İhtarname

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler

İhtarname

İhtarname Nedir Nasıl Nerede Çekilir?

İhtarname Nedir Nasıl Nerede Çekilir

Noterlik Kanunu’ nun 98. Maddesinde “Her türlü hukuki işlemlerde muhatap olan kişinin sözleşme, kanun,örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber edilmesi için yapılan işlemlere ihtarname denir ” şeklinde açıklanmıştır. İhtarnamenin amacı, vakanın hukuki sürece taşınmasından önce, hak sahibinin son defa karşı tarafı uyarması anlamına gelir.

İhtarname Nereden Gönderilir

Bu uyarı zorunlu olarak Noter kanalıyla yapılacak diye bir kesinlik yoktur. İsteyen kişi PTT yoluyla yazılı olarak veya sözlü olarak ihtarname verebilir. Bununla birlikte yapılan ihtarnamenin az sonra açılacak davalarda yeterli kanıt oluşturabilmesi, davacı tarafın davayı kazanmasında veya hakkını kazanmasında önemli bir etki ve kanıt oluşturacaktır. Bu sebeple ihtarnamenin resmi olarak kabul görmesi, mahkemede kanıt olarak yer alabilmesi için yazılı olması ve Noter tarafından hazırlanmış olması, davacı açısından büyük bir önem taşır. PTT yoluyla ihtarname gönderilmek isteniyorsa, İadeli Taahhütlü olarak göndermeniz gerektiğini ve yanı sıra taahhüt kısmına içeriğinin ihtarname olduğunu yazmanız resmi açıdan önem taşır. Bununla birlikte karşı taraf, dava sırasında gelen zarfın boş çıktığını ve konuyla bir ihtarname almadığını söyleyebilir. İhtarnameler Noter kanalıyla yapıldığında, karşı tarafın bu türlü bir iddiayı öne sürmesi mümkün olmaz. İçerisinde bulunduğunuz duruma göre ihtarnamenin nasıl hazırlanacağı ve hangi kanal kullanılarak gönderileceği ile ilgili mutlaka bir avukata danışmanız faydalıdır. İleride kazanabilecekken kaybedileceğiniz çeşitli hakların korunması için, vakaya göre farklılıklar gösteren ihtarname düzenleme ve gönderme türlerini bir avukatın uzmanlığına başvurarak yapmanız önemli bir avantaj sağlar.

İhtarname Ücreti

İhtarnameler Noter kanalıyla gönderildiğin de Noter sayfa başı ücret talep eder. Bu sebeple İhtarname hazırlanırken, eksik bilgi olmayacak şekilde, ihtarnamenin net ve açık olması sağlanmalıdır. Uzun olmaması gerektiği gibi, aynı zamanda açıkça ve net şekilde ihtarname konusunun anlatılması, ileride mahkemede, davanın seyrini değiştirebilecek iyi bir kanıt olmasını sağlayacağından, gereken özenin gösterilmesi şarttır. Vaka ile ilgili gönderilmiş olan ihtarnamede var olan eksiklikler, daha sonra mahkeme de davacı tarafa hak kaybettirici bir unsur haline dönüşmesi gibi bir dezavantaj da oluşturabilir. Bu sebepler uzman olayın gidişatıyla ilgili bilgilendirilmiş bir avukatın yardımının ihtarname çekilmeden önce alınması ve ihtarnamenin birlikte hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır. İhtarnamenin Avukat Desteği İle Hazırlanması Benzer şekilde eksik ve yanlış bilgilerle gönderilen ihtarnameler, alıcısı tarafından kişilik haklarına doğrudan saldırı olarak kabul görebilir ve bu konu tazminat davasına dayanak olabilir. Bu nedenle ihtarname hazırlarken dikkatli olunması ve kanunlar konusunda bilgili uzmanlar olan avukatlardan yardım alınması önemlidir. Noter kanalıyla gönderilen ihtarnamelerin bir kısmi için hukuki araştırma gerekir. Bu tür durumlarda bu ihtarnamelerin masrafı artar, bununla birlikte ileride mahkemeye taşınacağı ve dava konusu olacağı bilinen bir olay için, ihtarname masrafından kaçınmamak gerekir. İhtarnameler davaların seyrini değiştirebilecek, hak kazandırabilecek veya kaybettirebilecek resmi öneme sahiptir.

İhtarname Örneği Nasıl Gönderilir

…  …  NOTERLİĞİ’ NE İHTARNAME İHTAR EDEN                   : TC KİMLİK NUMARASI: ADRES                               : İHTAR EDİLEN               : ADRES                               : KONU: Birikmiş olan… -TL aidat borçlarının ödenmesine ilişkindir. AÇIKLAMALAR: Tarafınıza ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren… Gün içinde toplam aidat borcunuz olan… TL’ yi, ödemede gecikilen günler için aylık % 5 (yüzde beş) gecikme zammı ile birlikte olmak üzere toplam … TL’ yi  …  …. nolu posta çeki hesabına ödemeniz gerektiğini, bu süre içinde ödeme yapmamanız halinde alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masraflarının tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim. . …/ …/ … SAYIN NOTER; ………………..tarafımıza verilmesini saygı ile arz ederim. …/ …/ … İhtar Eden

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor