz fesih yapma hakkının kullanıldığı belirtilerek ihbartazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ DEVAMSIZLIĞININ HAKLI NEDENE DAYANDIĞI.

KENDİ YERİNE ÇALIŞMASI İÇİN BULUP İŞYERİNE GÖNDERDİĞİ KİŞİNİN DAVACI GELİNCEYE KADAR ÇALIŞTIRILMASININ DA İŞVERENİN ÖRTÜLÜ DE OLSA DAVACIYA İZİN VERDİĞİ ANLAMINA GELDİĞİ.

İŞVERENCE YAPILAN FESHİN HAKLI NEDENE DAYANMADIĞI – KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANDIĞININ KABULÜ.

ÖZET: Davalı işveren, davacının dört gün devamsızlık yaptığını iddia etse de, babasının rahatsızlığı nedeniyle bu dört günden önce davacıya izin verilmesi üzerine davacının O…’ya gitmesi, davacı tanıklarının, babasının düzelmemesi üzerine davacının işyerini durumdan haberdar ederek izninin uzatılmasını istediğini ve hatta yerine çalışmak üzere başka bir kişiyi gönderdiğini, davacı gelene kadar bu kişinin çalıştığını doğrulamaları hep birlikte değerlendirildiğinde,
Davacının devamsızlığının haklı nedene dayandığı, kendi yerine çalışması için bulup işyerine gönderdiği kişinin davacı gelinceye kadar çalıştırılmasının da işverenin örtülü de olsa davacıya izin verdiği anlamına geldiği açıktır.
Bu durumda davalı işverence yapılan feshin haklı nedene dayanmadığının dolayısıyla davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığının kabulü gerekir.
[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor