İhtarname Nasıl Nereden Çekilir Yazılır? | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İhtarname Nasıl Nereden Çekilir Yazılır?

İhtarname Nasıl Nereden Çekilir Yazılır?

İhtarname Nedir?

İhtarname Nasıl Nereden Çekilir Yazılır? Yapılacak olan ihtarlar sözlü olarak veya yazılı olarak da yapılabilmektedir. Ancak yapılacak olan ihtarın resmi olmasının istenmesi durumunda ve ihtar yapılacak tarafı temerrüde düşürmek için ihtarın noterden yapılması gerekmektedir.

İhtarname ne olduğu konusu Noterlik Kanununda detaylı şekilde belirtilmiştir.

Noterlik Kanunun 98’inci maddesinde Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname dendiği belirtilmiştir. (İhtarname Nasıl Nereden Çekilir Yazılır?)

İhtarname Nasıl Yazılır?

İhtarnamenin en iyi şekilde ve sorunsuz olarak yazılması konusunda bir avukat yardımı alınması gerekmektedir. Taraflar kendi ihtarnamesini hazırlayarak noter aracılı ile karşı tarafa gönderebilmektedir. Kanunlarda buna bir engel bulunmamaktadır. Ancak hazırlanacak olan ihtarnamelerin içerikleri her olay için farklı olacağından buna uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. İhtarnamelerden sonraki dava süreçlerinin düşünülmesi ve bu süreçte ihtarnamenin sorunsuz olmasının dava süresini etkilediği düşünüldüğünde, hazırlanacak olan ihtarname için bir avukat yardımı alınması oldukça önemlidir.

Tarafların kendileri hazırlayacakları ihtarnamelerde bulunan hatalar ve yanlışlıklar nedeni ile dava süreçlerinin olumsuz etkileneceği bilinmelidir. Hazırlanacak ihtarnameler belirli şartlara uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu şartlar Noter Kanununda belirtilmiştir. Aksi bir durumda hazırlanan ihtarnamenin karşı taraf için bir bağlayıcılığı olmayacaktır. Aynı zamanda hazırlanan ve geçerliği olmayan bu ihtarnameler ile uğraşarak zaman kaybı yaşayan tarafın, kişilik haklarına saldırı gerekçesi ile manevi tazminat davası açabilmesi de mümkündür.

Hazırlanacak ihtarnameler için yazım ücretleri içerikleri ve konu olayın gerekliliğine göre değişebilmektedir. İhtarnamenin hukuki olarak araştırılması gereken durumlarda ise fiyat artışı mümkün olabilmektedir. Ancak avukatlar tarafından sorunsuz bir şekilde hazırlanacak olan ihtarnamelerin sonraki süreçteki dava aşamaları düşünüldüğünde sürenin kısalması ve hukuki avantaj yakalanması konusunda büyük bir fayda sağlayacaktır. (İhtarname Nasıl Nereden Çekilir Yazılır?)

İhtarname Nasıl Çekilir?

Yapılacak ihtarlar sözlü olarak yapıldığı gibi yazılı olarak da yapılabilmektedir. Yapılan ihtarların bir resmiyet kazanabilmesi konusunda ve karşı tarafın temerrüde düşmesini sağlamak için ihtarnamelerin noter tarafından noter kanalı ile yapılması gerekmektedir. İhtarname gönderimi konusunda PTT kanalı da kullanılabilmektedir. Bu şekilde yapılacak ihtarname gönderimlerinde iadeli taahhütlü gönderi yapılması çok daha doğru olacaktır. Bu durumda hazırlanacak olan zarfın üzerine konulan etikete içeriğin ihtarname olduğu belirtilmelidir.

İhtarnamelerin noter kanalı ile gönderilmesi bir zorunluluk olmayıp hak kaybının oluşmaması için en başarılı yol olmaktadır. Aynı zamanda ihtarnameler PTT kanalı ile taahhütlü veya APS posta yolu ile de gönderilebilmektedir. Ancak PTT ile yapılacak ihtarnamelerde ihtar yapılan tarafında gelen zarfın içinin boş olduğunu iddia etmesi mümkün olacaktır. Noter tarafından yapılacak olan ihtarnamelerin hazırlanmasında satır ve sayfa sayısına göre bir ücretlendirme yapılacaktır. Bu sebeple hazırlanacak olan ihtarnamenin bir dava dilekçesi gibi hazırlanması yerine daha kısa ve öz olarak hazırlanması gerekmektedir. Konunun net olarak karşı tarafa anlatılması ve kısa tutulması masraflar açısından avantaj sağlayacaktır. Ancak ihtarnamelerde eksiklik olması veya bir konunun belirtilmemesi gibi durumlar davalarda hak kaybının yaşanmasına neden olabilmektedir. (İhtarname Nasıl Nereden Çekilir Yazılır?)

İhtarname Neden Yazılır ve Gönderilir?

  • İhtarname, görülecek iş davaları öncesindeki işçinin, işverene gönderebileceği kıdem tazminatı alacağı, maaş alacağı, prim alacağı, ücret alacağı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacakları gibi işçilik haklarının talep edilmesi konuları nedeni ile gönderilebilmektedir. Böyle bir durumda işçinin bu haklarının zamanaşımına uğramasının önüne geçilmiş olunacaktır.
  • Hazırlanacak ihtarnamelerde işçi, işyeri ile olan iş ilişkisini askerlik, emeklilik, evlilik ve maaşların ödenmiyor olması gibi nedenler ile sonlandırması durumunda bu sebepleri açık ve net bir şekilde noter kanalı ile gönderilecek olan ihtarnamede belirtmelidir. Bunun yapılmasının hukuki olarak önemli bir faydası bulunmaktadır. Aksi durumda işveren, böyle bir konunun kendisine bildirilmesini iddia ederek temerrüde düşürülmemiş olduğunu ve dava tarihinde temerrüde düştüğünü iddia edebilmektedir.
  • İş sözleşmesi haksız bir şekilde feshedilmiş olan işçi, kanunlarda belirtilmiş olan diğer şartları da taşıyor olması durumunda işe iade davası açabilmektedir. İş mahkemesinden gerekçeli işe iade kararının tebliğini alan işçinin 10 gün içerisinde işverene işe başlama başvurusu yapması gerekmektedir. Bu başvurunun yapılması konusunda bir şekil şartı belirtilmemiştir. Ancak başvurunun ihtarname yolu ile yapılması belirtilen bu hak düşürücü sürenin kaçırılmış olmasını meydana getirecek hukuki bir ihtilafa maruz kalmamasını veya bu ihtilafa maruz kalsa dahi elinde kesin bir delil bulunmasını sağlamaktadır.
  • Yapılacak ihtarname ile borçlu temerrüde düşürülmektedir. Yapılan ihtarname ile faizin başlamış olduğu durumlarda ihtarnamenin muhatabının eline geçmesi ile faiz işlemeye başlamaktadır.
  • Yapılan kira sözleşmeleri her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmeler olmaktadır. Bu sözleşme ile ev sahibinin borcu evin kullandırılması ile alakalıdır. Kiracının bu konudaki borcu ise kira bedelinin ödenmesi olmaktadır. Ancak bu sözleşmede belirtildiği halde kira bedelini ödemeyen kiracılar için, kiracıya gönderilecek ihtarname ile kendisine kira bedelinin ödenmesi konusunda 30 günlük bir süre tanınmaktadır. Bu süre içerisinde de kira bedelinin ödenmemesi durumunda doğrudan sulh hukuk mahkemesine tahliye davası açılabilmektedir.
  • Eşin terk nedeni ile boşanma davası açması konusunda, terk halinde olan eşe terkin dördü ayının sonundan başlayan tarih itibari ile iki ay içinde eve dönmesi yolunda ihtarname gönderilmektedir. Yapılacak bu ihtar noter kanalı ile yapılabilmektedir.

Yapılan ihtarnameler hem alacaklı için, hem de iyi niyetli olan borçlu için oldukça faydalı olacak bir yol olmaktadır. Yapılan bu ihtarname borçlu için bir uyarı olmaktadır. Ayrıca davalarda iyi bir delil olması nedeni ile önemli bir belge olmaktadır. İhtarnamelerin avukatlar tarafından yazılması da oldukça önemlidir. (İhtarname Nasıl Nereden Çekilir Yazılır?)

1 SORULAR

  1. Banu Hak dedi ki:

    ben tam olarak anlayamadım da sımdık ıhtarnameyı onceden mı cekıcem noterden yoksa davayı actıktan sonra mı gonderıcem ıhtarnameyı

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri