Atla

İpoteğin Kaldırılması Davası


İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası

Çoğu zaman insanlar ipotekli mallarını kurtarmak amaçlı borçlarını ödemektedirler ve bunu yaptıktan sonra borçlarının ödenmesine rağmen ipoteği kaldırmayı unutmakta ya da bu detay üzerinde çok fazla durmamaktadırlar. Fakat çoğu zaman bu durum insanların mağduriyet yaşamalarına sebep olmaktadır.

Ayrıca ipotekli ürünleri satmak için harekete geçildiği takdirde bu mallar hak ettiği değerlerin altında satılmaktadır. Bu durumu önlemek amacıyla ise en güvenilir yollardan bir tanesi ipotekli ürünün ipoteğinin dava aracılığı ile kaldırılmasıdır.

İpoteğin Kaldırılması (Fekki) Davası Nasıl Açılır?

İpotek iki şekilde olabilmektedir.

Birincisi mevcut bir alacağı güvence altına almak için oluşturulan anapara ipoteği, diğeri ise ileride doğması muhtemel problemler için oluşturulan üst sınır ipoteğidir. 

İpoteğin kaldırılması davası ise borcun ödenmesine rağmen mal üzerindeki ipotek devam ettiği sürece açılabilir. Bu dava ancak ipotekli malın sahibi tarafından açılmaktadır. İpotekli taşınmaz satıldığı takdirde ise bu işlem yeni sahip tarafından yapılmalıdır ve ipoteğin kaldırılması için dava açılmalıdır.

Bazı durumlarda ise ipotekli taşınmaz üzerindeki borç ödenmesine rağmen ipotek Tapu Müdürlüğü tarafından kaldırılmayabilir.

Bu durumda ise borcun ödendiğini kanıtlayan belgelerle birlikte dava sürecine girilmelidir. Bu işlemler sırasında tapu belgesini almanız durumunda ise bu davayla birlikte tapu belgesi alınabilir.

Bunların yanı sıra taşınmazın üzerinde kesin borç ipoteği varsa ana para, gecikme faizi, icra takibi yapılması durumunda masrafların ödenmesiyle ipotek kaldırılabilir.
 

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası Nerede Açılır?

İpotek, alacaklının kendisini garanti altına alması yöntemidir. Örneğin birisinin ev almak için bir markadan yüklü miktarda kredi çekmesi durumunda banka evin tapusunu ipotek altına alarak borcun ödenmemesi durumunda tapuya sahip olarak kendisini garanti altına almaktadır.

Borç ödendiği takdirde kredi çeken kişi tapusunu almaktadır. Fakat tapuyu alamama durumunda ise ipotek fekki için Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açılarak tapu alınabilir.

İpoteğin Terkini Davası

 İpotek, belli bir borç karşılığında alınan mallardır. Bu mallar üzerinden ipoteğin kalkması için borçlu kişiler borçlarını ödedikten sonra ipoteğin terki işlemini yapmalıdırlar.

Aksi takdirde ipoteği terki yapılarak ürün satışa çıkarılabilmektedir. Terk işlemi yerine getirilmediği takdirde taşınmaz malın rehininin kaldırılması ancak dava yoluyla yapılabilmektedir.

İcra ve İflas Kanunu'nun 153. maddesine göre bir işlem yapılabilmesi için, borçlu kişi alacaklının gaip olduğunu ve borcu almaktan imtina ettiğini belirtmesi üzerine icra dairesi alacaklıya 15 gün içinde parayı almaya gelmesini bildirir.

Bunun üzerine hala alacaklı gelmeyerek parayı almamakta ısrarcı davranırsa, borçlunun parayı ödediği İcra Mahkemesi tarafından kanıtlanırsa yatırılan para alacaklı adına saklanır ve mal üzerinden ipotek kaldırılır. İpoteğin Kaldırılması Davası konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. 

İpoteğin Kaldırılması Davası - İpoteğin Kaldırılması Davası Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2012/12901 Karar: 2012/14273 Karar Tarihi: 10.12.2012 İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ -

FAİZSİZ VE İKİ YIL SÜRELİ OLMAK ÜZERE İPOTEK TESİS EDİLDİĞİ - BİLİRKİŞİ VASITASIYLA İPOTEK BEDELİ GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENEN İPOTEK BEDELİNİN DAVALIYA ÖDENMESİ VE İPOTEĞİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

İpoteğin Kaldırılması Davası Nasıl Açılır

ÖZET: Somut olayda; dava konusu daire üzerine davalı lehine … tarihinde … TL bedelli, ikinci derecede, faizsiz ve iki yıl süreli olmak üzere ipotek tesis edilmiştir. Davacı borcun ödendiğini ispatlayamamış ve ipotek bedeli olarak … TL.yi depo etmiştir. Mahkemece, bilirkişi vasıtasıyla ipotek bedeli güncelleştirilmiş ve güncellenen ipotek bedelinin davalıya ödenmesi ve ipoteğin kaldırılmasına karar verilmiştir. Uyuşmazlık … tarihinde konulan ve ödenmeyen … TL ipotek bedelinin hangi miktarda ödetilmesi gerektiği konusunda toplanmaktadır.

Bu durumda mahkemece … TL ipotek bedelinin herhangi bir güncelleme yapılmadan, yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda ipotek akit tablosunda ödeme tarihi olarak belirtilen … tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ulaşacağı değerin uzman bilirkişiye hesaplattırılması gerekir. Belirlenen bu değer davalıya ödenmek üzere davacı tarafından depo edilir ise davanın kabulüne, aksi takdirde reddine karar verilmelidir. Değinilen yönler gözetilmeden eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2012/10026 Karar: 2012/11552 Karar Tarihi: 11.10.2012

İPOTEK ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ

İPOTEĞİN GERÇEKLEŞEN BİR ALACAĞIN TEMİNATI OLARAK TESİS EDİLDİĞİ - İPOTEĞİN BİR TEMİNAT İPOTEĞİ OLDUĞU - TİCARİ DEFTER VE KAYITLARI ÜZERİNDE MALİ MÜŞAVİR BİLİRKİŞİYE İNCELEME YAPTIRILMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, ipotek şerhinin kaldırılması istemine ilişkindir. İncelenen ve ipotek akdinin çerçevesini tayin eden resmi akit tablosu içeriğinden ipoteğin gerçekleşen bir alacağın teminatı olarak tesis edildiği görülmektedir. Bu haliyle ipotek bir teminat ipoteğidir. Teminatın üst sınırı ise, ... TL'dir. Taşınmaz, bu miktar kadar alacaklının alacağının teminatını teşkil ettiğinden ve davacı tarafından ipotek sebebiyle borçlu olunmadığı ileri sürüldüğünden bu savunmanın incelenmesi gerekir. İpotek .... TL için ve davacı A. A.'ın davalı şirketten yapacağı alış-verişten doğacak borçların teminatı olarak kurulduğundan, davalı şirketin ticari defter ve kayıtları üzerinde mali müşavir bilirkişiye inceleme yaptırılması gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İpoteğin Kaldırılması Davası - Yorum
  NEBİ USLU -
  5 Ağustos 2016

  İpoteğin Kaldırılması Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
 • İpoteğin Kaldırılması Davası - Yorum
  Sabah -
  12 Aralık 2016

  İpoteğin Kaldırılması Davası Davanın şekli zamanı ve başarı olanağımız tam olarak nedir..

  Cevapla
 • İpoteğin Kaldırılması Davası - Yorum
  Ahucan -
  3 Mart 2017

  İpoteğin Kaldırılması Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
Yorum Bırak